Návrh na nové ihriská je, peniaze však mesto nemá

  • Spravodajstvo
  • 6. apríla 2018, 07:28
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Na marcovom mestskom zastupiteľstve predstavil Denis Bechera, zamestnanec Služieb mesta Piešťany, poslancom víziu, ako by v budúcnosti mohli vyzerať moderné detské ihriská, špecializované ihriská i oddychové zóny pre seniorov v Piešťanoch.

Podľa odhadov by takáto komplexná obnova ihrísk mala stáť okolo dvoch miliónov eur. V súčasnosti však na to mesto nemá vyčlenené finančné prostriedky.
Táto koncepcia sa vytvárala niekoľko rokov a v poslednom období ju služby mesta len sfinalizovali. Koncepcia by sa podľa autorov mohla stať dlhodobým plánom pre radnicu, aby boli nové ihriská v budúcnosti budované koncepčne, a nie živelne.
Denis Bechera poslancom vysvetlil, že v súčasnosti je na území mesta 51 detských ihrísk a ich stav je pomerne rôznorodý a v rôznych štádiách, resp. stupňoch opotrebenia (najmä drevených častí) a využiteľnosti (atraktivita pre deti).
„V Piešťanoch sú prevažne ihriská s hracími prvkami zo 60., 70., a 80. rokov, ktoré sú neatraktívne a nezaujímavé pre súčasnú generáciu detí,“ objasnil D. Bechera. Podľa jeho slov hracie prvky na ihriskách síce nepodliehajú súčasným normám o bezpečnosti a prevádzke, ale musia spĺňať kritériá prevádzkyschopnosti. „To neznamená, že sú nebezpečné, je však nutné ich udržiavať na pôvodnom mieste, nepresúvať ich, neprerábať konštrukčne a udržiavať materiály v dobrom stave,“ dodal.
V meste sa nachádzajú aj ihriská, herné prvky a komponenty z 90. rokov či z prelomu milénia a novšie, tých je však menej. Pomer medzi starými a novými prvkami je výrazný, no v neprospech nových. Kvalita, atraktivita a bezpečnosť novších prvkov je vyššia a podliehajú súčasne platným normám. „Z pohľadu rozmiestnenia sú ihriská v rámci mesta rozložené pomerne nerovnomerne. Sú lokality s vysokou koncentráciou a, naopak, s malou koncentráciou, prípadne bez ihrísk,“ poznamenal Bechera.

Viaceré súčasné ihriská na území kúpeľného mesta sú zrelé už len na likvidáciu.

Je to vraj dedičstvo minulosti, keď v čase vzniku väčšiny ihrísk malo umiestnenie aj opodstatnenie. Zaužívané boli ihriská „pod oknami domov“. „V súčasnosti sa preferujú ihriská multifunkčné, viacgeneračné, špeciálne. Moderné ihriská sú vyhľadávané nielen deťmi, ale celými rodinami. Plánované detské ihriská sú dostupné v rámci celého mesta, napr. s využitím cyklotrás alebo s dostupnosťou autom,“ pokračoval v prezentovaní koncepcie D. Bechera.
V návrhu štúdie sú predstavené lokality s centrálnymi ihriskami. Ďalej sú navrhnuté a vytypované lokality s lokálnymi detskými a špeciálnymi ihriskami. Niektoré lokality už jestvujú, niektoré sú nové, niektoré podľa tvorcov potrebujú úpravy. V návrhu sú taktiež navrhnuté prvky, komponenty a celé ihriská na likvidáciu. „A to z dôvodu uvoľnenia miesta pre nové, ale aj z dôvodu nepotrebnosti v danej lokalite.“
Návrh zahŕňa vytvorenie základných kategórií detských ihrísk a vytvorenie oddychových zón. Významnú úlohu zohral faktor priestoru a počet detí v lokalite. Riešenia sú podľa tvorcov predkladané len na plochách vo vlastníctve mesta. Ihriská budú verejne prístupné, voľne využiteľné širokou verejnosťou. Niektoré budú oplotené, uzamykateľné.
Podľa predstaveného návrhu by malo vzniknúť štrnásť veľkých centrálnych ihrísk určených pre celú mestskú časť. Obsahovať budú viac prvkov v rôznych kategóriách z pohľadu veku, využitia pri hrách či športe a z hľadiska zamerania budú orientované ako viacgeneračné. Obsahovať majú mobiliár, kryciu a izolačnú zeleň, väčšie trávnaté plochy, oplotenie s možnosťou zabezpečenie priestoru a kamerový systém.
Malé lokálne ihrisko, ktorých má vzniknúť šesť, je určené pre menšie deti s miestnym dosahom pre podporu hravosti a telesnej zdatnosti. Sedem špeciálnych ihrísk má byť vybudovaných v spádovej oblasti celého mesta. Ich priestor bude zameraný na konkrétny druh hry či aktivity a mal by obsahovať vodné, lanové i posilňovanie atrakcie, labyrint, priestor pre skateboard či indiánske hry.
Oddychových zón navrhujú autori jedenásť. Zriadené by mohli byť i na prebudovaných súčasných nevyužívaných ihriskách doplnením stolov, lavíc a lavičiek, petangových plôch či šachových stolov. „Detské ihriská a oddychové zóny by sa mali stať súčasťou systému zelene mesta. Koncepciu nemožno chápať ako nemenný dokument. Na základe možných zmien územného plánu mesta a v závislosti na rozvoji územia mesta či zmeny demografie sa dá koncepcia usporiadania ihrísk aktualizovať,“ dodal Bechera.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 1. apríla. V tento deň sa v roku 1805 v Blatnej narodil a 16. marca 1879 v…
  • 31.03.2023, 22:27
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 1. apríla 2023
Meniny má Hugo, zajtra Zita