Piešťanskému letisku klopú na dvere veritelia

  • Spravodajstvo
  • 12. apríla 2018, 07:52
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Bývalý člen predstavenstva piešťanského letiska a dnes hlavný kontrolór mesta Trnava Vladimír Krátky žiada od letiskovej spoločnosti vyplatenie odmien vo výške 38-tisíc eur. Aj s ďalšími poplatkami si celkovo nárokuje na takmer 50-tisíc. Zákon mu dáva za pravdu, župan Jozef Viskupič poukazuje na nečestné praktiky.

Prvé pojednávanie v tejto veci sa uskutočnilo v stredu 4. apríla na Okresnom súde v Piešťanoch. Vladimír Krátky sa na pojednávanie osobne nedostavil, pred súdom si však svoj „stan“ postavil predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.
Tentoraz však ako občan kontrolóra Krátkeho slovami nešetril. „Pán Krátky bol na 22 zasadnutiach predstavenstva, jeho účasť na jednom zasadnutí teda má stáť daňových poplatníkov 1700 eur. Aj s úrokmi a ďalšími poplatkami to má vyjsť na takmer 2300 eur za jednu jeho ,audienciu’. Nie je mi jasné, čo vlastne za tie obrovské peniaze robil?“ povedal pred súdnym pojednávaním J. Viskupič.
Spomenul aj prípad členky predstavenstva, ktorá si nárokuje za jednu jedinú účasť na zasadnutí predstavenstva 38-tisíc eur. Aj jej má letisko aj s úrokmi vyplatiť takmer 50-tisíc eur.
Vladimír Krátky pôsobil v predstavenstve letiska od júna 2009 do októbra 2012. Bol nominantom ministra dopravy Ľubomíra Vážneho. Po pôsobení na letisku sa stal prednostom Obvodného úradu v Trnave, v súčasnosti je hlavným kontrolórom mesta Trnava.
2:0 pre žalobcov
Vladimíra Krátkeho zastupoval advokát. V úvode pojednávania sa sudca oboch strán opýtal, či nenachádzajú priestor na zmier, tie však trvali na svojom, a tak sa začal súdny proces vo veci žaloby V. Krátkeho voči letiskovej spoločnosti o vyplatenie takmer 50-tisíc eur, ktoré mu akciovka dlhuje.
Krátkeho advokát potvrdil finančné požiadavky svojho klienta a zároveň podotkol, že v obdobných sporoch s letiskovou spoločnosťou dokonca aj Okresný súd v Piešťanoch potvrdil nárok na odmeny bývalým členom vedenia letiska (Dva rozsudky už prešli aj krajským odvolacím súdom a nadobudli právoplatnosť. Jednu z týchto pohľadávok letisková spoločnosť už musela vyplatiť, nakoľko jej hrozila exekúcia – pozn. redakcie.)
Protistranu v tomto prípade zastupuje nová predsedníčka predstavenstva Anna Mierna a oprávnenosť odmien členom vedenia letiskovej spoločnosti namietala. „Nové vedenie na ich vyplácanie má úplne iný názor ako to predchádzajúce,“ povedala pred súdom. Následnú krátku prestrelku argumentov oboch strán ukončil sudca, nakoľko žalovaná strana počas pojednávania doplnila nové listinné dôkazy a zároveň požiadala o vypočutie V. Krátkeho. Sudca tak stredajšie pojednávanie prerušil a vytýčil nový termín pojednávania na máj tohto roku.
Dlhy a zlaté padáky
Nárok na odmenu za členstvo v štruktúrach letiska mali tiež bývalí zástupcovia mesta Piešťany Remo Cicutto a Stanislav Brečka. Tí sa však už dávnejšie rozhodli nežiadať ich vyplatenie. Aspoň takto pomohli letiskovej spoločnosti, ktorú finančne ťaží okrem nevyplatených odmien aj „bohatý“ zoznam veriteľov so zlatými padákmi.
V rokoch 2012, 2013 a 2014 žiadalo sedem členov predstavenstva a dozornej rady vyplatiť odmeny vo forme osemnásobkov ich platov. Dvaja z nich dokonca žiadajú dvakrát deväťnásobok platov! Dôvodom malo byť ukončenie funkčného obdobia.
„Ich požiadavka je doslova nehorázna, keďže oni sa následne opäť vrátili na tie isté pozície. Čiže žiadajú vyplatenie zlatých padákov, hoci vlastne neodišli. Celkovo ide o sumu takmer 86-tisíc eur a k nej už dnes prináležia aj úroky. Stále pritom hovoríme o období, keď malo letisko státisícové straty,“ uviedol trnavský župan.
„Na základe postupnej analýzy toho, čo sa dialo na letisku, sme nadobudli dojem, že v spoločnosti mohlo dochádzať k porušovaniu povinnosti pri správe cudzieho majetku, dokonca ku konaniu, ktoré mohlo smerovať k zámernému úpadku spoločnosti. Preto zvažujeme v tejto veci podať trestné oznámenie,“ uzavrel J. Viskupič.
Bude lepšie o dva roky?
Okrem vysporiadania sa s veriteľmi letisko potrebuje aj financie na zabezpečenie svojho bežného chodu, čo predstavuje sumu zhruba 40-tisíc eur mesačne. Toľko však svojou činnosťou nateraz nezarobí. Zachrániť to má príchod investora, ale ani tu sa nič nového neudialo a všetko je zatiaľ len v štádiu predbežných rozhovorov.
A tak stále platia závery profesora Antonína Kazdu, ktorý pre kúpeľné mesto vypracoval analýzu stavu letiska, že to sa bez finančnej podpory súčasných vlastníkov nezaobíde. Napokon to potvrdila aj nedávna finančná injekcia zo strany TTSK v objeme 90-tisíc eur na „hasenie“ problémov.
Za pravdu mu dal i expert na leteckú prevádzku Jozef Legény. „Keďže maximum cestujúcich v poslednom desaťročí v Piešťanoch kulminuje okolo 2000, je zjavné, že je tu nevyužitý potenciál. Štúdia A. Kazdu definuje spádové oblasti pre Piešťany pre pravidelnú, charterovú i súkromnú leteckú prepravu,“ objasnil nám situáciu letiska s tým, že medzi rokmi 2020 a 2025 by sa do Piešťan mohla presunúť časť low cost prepravy z letiska pri Viedni.
Po zasadnutí súdu však pre Piešťanský týždeň župan Viskupič pripustil aj možnosť, že nielen z podnikania v leteckej doprave by mohla akciovka v budúcnosti vyžiť. Tu sa však zatiaľ črtá jediný silný partner pre letiskovú spoločnosť – britská firma Horiba Mira Ltd., ktorá sa zaoberá testovaním motorových vozidiel.
Jej plánovaný príchod do regiónu strednej Európy súvisí s výstavbou automobilky Land Rover neďaleko Nitry. Piešťanské letisko však nie je jediné miesto, nad ktorým firma uvažuje, kde by rozbehla svoje skúšobníctvo a výskum. Podľa našich informácií je v hre aj obdobná letisková plocha v Maďarsku.
Letisko Piešťany má okrem uvedených dlžôb aj resty voči mestu na daniach z nehnuteľnosti a penále v sume zhruba 550-tisíc eur. Tú sa mesto rozhodlo umoriť kapitalizáciou svojej pohľadávky, čím by získalo niekoľko percent akcií navyše k súčasnému svojmu balíku.
Takáto pomoc sa však vzťahuje na súhlas protimonopolného úradu, ale aj Európskej komisie. Okrem TTSK (59 %) a mesta Piešťany (20 %) je ďalším akcionárom letiska štát, a to prostredníctvom ministerstva dopravy (21 %). To pomáha financovaním činností súvisiacich s jeho bezpečnosťou.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 21. marca. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti rasovej diskriminácii, Svetovým dňom Downovho syndrómu, Medzinárodným dňom…
  • 20.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je streda 22. marca. Tento deň je Medzinárodným dňom tuleňov a Svetovým dňom vody. Meniny má Beňadik.
  • 21.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 22. marca 2023
Meniny má Beňadik, zajtra Adrián