Vlastný advokát usvedčil primátora zo lží

  • Spravodajstvo
  • 15. februára 2018, 08:43
  • Autor:Jozef Vojčiniak

V predchádzajúcom vydaní sme vám priniesli podrobné informácie z prebiehajúcich súdnych pojednávaní, v ktorých sa prepustení zamestnanci Mestského úradu v Piešťanoch domáhajú neuznania výpovedí a náhrady ušlej mzdy.

V týchto prípadoch ako svedok vystupuje aj primátor Piešťan Miloš Tamajka, na ktorého popud sa v roku 2015 mali „čistky“ na úrade uskutočniť. Ten však úmysel popiera, tvrdí, že šlo o normálnu reorganizáciu.
Ďalšie tri súdne pojednávania sa uskutočnili v stredu 31. januára. Ako prvá prišla so svojou žalobou na neuznanie výpovede z roku 2015 Lucia. I ona opisovala viaznucu komunikáciu s vedením mesta, v dôsledku čoho úrad prestal dodržiavať zákonné lehoty pri vybavovaní agendy.
Jej sa síce personálne pohovory z 27. augusta netýkali, Luciu to postretlo až 31. septembra, keď odmietla pracovnú pozíciu svojej kolegyne, ktorá v nej v tom období ešte pôsobila, ale 27. augusta jej bolo dané najavo, že je nechcená.
Následne prišlo to, čo u ostatných – zablokovanie prístupu do pracovného počítača, vykázanie z pracoviska z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Ale, navyše, jej podsúvali so spiatočným dátumom na podpis oznámenie, že s ňou bolo konané disciplinárne opatrenie v dôsledku údajného neplnenia si pracovných povinností.
Príbeh o ponúkaných pozíciách kuriča či opatrovateľky bol aj u Lucie rovnaký ako u všetkých ostatných. Advokát však upozornil na fakt, že pracovná pozícia Lucie na mestskom úrade zrušená nebola, ale len premenovaná, a takmer okamžite bol na tento post prijatý iný človek.
Tamajka o všetkom vedel
Sudkyňa sa primátora Tamajku pýtala i na to, či ho reorganizačnými zmenami ním poverená Ľudmila Kiššová o všetkom, čo sa deje, informovala, alebo mala v tomto procese voľnú ruku. Tamajka sudkyni odpovedal, že bol o všetkom informovaný a mal prehľad.
K dokumentu tzv. „pavúka“ či schémy organizačnej štruktúry, ktorá sa spolu zo zoznamom „Končia“ objavila vo februári 2015 na verejnosti, primátor na otázky advokáta Branislava Jurgu odpovedal, že si nepamätá, že by ho on vytvoril.
Táto schéma totiž na základe rozdielneho písma pri uvádzaní mien naznačuje, s akými menami Tamajka na radnici nepočíta. Napríklad ako jedného zo šéfov na úrade uvádza aj meno Pavla Vermeša, ktorý sa však na radnici objavil až o rok neskôr, na jar 2016.
Advokát sa tiež pýtal, či zamestnankyne jeho sekretariátu Ľudmila Kiššová, Eva Bereczová a Lenka Slimáková okrem svojho platu, ktorý im vyplýval z pracovných zmlúv, nepoberali peniaze aj na základe dohôd o vykonanej práci za bežnú administratívnu agendu. Tamajka túto možnosť poprel.
Maslo na hlave má aj Hynek
Na závažné skutočnosti, ktoré sa v roku 2015 pri prepúšťaniach udiali, poukázal aj vtedy prepustený Alex, ktorého pojednávanie prišlo na rad po Lucii. A keďže v tej dobe na radnici pôsobil ako IT technik, tak o tom, čo sa dialo pri prehľadávaní počítačov zamestnancov mestského úradu počas marcového víkendu, priniesol aj viac informácií.
„Ako administrátorské heslo pre vstup do všetkých počítačov bolo použité heslo našej kolegyne z IT oddelenia. Tá ho predtým odovzdala viceprimátorovi Michalovi Hynekovi. Do počítačov boli pripájané USB kľúče i externé disky a so súbormi v počítačoch sa manipulovalo. Išlo celkom o deväť počítačov a v ten deň boli v prevádzke od dvoch do šiestich hodín. Či boli na externé pamäťové zariadenia údaje aj kopírované, sa nedalo preukázať, ale načo by ich niekto do počítačov pripájal, ak by na ne nechcel niečo kopírovať,“ vysvetlil sudkyni Alex.
O tento, podľa jeho názoru bezpečnostný incident na radnici, sa naďalej aj intenzívne zaujímal. „Keď na to Tamajka prišiel, odobral mi osobitný plat. Chcel som si s ním všetko vysvetliť, lenže on svoju prítomnosť na úrade zatajoval,“ opisoval udalosti Alex. K odobratiu platu sa M. Tamajka vyjadril, že po radnici išli šumy, že ho Alex mal na základe toho, že bol spolužiak predchádzajúcej prednostky, a tak mu ho odobral.
Ďalej sa jeho osud pri vyhadzovaní z úradu s ostatnými prípadmi v ničom nelíšil. „Kiššová bola na to, aby nás z úradu odpratala. Žiadne pragmatické debaty o práci nikam neviedli a nemali význam,“ dodal Alex.
Záhadná strata pamäti
V tomto pojednávaní sa však prevalila aj jedna závažná skutočnosť. Tamajka sa takmer počas každého pojednávania snažil navodiť dojem, že nie on pochybil, ale Piešťanský týždeň ho nejakým spôsobom démonizuje a zverejnenie dokumentu s názvom „Končia“ v marci 2015 v našich novinách je podľa jeho slov snáď kompilátom či plagiátom našej redakcie.
Sudkyňa však zalovila v spisovej dokumentácii, ktorú musela súdu pred pojednávaním dodať radnica, a Tamajkovi prečítala písomné vyjadrenie jeho advokáta k uvedenému zoznamu mien. V ňom advokát písomne potvrdil, že ide o zoznam napísaný Tamajkom, ale vraj išlo len o jeho súkromný dokument.
Na priamu otázku sudkyne, či je to, čo jeho advokát uvádza, pravda, Tamajka tvrdenia svojho vlastného advokáta poprel. Od tohto momentu sa však Tamajkove zásadné odmietanie autorstva zmenili na vyjadrenie: „Ja si nepamätám, že by som to napísal.“

Zoznam „Končia“ advokát ako Tamajkovo dielo písomne potvrdil, samotný primátor sa k nemu pred súdom nepriznáva.

Vyplávala ďalšia špina
Januárové kolo pojednávaní uzavrela prepustená Erika. Aj ona zopakovala, že nemala žiadne problémy s novým vedením mesta a nikdy k jej práci neboli výhrady. Na rozdiel od ostatných však ona na zozname „Končia“ uvedená nebola, a preto si svoju prácu v pokoji naďalej vykonávala. To sa však zmenilo vo chvíli, keď sa zamestnanci radnice, ktorým boli v marci 2015 prehľadávané počítače, obrátili o pomoc na advokáta.
Ten sa ich ujal a na Tamajku spracoval trestné oznámenie. Pri výsluchu na polícii sa však primátor dozvedel, že za trestným oznámením stoji advokát a zhodou okolností Erikin manžel. A týmto bol podľa nej jej osud spečatený s ostatnými vyhodenými zamestnancami.
Erikine odpovede na otázky jej právneho zástupcu odhalili ďalšie nové okolnosti z roku 2015. Jej slová vážnym spôsobom spochybnilo zákonom prikázané prerokovanie organizačných zmien na radnici s odborovou organizáciou, ako aj nezmenený pracovný poriadok radnice platný od roku 2012, ktorý počas „čistiek“ na úrade stále ich pozície uvádzal.
V dokumentácii súdu sa totiž nachádzal aj list odborárov adresovaný primátorovi so žiadosťou o prerokovanie organizačného poriadku s dátumom len dva dni pred začatím prepúšťania. No na svete je však aj iný písomný dôkaz o tom, že Tamajka svoju povinnosť voči odborom, ako aj ich žiadosť odignoroval.
Organizačný poriadok predtým, ako vstúpi do platnosti, musí byť s odbormi najprv prerokovaný. Podľa písomného dôkazu sa však odborári k novému poriadku dostali až 28. septembra, teda deň potom, ako začal Tamajka robiť pohovory so zamestnancami a oznamovať im, že na radnici zrušili ich pracovné pozície v zmysle nového organizačného poriadku.
Na súdnych pojednávaniach zazneli i niektoré zaujímavé tvrdenia piešťanského primátora, keď sa pokúšal zbaviť viny pri tvrdeniach žalobcov, ich právnych zástupcov i oboch sudkýň. Uvedieme teda aspoň dve, ktoré nám v ušiach najviac rezonovali: „Ja nie som úradník, ja vykonávam manažérsku funkciu“ a „Ja som štatutár mesta, nie mestského úradu, a tie otázky, čo mi dávate, sú otázky na prednostu mestského úradu“.
Pojednávania budú pokračovať v marci. Keďže si primátor Tamajka na viaceré procesy pri prepúšťaní nevedel spomenúť, vyžiadal si svedecké výpovede personalistov radnice. Aj na žiadosť právnych zástupcov vyhodených zamestnancov sa tak pred súd ako svedok postaví aj niekdajšia prednostka mestského úradu Dáša Reháková a na reorganizačné zmeny poverená Ľudmila Kiššová, ktorá na radnici už tiež nepracuje.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 8. decembra. V Piešťanoch sa 8. decembra 1911 narodil staviteľ Jozef Haring, ktorý navrhol množstvo domov v…
  • 07.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 10. decembra. Tento deň je Dňom ľudských práv. Meniny má Radúz.
  • 09.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 9. decembra. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti korupcii. Meniny má Izabela.
  • 08.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 10. decembra 2023
Meniny má Radúz, zajtra Hilda