V účtoch Rezortu Piešťany „lietajú“ tisíce eur

  • Spravodajstvo
  • 14. marca 2018, 06:46
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Na februárovom piešťanskom mestskom zastupiteľstve prijali poslanci uznesenie, ktorým zaviazali mestského kontrolóra vykonať kontrolu miestnej organizácie na podporu cestovného ruchu v regióne – Rezort Piešťany, ako nakladá s financiami.

Okrem mesta sú jej členmi tiež obce Moravany nad Váhom, Veľké Orvište, Ostrov a zo súkromného sektora Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Medical Wellness Hotel Máj, Hotel Park a Zuckmann Villa.
Ak platí pravidlo, že štát prispieva na chod takýchto organizácií čiastkou zodpovedajúcou sto percent všetkých vkladov členov, vlani Rezort Piešťany (ďalej len Rezort) hospodáril minimálne so sumou 86-tisíc eur. Mohlo to byť však aj viac, keďže v roku 2016 členské príspevky predstavovali sumu až 156-tisíc eur.
Keďže podstatná časť plynie z rozpočtov samospráv, pozreli sme sa aj my na to, ako táto organizácia so zverenými prostriedkami vlani hospodárila. Objednávky tovarov a služieb i faktúry sú verejne prístupné na webovej stránke visitpiestany.sk.
Vyfakturované skôr ako dodané
Po nahliadnutí do verejne prístupných databáz nás hneď na prvý pohľad zaujali obchodné operácie Rezortu z konca roka 2017, kde figurujú tri extrémne rýchle uhradenia faktúr. Krátko pred vianočným víkendom 18. a 19. decembra si Rezort objednal od troch subjektov – Martin Palkovič, EuroMed Slovensko, s. r. o., a Q7 digital Media, s. r. o. – dodávky článkov pre webovú stránku a jej aktualizáciu spolu za 6000 eur (Martin Palkovič 300 eur, EuroMed Slovensko 2100 eur a Q7 digital Media 3600 eur) s termínom dodania 31. decembra, čiže na Silvestra.
Zvláštnosťou týchto obchodov je to, že Rezort uhradil dodávateľom služieb faktúry už po dvoch dňoch od vystavenia objednávky, a to 21. a 22. decembra, ako nás informoval náš zdroj. Táto zvláštnosť však spadá do oblasti záhad a zázrakov, keďže vyfaktúrované služby na webovej stránke nevidno.
Napríklad M. Palkovič mal dodať päť článkov na web, ale tie by ste tam pod jeho menom hľadali márne. Za uvedené obdobie tam nájdete akurát tak dva články s prisúdením autorstva Rezortu a štyri tlačové správy. S úplnou vážnosťou môžeme povedať, že ani plnenie služieb za 5700 eur nedokáže Rezort stopercentne preukázať.
Nezrovnalosti v účtovníctve
Faktúr a objednávok vystavil Rezort za minulý rok množstvo. Náhodným výberom sme však narazili na ďalšie pochybné obchody. Týkajú sa firiem RE PUBLIC GROUP, s. r. o., a SYSTEM SOLUTIONS, s. r. o. Podľa zoznamu zverejnených objednávok si objednávkou č. 201776 Rezort objednal tvorbu a tlač propagačných predmetov v hodnote 13 500 eur u firmy RE PUBLIC GROUP. Faktúru však k číslu tejto objednávky v zozname faktúr nenájdete. Skúsili sme však vyhľadať podľa názvu firmy, či predsa len Rezort uvedenej firme nejaké prostriedky v minulom roku nevyplatil. A naše zistenia boli viac ako prekvapujúce.

Išlo o pochybenie účtovníka alebo skôr o úmysel obísť smernice mesta?

Rezort v roku 2017 tých 13 500 eur firme uhradil štyrmi faktúrami, pričom každá sa odvoláva na objednávku č. 201770. Ňou si ale Rezort objednal koordináciu sprievodných akcií Cinematik 2017 u firmy LIQUID CIRCLE za 1555 eur! A tak zjavne ide o fingované odvolávky na nejestvujúce objednávky.
Pri tejto firme máme silné podozrenie z účelového obchádzania platnej smernice mesta. Rezort si dodanie tlačovín s názvami TOP Piešťanské produkty, História Piešťan, Piešťanská fauna a flóra, Aktívny oddych v Piešťanoch, Prírodné zaujímavosti Piešťan a okolia, Sprievodca Piešťan objednal jednou objednávkou č. 201776, sumu 13 500 eur však vyplatil cez štyri faktúry. V zmysle stále platnej mestskej smernice pre obstarávanie tovaru a služieb, ak by suma ostala v celku, už by Rezort musel urobiť regulárne a vydokladovateľné verejné obstarávanie. Takto zákazku netransparentne „prihral“, komu chcel.
Rezort Piešťany zaevidoval objednanú tlač letákov pod iným číslom, ako ju napokon vyfaktúroval.

Tu sa však záhady nekončia. Objednávané propagačné materiály štandardne končia v Piešťanskom informačnom centre (PIC), ktoré ich medzi návštevníkov distribuuje. Zašli sme tam osobne a boli sme zvedaví, ako vlastne spomínané tlačoviny vyzerajú. PIC disponovalo len tromi, a to Piešťany NAJ, História Piešťan, TOP Piešťanské produkty. Zamestnanec PIC uviedol, že o zvyšných štyroch nikdy nepočul. Otázne je, či aj boli vytlačené a dodané niekde inde, alebo si ich len nechala spoločnosť vyfaktúrovať.
Rezort v minulom roku vyplatil firme SYSTEM SOLUTIONS, s. r. o., 8040 eur za štúdiu „Vyhodnotenie súčasných trendov vo vývoji cestovného ruchu“ a 12 408 eur za produkt s názvom „Spracovanie databáz a vyhodnotenie prieskumov“. Objednávky však pod číslom, na ktoré sa odvoláva uhradená faktúra v zozname, nenájdete. Zaplatil Rezort niečo, čo si evidentne ani neobjednal?
Publikácia, ktorú nechal v roku 2017 vyhotoviť Rezort Piešťany.

Netransparentne a podozrivo svojim
Pozreli sme sa však aj na zverejňovanie zmlúv medzi Rezortom a prípadnými dodávateľmi. I tu sme boli vcelku dosť prekvapení. Posledná zmluva, ktorú Rezort uzavrel, je datovaná v roku 2014. Odvtedy svoje obchodné vzťahy s externými dodávateľmi podľa všetkého realizoval len spôsobom najjednoduchším, ale zároveň i pre Rezort najmenej výhodným, a už vôbec nie transparentným. Ide často o dodanie fotografií či redakčných článkov od fyzických osôb, ktoré sa štandardne riešia uzatvorením zmlúv podľa autorského zákona. Po správnosti by mal Rezort napríklad za dodané články či fotografie fyzickým osobám vyplácať honorár a v zmysle tohto zákona za nich odvádzať okrem dane z príjmu autorov aj odvody do Literárneho fondu. Či sa tak deje, môže potvrdiť napríklad spomínaná kontrola hlavného kontrolóra mesta.
Zároveň by mala definitívne povedať, či je v poriadku samotné obstarávanie služieb či ich špecifikácia, ak sa očividne obchádzajú nielen smernice, ale aj štandardy transparentnosti. Taktiež by sa už mohli stanoviť kritériá kvality dodávaných služieb a prípadné sankcie.
Mestský poslanec Peter Tremboš (SpP) je predsedom predstavenstva Rezortu.

Rezort mal možnosť vniesť transparentnosť do obchodných vzťahov po zmene v jeho vedení v úvode roka 2015, keď sa predsedom predstavenstva stal mestský poslanec Peter Tremboš (Spoločne pre Piešťany). Všetok „biznis“ sa však deje len na základe jednoduchého objednania služby a následného preplatenia faktúry. Ako sme v predchádzajúcom texte uviedli, nepostačuje to, keďže sú v účtovníctve nezrovnalosti a vzniká podozrenie z „tunelovania“ aj verejných finančných prostriedkov. Ak by sa to potvrdilo, hrozí, že po prípadnej kontrole Najvyššieho kontrolného úradu bude musieť Rezort nesprávne vyúčtovanú dotáciu vrátiť do štátnej pokladnice. Na úkor poslania, pre aký bol zriadený, na ujmu všetkých jeho členov.
Ku každej nami zistenej nezrovnalosti sme požadovali odpovede od predsedu predstavenstva Rezortu P. Tremboša. „Aj vzhľadom na to, že som na dovolenke, nie som schopný primerane odpovedať na položené otázky,“ uviedol vo svojom e-maile. „Verím, že ide skôr o nedorozumenia ako prehrešky, ktoré by mohli naznačovať nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. Po návrate sa budem tejto problematike s plnou vážnosťou venovať. Na zasadaní predstavenstva OO CR Rezort Piešťany budem požadovať, aby sa skutočnosťami, na ktoré ste poukázali, zaoberala dozorná rada. Po ich prešetrení vás budem informovať,“ dodal Tremboš.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes (30. marca 2023) krátko po 1. hodine rannej prišlo úmyselným zapálením neznámou osobou k požiaru zaparkovaného osobného motorového vozidla.…
  • 30.03.2023, 09:09
  • Krimi / Piešťany / Spravodajstvo
piatok, 31. marca 2023
Meniny má Benjamín, zajtra Hugo