I. Babičová: Rezort robí mestskému kontrolórovi protivenstvá pri práci!

  • Spravodajstvo
  • 21. marca 2018, 05:53
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Piešťanský týždeň poukázal na podivné spôsoby utrácania verejných prostriedkov Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Rezort Piešťany. O stanovisko k našim zisteniam sme požiadali aj mestskú poslankyňu Ivetu Babičovú.

Práve ona na februárovom mestskom zastupiteľstve iniciovala uznesenie, ktorým poslanci poverili mestského kontrolóra, aby sa pozrel na hospodárenie s financiami v Rezorte Piešťany (Rezort).
Rezort si tesne pred koncom roka objednal články, fotografie a aktualizáciu svojej webovej stránky a bleskurýchlo do dvoch dní túto objednávku aj uhradil. Pritom materiály na stránke Rezortu sa ani nedajú nájsť. Čo si o takomto postupe Rezortu myslíte?
Ak je to pravda, ide o nezákonný postup. Aj v prípade, ak to vedenie Rezortu urobilo z neznalosti, nakoľko neznalosť legislatívy neospravedlňuje. Zároveň si kladiem otázku, kto vlastne webovú stránku Rezortu ako aj k nemu prináležiaci účet na sociálnej sieti spravuje? Často tam vidím fotky, ktoré sa súbežne objavujú na súkromnom profile mestského poslanca.
Poskytuje Rezort fotky na súkromné účely poslancovi alebo, naopak, poslanec poskytuje svoje fotky v prospech Rezortu? Zaujímalo by ma a určite aj verejnosť, ako má v tomto prípade Rezort ošetrené autorské práva.
Rezort niektoré dodávky služieb na základe objednávok následne fakturoval tak, že objednávku s vyššou hodnotou pri fakturovaní rozmieňal na viacej menších súm. K týmto menším sumám sa na webovej stránke Rezortu nedajú žiadne objednávky dohľadať?
Tomu absolútne nerozumiem, prečo to robili. V každom prípade takéto neštandardné účtovné operácie vzbudzujú podozrenie, čomu, prípadne komu to malo slúžiť. Ale aj v tom lepšom prípade bez podozrievania z nekalých úmyslov sa to javí ako „bodrel“ v účtovníctve a čistý amaterizmus pri narábaní s prostriedkami Rezortu.
Nedávno poslanci z najsilnejšieho politického zoskupenia v mestskom zastupiteľstve pod vedením Tomáša Hudcoviča presvedčili poslancov, aby podstatne výraznejšie navýšili finančný príspevok mesta na chod Rezortu. Vy ste voči tomu mali výhrady. Môžete nám ich objasniť?
Navýšiť príspevky členov Rezortu a následne získať v rovnakom objeme štátnu dotáciu je na prvý pohľad dobrý nápad. Veď ide o stopercentné zúročenie vložených finančných prostriedkov. Má to však háčik a ten sa naplno prejavuje v súčasnosti. Mestskí poslanci strácajú možnosť kontrolovať míňanie takto vyčlenených prostriedkov. Plnú kompetenciu má len jeden človek, a to predseda predstavenstva Peter Tremboš.
Ja som na poslednom zastupiteľstve iniciovala kontrolu hospodárenia Rezortu mestským kontrolórom. Tá síce ešte ukončená nie je, ale ako ma kontrolór informoval, sú mu zo strany vedenia oblastnej organizácie robené protivenstvá. Vraj mu chcú dovoliť skontrolovať len faktúry a objednávky v hodnote príspevku mesta do Rezortu. A ja si kladiem otázky: ako tie faktúry z účtovníctva vyberú, podľa akých kritérií? Veď finančné prostriedky členov Rezortu, ale i štátu končia na jednom účte. Vyberú na kontrolu to, čo najprv sami dopredu skontrolujú? To sú opäť okolnosti, ktoré len evokujú podozrenia.
Rezort financuje i aktivity rôznych občianskych združení alebo športových klubov, ktoré požiadali o dotácie na svoje podujatia. Je takéto spolufinancovanie aktivít v poriadku?
Dobrá otázka. Keď mesto poskytuje dotácie na športové alebo kultúrne podujatia prostredníctvom Rezortu, obchádza vlastné všeobecné nariadenie mesta o poskytovaní dotácií fyzickým a právnickým osobám. Kým iní musia vypracovať projekt a deklarovať rôzne náležitosti, napr. spolufinancovanie, rozpočet, čestné vyhlásenia, prínos projektu atď., a schvaľovanie ide najprv posúdením odborných komisií a cez mestskú radu až do zastupiteľstva, tak žiadatelia cez Rezort toto nemusia podstúpiť. O pridelení dotácie cez Rezort rozhoduje predseda predstavenstva, čím sa vytráca demokratický princíp a nastupujú oprávnené otázky, na základe čoho sa P. Tremboš rozhodne.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 24. marca. Tento deň je Svetovým dňom tuberkulózy. Meniny má Gabriel.
  • 23.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Kamil Moravčík, riaditeľ Základnej školy M. R. Štefánika na Vajanského ulici v Piešťanoch, po vyše týždni zareagoval na naše otázky…
  • 22.03.2023, 22:32
  • Piešťany / Blogy / Blogy
piatok, 24. marca 2023
Meniny má Gabriel, zajtra Marián