Priateľstvá netrvajú večne, zmluvné vzťahy áno

  • Spravodajstvo
  • 21. marca 2018, 05:49
  • Autor:Jozef Vojčiniak

V predchádzajúcom vydaní Piešťanského týždňa sme vás informovali o podivnom účtovníctve v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Rezort Piešťany.

V článku sme okrem iného poukázali na fakt, že organizácia pod vedením predsedu predstavenstva Petra Tremboša z poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany podľa verejne dostupnej databázy objednáva služby za desiatky tisíc eur podliehajúce autorskému zákonu len formou jednoduchých objednávok.
Rezort Piešťany (Rezort) sme požiadali už pred dvomi týždňami o stanovisko k účtovníctvu aj k uzatváraniu zmlúv. Napriek prísľubu sme odpovede na otázky ešte nedostali.
Rezort združuje niekoľko subjektov z regiónu z privátnej sféry, ale i samosprávy za účelom spoločného postupu pri propagácii a prilákaní návštevníkov do kúpeľného mesta a jeho okolia. Okrem mesta sú členmi obce Moravany nad Váhom, Veľké Orvište, Ostrov a zo súkromného sektora Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Medical Wellness Hotel Máj, Hotel Park a Zuckmann Villa. V minulom roku hospodáril s rozpočtom asi dvestotisíc eur. Pre tento rok po obdržaní štátnej dotácie to má byť takmer pol milióna eur.
Nakoľko aj pre členstvo samospráv, ktoré do Rezortu prispievajú zo svojich rozpočtov a dotácií od štátu, sa organizácia musí pridŕžať pri používaní svojich prostriedkov obdobných zásad, ako keby platila peniaze zo štátnej pokladnice či obecných a mestských rozpočtov. A hospodárenie Rezortu majú právo skontrolovať nielen obce či mestá, ale aj kontrolné orgány štátu. V prípade pochybení môžu prísť sankcie, a to od štátu v podobe vrátenia dotácie. Jednotliví členovia si môžu nárokovať vrátenie finančných prostriedkov, ktoré ako členský príspevok do Rezortu vložili.
Rezort v úvode roka 2015 prostredníctvom Petra Tremboša vo funkcii predsedu predstavenstva de facto ovládol piešťanský poslanecký klub Spoločne pre Piešťany. Na základe iniciatívy tohto väčšinového poslaneckého zoskupenia pod vedením Tomáša Hudcoviča sa členský príspevok kúpeľného mesta do Rezortu postupne navýšil z pôvodných 30-tisíc eur v roku 2014 až na minuloročných 200-tisíc eur. K tomu by mala v tomto roku podľa argumentov odznených na mestskom zastupiteľstve pribudnúť aj dotácia v rovnakej hodnote od štátu.
Tieto prostriedky však musí Rezort využiť hospodárne a hlavne transparentne. V predchádzajúcom vydaní Piešťanského týždňa sme poukázali na fakt, že takéto kritériá Rezort od roku 2014 ani zďaleka nespĺňa. Objednávky dodávok tovaru či služieb napríklad rozmieňa aj na drobnejšie položky. To navonok pôsobí dojmom, že sa chcel vyhnúť ustanoveniam mestskej smernice pre verejné obstarávanie. Zároveň služby, ktoré podliehajú aj ochrane autorských práv, si podľa verejne prístupných databáz neošetruje zmluvami a realizuje ich len jednoduchými objednávkami.
Aké problémy to môže spôsobiť v súčasnosti, ale i v budúcnosti nám vysvetlil právnik Branislav Jurga, ktorý sa venuje aj tomuto druhu obchodných vzťahov.
Aký problém môže vzniknúť v prípade, ak si Rezort služby podliehajúce autorskému zákonu neošetrí zmluvne? Myslíme tým napríklad fotografie a texty do propagačných materiálov alebo určených pre internetovú stránku organizácie.
Musíme si najprv takýto obchodný vzťah objasniť. Ten je zvyčajne tvorený tromi subjektmi. Na začiatku procesu výroby materiálu je autor textu, fotky, prípadne grafiky. Na konci je odberateľ, čiže v tomto prípade Rezort. A ten stredný prvok je samotný zhotoviteľ propagačného materiálu či webovej stránky, u ktorého si Rezort práce objednal. A tento vzťah si musí Rezort ošetriť nielen z hľadiska obchodného zákonníka, ale na základe jeho špecifík aj z pohľadu autorského zákona.
Môžete nám to vysvetliť na názornom príklade?
V minulom roku bol Rezortom objednaný propagačný materiál s názvom „Piešťany NAJ“ podľa všetkého len formou jednoduchej objednávky. Na šiestich listoch kvalitného papiera je množstvo fotiek a článkov. K ním sa podľa zákona viažu autorské práva jednotlivých autorov. Rezort si, dajme tomu, objednal 12-tisíc výtlačkov v určitej, nie malej finančnej hodnote. Rezort materiál po vyhotovení zhotoviteľom položí na pult Piešťanského informačného centra. Následne sa dostane do rúk fotografovi a ten zbadá svoju čo i len jedinú fotku.
A keďže Rezort si túto tlačovinu podľa všetkého objednal len na objednávku bez zmluvy, autor fotky z hľadiska autorských zákona môže tvrdiť, že s jej použitím nikdy nesúhlasil. Následne môžu nastať len dve okolnosti. Rezort všetky inkriminované výtlačky stiahne a dá si ich vyhotoviť nanovo bez zmluvou neošetrenej fotky. Ale ak nie sú zmluvy, kde sa sankcie za pochybenia dajú zakomponovať, zhotoviteľ to zrejme zadarmo neurobí.
Pri druhej možnosti sa Rezort dohodne s autorom fotky a dodatočne si to ošetrí zmluvou. Samozrejme, fotograf by bol hlúpy, ak by si nepýtal honorár. A keďže v tomto imaginárnom prípade si je fotograf vedomý, v akej je výhode, a Rezort v nepríjemnosti, honorár si môže vypýtať aj v násobne väčšej hodnote, ako by mu bol pred vytlačením materiálu vyplatený.
Ale v oboch prípadoch ide o škody spôsobené zlým obchodným vzťahom medzi Rezortom, zhotoviteľom materiálu a autormi dodaného materiálu chráneného autorským zákonom pre tlačovinu „Piešťany NAJ“.
Ako by to teda mal Rezort správne realizovať?
Určite nie jednoduchou objednávkou. Tá je vyhovujúca, ak si ide firma kúpiť špendlíky do papiernictva. Ale dobrých obchodných partnerov robia dobré zmluvy. Rezort v zmluve jasne zadefinuje, čo všetko musí pri vyhotovení tlačoviny zhotoviteľ zabezpečiť. A to sú aj autormi podpísané autorské zmluvy a jasne vyšpecifikované, na čo všetko a kde Rezort môže články či fotky použiť. Je aj jasne definované, či ich môže Rezort použiť len raz alebo aj opakovane a v akej forme. Dnes je už samozrejmosťou, že rovnaké články či fotky sa použijú okrem papierového vydania aj na webové stránky.
Platí to aj v prípade, ak má Rezort dobré vzťahy s autormi fotiek či článkov a tí mu ich ponúknu len voľnou formou na základe, napríklad ústnej dohody?
Určite áno. Dnes som napríklad s manažmentom dobrý kamarát. Za rok sa vedenie môže zmeniť a už to neplatí. Dodatočne si napočítam moje fotky či články v minulosti použité Rezortom v tlačovinách alebo na webe a prídem si vypýtať honorár.
Čo v prípade, ak Rezort odmietne spätne honoráre vyplatiť?
To by som neodporúčal. Porušenie autorského zákona nie je priestupok, ale trestný čin, a ak Rezort nemá tieto vzťahy ošetrené písomne zmluvou s autormi fotiek alebo článkov, je zo strany autorov pomerne jednoduché preukázať, že boli ich autorské práva porušené a následne sa domáhať honorárov, prípadne odškodnenia.
Od roku 2014 však Rezort podľa verejne dostupnej databázy na svojich webových stránkach tieto vzťahy zmluvami neriešil. Čo teraz s tým?
Rezort musí dúfať, že materiály chránené autorským zákonom, ktoré použil a nemá ich zabezpečené písomnými zmluvami, mu autori naozaj venovali v dobrej viere zadarmo a Rezort si zmluvy o ich použití dotiahne do písomnej podoby dodatočne bez finančných strát.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 1. apríla. V tento deň sa v roku 1805 v Blatnej narodil a 16. marca 1879 v…
  • 31.03.2023, 22:27
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 1. apríla 2023
Meniny má Hugo, zajtra Zita