Rebélia na piešťanskom mestskom úrade

 • Spravodajstvo
 • 22. februára 2018, 09:22
 • Autor:Jozef Vojčiniak

Posledné zistenia mestského kontrolóra Martina Svorada, ktoré odprezentoval poslancom na februárovom mestskom zastupiteľstve, sú ako z ríše zlých snov.

Pri podrobnejšom naštudovaní materiálu s názvom „Správa o ukončení kontrol ku dňu 1. mestského zastupiteľstva v roku 2018“ je však jasné, že s úradníkmi piešťanskej radnice si nevedia dať rady nielen poslanci, ale tí dokonca nerešpektujú ani svojho najvyššieho šéfa – primátora Miloša Tamajku.
Správa kontrolóra sa týkala stavu plnení toho, na čom sa poslanci v minulom roku uzniesli a spečatili to svojím hlasovaním. Vo chvíli, keď tieto uznesenia primátor podpísal, stali sa platnými a pre mestských úradníkov záväznými. Teda aspoň v štandardných samosprávach. Ale tá piešťanská z takýchto štandardov vybočuje. Úradníci si poslanecké uznesenia často vyberajú ako hrozienka z koláča a plnia len tie, ktoré sa im hodia.
Toto samorozhodovanie úradníkov a ich zdôvodnenie neplnenia zhrnul hlavný kontrolór do spomínanej správy. Hneď v úvode roka 2017 poslanci ako reakciu na zvláštne kroky primátora Tamajku v bytovom podniku prijali rad uznesení, ktoré aj nadobudli platnosť. Uzneseniami si chceli naďalej udržať kontrolu nad chodom tohto pre Piešťany strategického podniku. Primátor spolu s mestskými úradníkmi sa však rozhodol, že poslancov nemieni rešpektovať, a kontrolór vo svojej správe už len skonštatoval: „Kontrola zistila, že rozhodnutia primátora v prípadoch uvedených v schválenom uznesení neboli v súlade s uzneseniami MsZ, uznesenie sa neplní.“
To však nie je jediný prípad, keď sa Tamajka či úradníci rozhodli nerešpektovať zákon o obecnom zriadení. Rovnako to bolo aj pri uznesení, keď poslanci vedenie radnice zaviazali rokovať o možnosti využívania Diplomat arény nielen basketbalistkami, ale aj hádzanármi. I v tomto prípade radnica vôľu poslancov odignorovala a ich uznesenie nesplnila.
Stalo sa tak i v prípade podstatne banálnejších úloh, ktoré radnica od poslancov dostala. Krajinská cesta ako cesta druhej triedy patrí i napriek tomu, že pretína Piešťany, do správy Trnavského samosprávneho kraja. Okrem vozovky tak kraju do starostlivosti prináleží napríklad i zeleň uprostred okružných križovatiek. Horúce letá sa na jej stave podpisujú, a keďže ide o cudzí majetok, služby mesta sa oň starať nemôžu.
A tak mestské polievacie vozy okolo horúčavami vytrápených stromov či kríkov iba nečinne prechádzajú. Preto poslanci svojím hlasovaním zaviazali radnicu, aby mesto tento priestor zobralo do prenájmu a služby mesta sa o tieto okružné križovatky ako o majetok im zverený mohli starať. Radnica však úlohu od poslancov nedotiahla do konca. Dôvodom je: vraj odišla pracovníčka pôvodne tým poverená a tá túto úlohu tým, čo ostali, neodovzdala. A tak to bude už zrejme tretí rok, čo sa týmto problémom budú poslanci zaoberať bez dotiahnutého riešenia.
Uznesenia v znení „rokovať s investorom na sídlisku Lodenica o dobudovaní chýbajúcich chodníkov na ulici Golfová“, alebo „rokovať o dohode o spôsobe údržby a starostlivosti o atletickú dráhu na futbalovom štadióne“ boli dokonca úradníkmi odignorované úplne a ako kontrolór vo svojej správe skonštatoval: „Prístup niektorých zamestnancov je možné definovať ako obštrukcie pri výkone kontroly, pretože žiadosť hlavného kontrolóra o súčinnosť odignorovali a následne radšej čerpali riadnu dovolenku.“
Za posledné roky sa znásobili i sťažnosti na činnosť stavebného úradu radnice, ktorý v rámci prenesenia štátnej správy má na starosti napríklad aj konania v oblasti stavebných povolení. Sťažnosti obyvateľov sa týkajú najmä neúmerne dlhých dôb do vydania rozhodnutí. Účastníci konaní sa tak obrátili na poslancov ako svojich volených zástupcov s požiadavkou na riešenie tejto zlej situácie. Tí im vyhoveli a vo svojom uznesení požadovali od radnice informáciu o dátumoch začatia i ukončenia konania a vydania rozhodnutia v danej veci.
A i napriek tomu, že primátor toto uznesenie schválil, od radničného úradníka o jeho neplnení dostal kontrolór informáciu v nasledovnom znení: „Dokladám stanovisko nadriadeného orgánu – Okresného úradu Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky Trnava, ktorý konštatuje, že o poskytnutí prehľadu agendy zamestnancov rozhoduje výlučne primátor mesta a rozhoduje aj o tom, aké informácie poskytne orgánom samosprávy. Na základe uvedenia vyššie uvedeného úradu primátor mesta rozhodol, že takéto informácie MsZ nebudú poskytnuté.“ Tu treba poukázať na dvojtvárnosť primátora Tamajku. Ak nechcel vyhovieť poslancom, nemusel prijaté uznesenie podpísať a dôvod im zákonným spôsobom vysvetliť.
A takýchto podobných uznesení poslancov, z ktorých si radnica ťažkú hlavu nerobí, je množstvo. Z toho jasne vyplýva, že poslanci sa často môžu aj pretrhnúť, aby radnicu rozhýbali riešiť problémy, ktoré obyvateľov mesta trápia. Všetko však nakoniec aj tak záleží len na tom, či sa zamestnancom radnice a vedeniu mesta vôbec problém riešiť chce.

0 Shares

Najnovšie správy

Žiaci tanečného súboru Austedis pod vedením učiteľky Miriam Šupenovej zo Základnej umeleckej školy v Piešťanoch predviedli svoje tanečné schopnosti v…
 • 26.03.2023, 00:01
 • Mladí dnes / Piešťany
Dnes je streda 29. marca. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti hluku. Meniny má Miroslav.
 • 28.03.2023, 22:20
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 28. marca. Tento deň je Dňom učiteľov. Meniny má Soňa.
 • 27.03.2023, 22:44
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 27. marca. Tento deň je Svetovým dňom divadla. Meniny má Alena.
 • 26.03.2023, 22:30
 • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 28. marca 2023
Meniny má Soňa, zajtra Miroslav