Niektorú vodu je nebezpečné piť

  • Spravodajstvo
  • 28. marca 2018, 08:33
  • Autor:Viera Dusíková

Pri príležitosti Svetového dňa vody zabezpečili piešťanskí vodári a hygienici bezplatný rozbor vzoriek vody z individuálnych studní. Vo vlastnom skúšobnom laboratóriu urobili v stredu 21. marca zo vzoriek vody od obyvateľov skúšku na dusičnany a tvrdosť.

Akcia bola zameraná na zistenie kvality vody zo súkromných studní, nie verejných vodovodov. Zároveň však Trnavská vodárenská spoločnosť upozorňovala ľudí, že výsledné parametre sú v tomto prípade len čiastkovým ukazovateľom.
Na preukázanie toho, či je voda pitná, treba stanoviť ďalšie ukazovatele aspoň v rozsahu minimálneho rozboru vody podľa príslušnej vyhlášky. Takýto rozbor zohľadňuje minimálne požiadavky na mikrobiologickú, biologickú a chemickú kvalitu pitnej vody. Kontrolu kvality pitnej vody a jej zdravotnú bezpečnosť určuje súbor pozostávajúci z 82 ukazovateľov kvality vody, reprezentujúcich fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti vody.
V laboratóriách TAVOS-u vyhodnotili celkom 1049 vzoriek vody od občanov. Potvrdilo sa, že voda v okolí Piešťan je tvrdá alebo veľmi tvrdá. Omnoho horšie vyznievajú zistené hodnoty dusičnanov vo vode. Ich najvyššia povolená hodnota je 50 miligramov na liter vody. Ak je vyššia, pre dospelého človeka je zdravotne škodlivá až karcinogénna. A to nehovoríme, aký dopad má na novorodencov či deti.
Väčšina kontrolovaných vzoriek hranicu 50 mg/l prekračovala, niekedy až dvojnásobne. Najvyšší obsah dusičnanov zistených vo vzorke bol 1373,65 mg/l, čo je viac ako dvestonásobok povolenej hodnoty. Ďalšími životu nebezpečnými zistenými množstvami boli 615,76 mg/l, 495,81 mg/l, 470,70 mg/l, 465,59 mg/l a 443,25 mg/l. Prekročenie limitu dusičnanov spolu s dusitanmi signalizuje nadmerné používanie hnojív a úniky odpadových vôd zo žúmp, septikov a živočíšnych fariem.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 21. marca. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti rasovej diskriminácii, Svetovým dňom Downovho syndrómu, Medzinárodným dňom…
  • 20.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 20. marca. Tento deň je Svetovým dňom divadla pre deti a mládež, Medzinárodným dňom šťastia a Svetovým…
  • 19.03.2023, 22:24
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 21. marca 2023
Meniny má Blahoslav, zajtra Beňadik