KOMENTÁR: Bez tlaku verejnej mienky sa nič nezmení!

  • Nezaradené
  • 25. apríla 2018, 17:28
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Rezort Piešťany pod vedením politického nominanta Petra Tremboša i naďalej nechce vysvetliť pochybné utrácanie verejných financií. Odmieta tak urobiť i napriek tomu, že sme od tejto organizácie na podporu cestovného ruchu v regióne žiadali odpovede ako osoby povinnej v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Namiesto priamočiarych odpovedí nám hnutím Spoločne pre Piešťany (SpP) politicky dosadený predseda predstavenstva Rezortu Piešťany (Rezort) Peter Tremboš zaslal text o údajných úspechoch, ktoré Rezort pod jeho vedením dosiahol.
Čo sme teda v našich otázkach, ktoré sme zaslali podľa zákona č. 2011/2000 O slobodnom prístupe k informáciám, od Rezortu ako povinnej osoby žiadali?
Rezort podľa súčtu súm zverejnených faktúr v roku 2017 hospodáril s rozpočtom takmer 300-tisíc eur. Finančné prostriedky pochádzajú z príspevkov členov tejto organizácie a z finančnej dotácie od štátu.
I keď členmi Rezortu sú aj právnické osoby zo súkromného sektoru, drvivá časť jeho prostriedkov je tvorená z členských príspevkov samospráv a dotácie od štátu.
Čiže pôvod týchto peňazí je preukázateľne verejný, a tak ide o finančné prostriedky daňových poplatníkov.
My sme si však podľa verejne dostupných informácií všimli, že po nástupe P. Tremboša sa obrovské sumy utrácajú len na základe nejasne definovaných objednávok, ktoré na rozdiel od zmlúv vytvárajú obrovský priestor pre nekvalitu, či sťažujú možnosť reklamácie dodanej služby alebo tovaru.
Lož má krátke nohy
Na naše otázky počas prestávky marcového mestského zastupiteľstva, prečo to tak Rezort robí, Tremboš odpovedal, že je to pre nich takto jednoduchšie. Minulý týždeň pri náhodnom stretnutí v budove okresného súdu Trembošov stranícky šéf Tomáš Hudcovič dokonca tvrdil, že je to všetko v súlade so zákonom.
No zdá sa, že zainteresovaní sa nedokážu ani zhodnúť na jednotnom klamstve. Hudcovičov spriaznený podnikateľ Peter Klimek, ktorý v závere minulého roka získal zákazku od Rezortu na 2100 eur, totiž tvrdí niečo úplne iné.
Klimekova firma získala zákazku len na základe jednoduchej objednávky. Citujeme z jej textu: „Poskytnutie 40 kusov fotografií – hrady okolia Piešťan, zaujímavosti Piešťan – podľa vzájomnej dohody. Spracovanie promovideí zima v Piešťanoch a Hrady okolia Piešťan.“
A čuduj sa svete, ubehli dva dni od vystavenia objednávky a Rezort Klimekovi prácu zaplatil. Extrémne rýchle dodanie služby nám Klimek vysvetlil, že vraj požadované diela mal už hotové vo svojej databáze.
Ak nebudeme jeho tvrdenia spochybňovať, minimálne nutné je obdivovať predvídavosť tohto podnikateľa v tom, čo jeho zákazníci raz od neho budú požadovať. A namiesto naháňania sa po hradoch v okolí Piešťan a striehnutia na pár zasnežených dní v roku v kúpeľnom meste mohol jednoduchým skopírovaním svojej databázy z počítača zarobiť za dva dni 2100 eur.
Keďže na fotografie a videá sa vzťahuje autorský zákon, chceli sme od Rezortu vedieť, ako si autorské práva ošetril, ale aj či má licencie k týmto dielam. A keďže Tremboš tvrdí, že si vystačí s jednoduchými objednávkami, požiadali sme o stanovisko Klimeka.
Ten nám na naše veľké prekvapenie tvrdil, že všetko má s ním Rezort náležite ošetrené zmluvami aj licenciami, na základe ktorých môže Rezort s jeho dielami nakladať a ich zverejňovať.
Keď sme ho požiadali, aby nám svoje výtlačky zmlúv ukázal, zrazu tvrdil, že z dôvodu obchodného tajomstva ich nemôže bez súhlasu Rezortu zverejniť. Zároveň však Klimek priznal priateľský vzťah s Hudcovičom. Boli spolužiaci, spoločne športovali a je jeho politický spriaznenec.
Disponujeme však informáciami aj o iných možných prepojeniach a zrejme aj o „kamarátkšeftoch“ Hudcoviča či Tremboša v Rezorte v niekoľkých prípadoch. Ale aj o evidentne účelovom delení zákaziek na drobnejšie tak, aby Rezort nemusel robiť transparentné verejné obstarávania, ktoré by prirodzene viedli k riadnym obchodným zmluvám.
Vyhodené peniaze
A tak nám išlo hlavne o zaslanie znenia zmlúv. Terminológii „zaslanie zmlúv“ sme sa zámerne vyhli, nakoľko sa členovia SpP a ich sympatizanti v diskusných fórach na sociálnych sieťach vzájomne utešovali, že aj ústne uzatvorená zmluva je riadnou zmluvou.
Tak sme požiadavku zovšeobecnili na výraz „zaslanie znenia zmlúv“, a to s firmou EuroMed Slovensko, s. r. o., kde je konateľom politický sympatizant SpP Peter Klimek, s fyzickou osobou Martina Palkoviča, ktorý v minulosti ako novinár pre Hudcovičov spravodajský web pracoval, i s Q7 digital media, s. r. o., ktorá podľa viacerých odborníkov za premrštenú sumu 3600 eur za dva dni údajne zaktualizovala webovú stránku Rezortu.
Požiadali sme aj o zaslanie znenia zmlúv s firmou SYSTEM SOLUTIONS, s. r. o., ktorá v roku 2017 v celkovej sume viac ako 20-tisíc eur vyhodnocovala pre Rezort štatistiky a podľa našich informácií patrí Trembošovým blízkym.
Tiež sme chceli zaslať znenie zmluvy s firmou RE PUBLIC GROUP, s. r. o., ktorá v roku 2017 dodala na základe objednávky Rezortu propagačný materiál Sprievodca Piešťan a ten v súčasnosti v celom svojom náklade leží pohodený v pivnici mestského úradu.
Avšak podľa našich informácií je to z dôvodu, že v tomto materiáli boli použité viaceré fotky bez súhlasu autorov. Stanoviskom jedného z autorov ukradnutých fotografií v písomnej forme o tom, že jeho fotky boli v tomto bulletine použité neoprávnene, aj disponujeme.
Z toho je jasné, že stiahnutím z obehu tohto propagačného materiálu sa Rezort vyhol prípadným súdnym sporom o autorské práva a následným mastným odškodným či pokutám.
A keďže ide o nie malú sumu 14 513,42 eur, ktoré za tento materiál Rezort zaplatil, žiadali sme v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám o zaslanie znenia zmluvy s firmou SYSTEM SOLUTIONS, aby sme sa presvedčili, či Rezort nemá nárok takto spackanú robotu reklamovať alebo prinajmenšom žiadať vrátenie doslova z okna vyhodených peňazí.
Tajnosti a samochvály
Odpovedí sme sa však nedočkali, iba akéhosi podivného textu, v ktorom Tremboš chválil svoje údajné úspechy v Rezorte. A Hudcovičove tvrdenia, že všetko je v súlade so zákonom, sú alebo nekompetentnosť, prípadne účelová obhajoba „kamarátkšeftov“. Čo sa dá aj jednoducho preukázať.
Tvrdenia Hudcoviča o zákonných postupoch v Rezorte sú tiež postavané na hlinených nohách populistických tvrdení. Nakoľko subjekt založený na podporu cestovného ruchu sa musí pridŕžať zákona č. 91/2010 O podpore cestovného ruchu, zákona č. 25/2006 O verejnom obstarávaní, a keďže hospodári s verejnými prostriedkami, aj zákona č. 523/2004 O rozpočtových pravidlách verejnej správy. Ale ako osoba povinná musí Rezort brať do úvahy aj zákon č. 211/2000 O slobodnom prístupe k informáciám.
Zároveň Tremboš ako čelný predstaviteľ riadiacich orgánov obchodnej spoločnosti sa musí riadiť aj obchodným zákonom. Čo napríklad veľmi dobre ovláda, keďže z obáv pred trestnou zodpovednosťou minulý rok v lete zutekal z dozornej rady bytového podniku.
Pri konfrontácii s touto uvedenou legislatívou si Rezort počína v prvom rade v rozpore so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, keď na legitímne otázky ako osoba povinná v zmysle tohto zákona odmieta odpovedať.
V prípade uhradenia faktúr na základe objednávok z 18., resp. 19. 12. 2017 pre subjekty Martin Palkovič, EuroMed Slovensko a Q7 digital Media a ich divného vyplatenia do dvoch dní je dôvodné podozrenie, že predmety plnení neboli Rezortu v zmysle objednávky do 31. 12. 2017 odovzdané a Rezort tieto služby uhradil zrejme ako preddavok na rok 2018, čím sa dopustil porušenia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pretože finančné prostriedky pochádzajúce z dotácie za rok 2017 neboli aj v danom roku použité a Rezort ich mal do štátnej pokladnice vrátiť.
Povinnosti Rezortu postupovať podľa zákona č. 25/2006 O verejnom obstarávaní tiež vytvára vážne podozrenia na pochybenia, nakoľko v priebehu roka 2017 postupne zaplatil obchodnej spoločnosti RE PUBLIC GROUP za tlač propagačných materiálov 34 127 eur, avšak aby sa vyhol verejnému obstarávaniu a vystačil si objednávkami s jednoduchým prieskumom trhu, túto službu rozmenil na sedem zákaziek.
V zmysle obchodného zákona a povinnosti členov riadiacich orgánov obchodných spoločností v prípade P. Tremboša sa tiež vynára niekoľko podozrení. Jednak sú to naše informácie o jeho priateľských väzbách so spoločnosťou SYSTEM SOLUTIONS, minimálne však otázka visí nad kompetenciou tejto firmy spracovať turistické štatistické databázy, za ktoré Rezort zaplatil vyše 20-tisíc eur, keďže takúto podnikateľskú činnosť uvedená firma ani nemá zapísanú v obchodnom registri.
A hlavne je zaujímavé, ako vlastne Tremboš objavil uvedenú firmu, keď podľa obchodného registra sídli v Žiline. Ak by napríklad chcel tvrdiť, že ju objavil pri prieskume trhu na internete, tak by celkom určite klamal, keďže firma ani nemá zriadenú svoju webovú stránku.
Slová Tremboša o jednoduchších postupoch v prípade obchodných vzťahov za minulý rok v celkovom objeme takmer 300-tisíc eur a Hudcovičových tvrdeniach, že postupujú v súlade so zákonom, však v tomto svetle majú vážne trhliny a vytvárajú len dojem obhajovania „kamarátkšeftov“. Minimálne však zakrývajú nekompetentnosti pri správe cudzieho majetku.
Nie je nám to jedno!
Čo však s tým? Až nás zamrazila negatívna diskusia pod článkom, či zachovať pamätné miesto na Námestí slobody investigatívnemu novinárovi Jánovi Kuciakovi, ktorý zaplatil svojím životom a životom svojej priateľky za poukazovanie na korupciu a kšeftovanie politikov.
Diskusia sa niesla väčšinou v duchu: „Čo mali spoločné s Piešťanmi? A čo spravili pre Piešťany?“ Nuž, spravili veľa. Po ich smrti sa totiž ukázalo, že politici na Slovensku aj v samotných Piešťanoch stoja nad zákonmi. A jediné, čoho sa boja, je verejná mienka. Hoci aj vyjadrená zachovaním pamätného miesta zavraždeného novinára na očiach politikov.
Ak verejná mienka bude laxná a nevšímavá aj k udalostiam v piešťanskej regionálnej politike i napriek informáciám od novinárov, tak sa nesmieme čudovať, že Tamajkovi ľudia sa neboja žiadať zaplatiť 50-tisíc eur navyše za zberný dvor z mestského rozpočtu, lebo vraj niekto zabudol do žiadosti o eurofondy vložiť dokumentáciu elektroinštalácie a omietky, a tak ju Európska únia nezaplatí.
Strach pred zákonmi bez tlaku verejnosti nemajú ani Tamajkovi ľudia v bytovom podniku, čo pred rokom zamarili verejnú obchodnú súťaž na parkovisko, z ktorej vtedy vyšla víťazná cena 97-tisíc eur, ale zrejme u nesprávnej firmy. Po roku súťažili znovu, tentoraz vyšla cena 123-tisíc.
Strach zo zákonov Tamajka nemal sám osobne ani v roku 2015, keď vyhádzal z radnice jedenásť pre neho nepohodlných zamestnancov. Z hľadiska priebehu pracovno-právnych súdnych pojednávaní, ktoré sa v súčasnom období odohrávajú, odškodné pre každého z nich v objeme dvanástich mesačných platov zaplatia Piešťanci z mestskej pokladne.
A strach zo zákonov evidentne nemajú ani ľudia z politického hnutia SpP. Inak by za to diletantstvo Tremboša z funkcie predsedu predstavenstva Rezortu už dávno odvolali a nenapádali kritikov.
Zavraždený novinár dokázal svojou smrťou pozdvihnúť verejnú mienku a ľudia v uliciach zrazu zmenili, čo sa doteraz zdalo nemožné. Preto je dôležité, aby verejná mienka, pred ktorou politici naozaj majú strach, správne fungovala aj v Piešťanoch.
Inak v novembri na radnici opäť zasadnú ľudia, ktorým na to stačilo vešať prostoduché fotky na svojich účtoch na sociálnych sieťach a opäť raz prisľúbia aquapark a návrat čias, keď Winterovci vystavali kúpeľné mesto.

0 Shares

Najnovšie správy

Kamil Moravčík, riaditeľ Základnej školy M. R. Štefánika na Vajanského ulici v Piešťanoch, po vyše týždni zareagoval na naše otázky…
  • 22.03.2023, 22:32
  • Piešťany / Blogy / Blogy
Dnes je piatok 24. marca. Tento deň je Svetovým dňom tuberkulózy. Meniny má Gabriel.
  • 23.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 24. marca 2023
Meniny má Gabriel, zajtra Marián