Peniaze chýbajú na investície aj na dotácie

  • Spravodajstvo
  • 7. marca 2018, 09:04
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Regionálna politika ani v kúpeľnom meste nezaháľa. V závere februára zasadali mestské komisie, aby sa vyjadrili k materiálom, ktoré sa vedenie radnice chystá do mestského zastupiteľstva predložiť. Väčšinou išlo o bežnú agendu mesta, no vyskytla sa i jedna perlička.

Návrh na vytvorenie nových rozpočtových kapitol v objeme stoviek tisíc eur sa najprv na webovej stránke mesta objavil v elektronickej podobe v programe stretnutí komisií. No vydržal tam len chvíľku a po pár dňoch sa vytratil.
Návrh obsahoval navýšenie rozpočtu na opravu Rastislavovej ulice zo sumy 110-tisíc na 200-tisíc eur, na rekonštrukciu chodníka na Sasinkovej ulice z 50-tisíc na 100-tisíc eur, ale aj nové položky na výstavbu parkoviska na sídlisku Juh za 100-tisíc eur a na navýšenie spoluúčasti pri výstavbe zberného dvora. Viac sme o tom písali v predchádzajúcom vydaní Piešťanského týždňa.
Záhadou však je, prečo vedenie radnice tento návrh z rokovania komisií na poslednú chvíľu stiahlo. Budeme tak s napätím očakávať, čo sa nakoniec mestským poslancom pred začiatkom marcového zastupiteľstva ocitne na stole.
V ďalších bodoch komisie rokovali o dotáciách v oblasti ekológie a environmentalistiky, rozvoja školstva a vzdelávania, telovýchovy, športu a rekreácie, záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, regionálneho rozvoja, charity či zdravotníctva. Nie všetky rokovania sme však mohli zaznamenať, nakoľko mnohé sa konali v jednom termíne. A tak o návrhoch a ich peňažnej hodnote napíšeme podrobnejšie, až keď budú v definitívnej podobe po zásahoch primátora a zastupiteľstva.
Zaujímavosťou rokovania komisie pre financie a podnikanie bolo, že komisia nebola. Jeden z jej členov Jozef Chudý sa členstva vzdal, ďalší sa pre pracovné povinnosti ospravedlnil a komisia sa stala neuznášania schopná. Jej predsedníčka Zita Bruncková rokovanie hneď v úvode zrušila.
Komisia pre životné prostredie prerokovala tiež návrhy na výstavbu parkovísk na Ružovej ulici a na sídlisku Juh. Ani jeden predložený návrh sa piešťanským „zeleným“ nepozdával a oba zámery odmietli s tým, že je potrebné najprv spracovať systém statickej dopravy pre celé územie mesta, a nie len tak „hala-bala“, kde je nezastavaná mestská plocha, voľný priestor zabetónovať.
Ani návrh mestskej plavárne v hodnote 3,8 miliónov eur sa komisii nepozdával. Podľa jej predsedu Petra Jančoviča je plánovaný mestský wellness v meste plnom privátnych wellness-zariadení zbytočným vnášaním konkurencie z verejných prostriedkov do podnikateľského prostredia. „Bez tejto prístavby by plaváreň mohla byť podstatne lacnejšia,“ vysvetlil svojim kolegom.
Na komisii pre kultúru a názvoslovie sme sa dozvedeli, že frontmanom tohtoročného otvorenia letnej kúpeľnej sezóny bude Adam Ďurica a skupina Gladiator. Ale i to, že táto komisia pod vedením Adriany Drahovskej navrhuje oceniť Kornela Duffeka in memoriam Cenou primátora za jeho celoživotné pôsobenie v oblasti kultúry. Kornel Duffek nás opustil v úvode tohto roka.
Na viacerých komisiách sme stretli i Hanu Dupkaničovú, riaditeľku Služieb mesta Piešťany, ktorá prišla predstaviť nimi navrhovanú koncepciu rozloženia detských ihrísk v kúpeľnom meste. Ako pred komisiou pre školstvo a mládež vedenou Ivetou Babičovou riaditeľka povedala, v Piešťanoch je evidovaných 51 ihrísk vo vlastníctve mesta. Vo viacerých prípadoch sú však v dezolátnom stave a viaceré z nich dnešným normám ani nezodpovedajú.
Podľa jej návrhu by malo v meste vzniknúť 14 veľkých centrálnych ihrísk, šesť malých lokálnych, štyri špeciálne, tzv. workoutové, a desať oddychových zón. Na výstavbu ihrísk podľa tohto návrhu však nie sú v mestskom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky. Teda až na jediné, ktoré by malo vzniknúť v parčíku za kostolom v starých Piešťanoch. Jeho umiestnenie naznačuje novovysadená platanová aleja.
Športová komisia pod vedením Jozefa Drahovského si tiež vypočula návrh detských ihrísk, no venovala sa najmä rozdeľovaniu dotácií do oblasti športu. I v tomto prípade nie sú názory komisie konečným rozhodnutím, tak ich výšku a adresátov nebudeme dopredu prezrádzať.
Na jednom podstatnom bode sa však všetky komisie zhodli. Peňazí vyčlenených na dotácie je málo a žiadostí o ne, naopak, veľa.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 27. marca. Tento deň je Svetovým dňom divadla. Meniny má Alena.
  • 26.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je streda 29. marca. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti hluku. Meniny má Miroslav.
  • 28.03.2023, 22:20
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 28. marca. Tento deň je Dňom učiteľov. Meniny má Soňa.
  • 27.03.2023, 22:44
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 29. marca 2023
Meniny má Soňa, zajtra Miroslav