Otvorený list primátorovi Tamajkovi

  • Spravodajstvo
  • 22. apríla 2018, 07:57
  • Autor:red

Vážený pán Miloš Tamajka, primátor mesta Piešťany! Na základe medializovaného tlaku zo strany verejnosti a výzvy uverejnenej na vchody bytových domov Vám ako entita pôsobiaca v spolupráci s mestom Piešťany na viacerých drobných projektoch smerovaných k posilňovaniu environmentálnych hodnôt nášho prostredia predkladáme toto nesúhlasné stanovisko so zámerom vybudovať parkovacie miesta vo vnútrobloku Kalinčiakova č. 3, Royova č. 3, 5, 7, 9, 11, 13 a Kukučínova č. 20.

Zámer vybudovať miesta nevyrieši problematiku parkovania v centre mesta ani pre rezidentov, ani pre jeho návštevníkov. Túto otázku by mala mestská exekutíva riešiť komplexne.
Toto stavebné dielo výrazne zhorší kvalitu života rezidentov, a to devalváciou životného prostredia, redukciou celistvej trávnatej plochy, odstránením spoločensky hodnotnej a vzrastlej zelene (mimochodom, odstraňovať vzrastlé stromy v už začatom vegetačnom období a hniezdnej sezóne je minimálne neetické). Zároveň sa výrazne zvýši zaťaženosť územia hlukom a exhalátmi z prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel.
Obyvatelia zóny si zaslúžia komplexnejší, aj keď finančne náročnejší prístup k rekonštrukcii celého územia s pretrasovaním chodníkov a spevnených plôch vo vzťahu ku komunikačným trasám (klietka s nádobami na odpad vo vzťahu k jednotlivým vchodom, šírky a tvary jednotlivých plôch sú často nezmyselné, geometricky nevyvážené), s prihliadnutím na jednoznačný cieľ neredukovať zelené plochy v prospech plôch sivých (neumožňujú vsakovanie dažďovej vody do pôdneho profilu, ale ju pomocou kanalizačnej sústavy odvádzajú z územia), resp. modrých plôch (umožňujú vsakovanie dažďovej vody do pôdneho profilu), ale práve naopak.
Celý projekt by mal s absolútnou úctou rešpektovať vzrastlú a spoločensky hodnotnú zeleň a jeho cieľ by mal byť oveľa ďalej ako tristné rozšírenie parkovacích možností na úkor pár stromov a trávnika. Celé územie by malo zlepšiť svoju environmentálnu bilanciu tak, ako sa to od vyspelých a zodpovedných municipalít v EÚ očakáva v 21. storočí.
Dušan Knap, výkonný riaditeľ Inštitútu trvalo udržateľného rozvoja a environmentalistiky

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 8. decembra. V Piešťanoch sa 8. decembra 1911 narodil staviteľ Jozef Haring, ktorý navrhol množstvo domov v…
  • 07.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 9. decembra. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti korupcii. Meniny má Izabela.
  • 08.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 10. decembra. Tento deň je Dňom ľudských práv. Meniny má Radúz.
  • 09.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 10. decembra 2023
Meniny má Radúz, zajtra Hilda