Zápisy prvákov do škôl sa blížia

  • Mladí dnes / Školy
  • 7. marca 2018, 09:20
  • Autor:Alexandra Mathiasová

Čas ubehol ako voda a vaše malé dieťatko spĺňa vekové kritérium na zápis do prvého ročníka základnej školy. Ak v tomto roku do konca augusta dovŕši šesť rokov, do niektorej školy ho podľa zákona zapísať musíte. Pomôžte mu pripraviť sa na tento veľký prelomový deň.

Mesto Piešťany určilo v tomto roku dátum zápisov do základných škôl na piatok 6. a sobotu 7. apríla. Vybrať si môžete z piatich škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, alebo cirkevnú spojenú školu, ktorú zriaďuje Arcibiskupský úrad v Trnave. Nech sa už rozhodnete akokoľvek, nezabudnite si so sebou vziať rodný list dieťaťa a váš občiansky preukaz.
Každá škola má svoj vypracovaný systém, ktorým zisťuje, či je dieťa na školskú dochádzku pripravené. Niektoré majú nachystaný pracovný list, kde budúci žiaci vyfarbujú, obkresľujú tvary, dokresľujú postavičky, prípadne sa skúsia podpísať. Deti nemusia vedieť čítať ani písať, mali by však vedieť napočítať do päť a poznať základné farby a geometrické tvary.
Máte mesiac na to, aby ste so svojím juniorom trénovali nielen toto, ale napríklad aj samostatnosť. Zaväzovanie šnúrok, zapínanie gombíkov, jedenie a používanie toalety – to všetko musí dieťa zvládnuť bez rodiča. Môžete s ním trénovať aj básničky a pesničky, ak by ho učiteľky na zápise vyzvali, nech im zarecituje či zaspieva. Dieťa by okrem toho malo vedieť aj rozprávať súvislými vetami. Podľa toho totiž pedagóg včas zistí, či náhodou adept na školskú dochádzku nemá problém s výslovnosťou hlások, čo by mu neskôr sťažovalo správne písanie a čítanie.
Dieťa by sa nemalo báť dospelého, ak mu povie, že má niečo urobiť. Budúci školák by mal tiež vydržať pri jednej činnosti aspoň 20 minút. Učiteľky vedia, že činnosti treba často meniť, lebo dieťa je ľahko unaviteľné, treba ich však učiť vydržať, nedovoliť im skôr odísť a povedať, že až keď dokončia tú ktorú činnosť, môžu robiť niečo iné. Deti by mali vedieť, že rodičia im nemusia ihneď vyhovieť, ale vnímať, že nie sú na svete len ony, ale i ostatní ľudia majú svoje potreby.
Ako spoznáte, že je dieťa ešte na školu nezrelé? Do zoznamu typických prejavov patrí oneskorený vývin reči, citová labilita, hravosť, nadmerná pohyblivosť, rýchla únava pozornosti, zábudlivosť, neschopnosť vyčleniť podstatné zo získaných informácií, znížená práceschopnosť, nepozornosť, vyrušovanie, neschopnosť dokončiť prácu, odmietanie písať domáce úlohy, zvýšená únava, strach zo školy.
Taktiež musí vynakladať na učenie priveľa námahy, a pritom často zle prospieva. Má ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu a nedostatky vo výchovnom prostredí a pôsobení. Rovnako aj nedostatky v somatickom vývoji, neurotický povahový vývoj, výrazne podpriemerný intelekt.
Rodičia si musia dať pozor, aby na dieťa priveľmi „netlačili“ a nevyvinuli v ňom rôzne neurotické prejavy ako plačlivosť, vzdor, ohrýzanie nechtov, ceruziek a podobne. Ak aj u dieťaťa prevládajú vyššie spomínané vlastnosti, nič hrozné sa nedeje. Nastúpi do školy o rok neskôr. Na zápis však prísť musíte.
Mnohí rodičia detí, ktorým „zle vychádzajú roky“, chcú, aby ich dieťa nastúpilo do školy skôr. V praxi to znamená, že na tohtoročný zápis by prišli i deti, ktoré dovŕšia šesť rokov až v septembri až decembri. V takomto prípade je rodič podľa zákona povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie psychológa a pediatra. Školy však tieto deti prijímajú skôr výnimočne, pretože pre ne musia mať miesto.
Ide tiež o sociálnu nezrelosť, ktorá sa môže prejaviť aj vo vyšších ročníkoch. Treba teda dobre zvážiť, či nebude lepšie, ak dieťa strávi ešte rok v materskej škole.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes (30. marca 2023) krátko po 1. hodine rannej prišlo úmyselným zapálením neznámou osobou k požiaru zaparkovaného osobného motorového vozidla.…
  • 30.03.2023, 09:09
  • Krimi / Piešťany / Spravodajstvo
piatok, 31. marca 2023
Meniny má Benjamín, zajtra Hugo