Poznáte Strednú odbornú školu Rakovice?

  • Mladí dnes / Školy
  • 7. marca 2018, 09:23
  • Autor:ts

Stredná odborná škola Rakovice nepúta pozornosť verejnosti svojou veľkosťou, ale aktivitami, ktorými sa prezentujú študenti, a atraktívnym prostredím.

SOŠ Rakovice sa nachádza 10 kilometrov od kúpeľného mesta Piešťany a sídli v budove renesančného kaštieľa uprostred prírodne krajinárskeho parku. Kaštieľ a park sú národnými kultúrnymi pamiatkami chránenými pamiatkovým úradom. Anglický park, klenbové murované pivnice, rybník a rôzne prírodné zákutia tvoria zaujímavú atmosféru školy.
V súčasnosti škola poskytuje záujemcom štúdium v 4-ročných študijných odboroch s maturitou manažment regionálneho cestovného ruchu a floristika, v 3-ročných učebných odboroch viazač-aranžér kvetín a záhradník, 2-ročné nadstavbové štúdium v odbore záhradníctvo, ponúka tiež vzdelávanie v 2-ročnom učebnom odbore poľnohospodárska výroba a praktická žena i kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania pre žiakov, ktorí skončili štúdium na základnej školy v nižšom ročníku.
SOŠ Rakovice vychováva odborne dobre pripravených profesionálov, ktorí získavajú skúsenosti a potrebné sebavedomie už počas štúdia účasťou na súťažiach i na zahraničných stážach. Kvalitnú prípravu odráža najmä tradícia úspechov na národnej úrovni vo floristickej oblasti. Žiaci každoročne školu úspešne reprezentujú na súťaži Flóra Cup, ktorá sa koná v priebehu medzinárodnej výstavy Flóra Bratislava, alebo na súťaži s medzinárodnou účasťou Victoria Regia, ktorá je súčasne majstrovstvami Slovenska vo floristike. Rozšíriť praktické zručnosti študentov v oblasti cestovného ruchu škola umožňuje organizovaním kurzu animátora v cestovnom ruchu. Súčasťou ekonomického vzdelania je ovládanie účtovného programu, o čom absolventi dostanú osvedčenie.
Významnou aktivitou je zapájanie sa do projektov, umožňujúcich zahraničné pobyty žiakov a pedagógov za účelom vzdelávania a skvalitňovania vyučovacieho procesu. Škola je zapojená do vzdelávacieho programu Európskej únie Erasmus+, prostredníctvom ktorého sa zahraničných stáží v Rakúsku, vo Veľkej Británii, v Holandsku, Belgicku, Francúzsku, Taliansku, vo Fínsku a na Cypre zúčastnilo viac ako 160 žiakov. Tieto pobyty študentom pomôžu rozšíriť svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť na trhu práce. Program poskytuje granty pre žiakov odborného vzdelávania, ktorí absolvujú stáž v partnerskej odbornej škole, alebo praktické vyučovanie v podniku v zahraničí.
Kolektív skúsených pedagógov a vychovávateľky v školskom internáte sa venujú aj študentom s rôznymi ťažkosťami v oblasti vzdelávania. Osobný prístup k žiakom uplatňujú nielen počas teoretického, ale aj praktického vyučovania v skleníkoch, v aranžérskych dielňach či v exteriéri, kde si žiaci osvojujú základy svojej profesie. Pohodovú atmosféru v škole môžete zažiť počas obľúbených jesenných dní otvorených dverí. Do tejto akcie sa s nadšením zapájajú študenti, ktorí sprevádzajú záujemcov z radov žiakov základných škôl, ale aj verejnosti po areáli školy, predvádzajú svoje úspechy, pripravený program, ponúkajú občerstvenie, ale i predajnú výstavu aranžérskych prác.
Po ukončení štúdia žiaci môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo sa zamestnať, prípadne samostatne podnikať v odbore svojho štúdia, ale aj v iných oblastiach podľa aktuálnych požiadaviek trhu práce. Súčasná prax ukazuje, že absolventi tejto školy sú vyhľadávaní zamestnávateľmi. Brány školy sú otvorené pre všetkých záujemcov o kvalitné vzdelanie s perspektívou do budúcnosti.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 1. apríla. V tento deň sa v roku 1805 v Blatnej narodil a 16. marca 1879 v…
  • 31.03.2023, 22:27
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 1. apríla 2023
Meniny má Hugo, zajtra Zita