Mestské byty budú prideľovať po novom

  • Spravodajstvo
  • 13. februára 2018, 19:10
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Na minulotýždňovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom rokovali poslanci o financovaní opravy plota Základnej školy na Školskej ulici, o podivnej požiadavke na platenie prenájmu za umiestnenie kotolne na Hollého ulici, o zmene prideľovania mestských bytov aj o finančnej spoluúčasti pri žiadosti na dresy pre futbalistov.

Program rokovania mal pôvodne 23 bodov, no dva hneď v jeho úvode stiahlo vedenie mesta s tým, že sa po ich dopracovaní stretnú s poslancami na mimoriadnom zasadnutí. Neskôr poslanci prerokovali žiadosť vedenia ZŠ na Školskej ulici. Išlo o sumu 15-tisíc eur na rekonštrukciu oplotenia, ktoré je v havarijnom stave. Škola tento rok oslavuje 80 rokov od svojho založenia, a tak poslanci financie na rekonštrukciu plota odsúhlasili.
Zaujímavým bodom bola žiadosť správcu bytového domu na Hollého ulici. Do vlastníctva obyvateľov tohto domu patrí aj miestnosť, v ktorej je umiestnená kotolňa dodávajúca teplo do viacerých domov na tejto ulici. Technologické zariadenia je však vo vlastníctve mesta a v súčasnosti v prenájme privátnej firmy, ktorá v oblasti tepla na území Vrbového podniká. Obyvatelia tohto domu na svojej schôdzi zaviazali správcu, aby od mesta žiadal nájom za miestnosť kotolne vo výške dvetisíc eur mesačne.
„Neviem, či si uvedomujú, čo odhlasovali, nakoľko nájom miestnosti si firma, ktorá technologické zariadenie prevádzkuje, zahrnie do oprávnených nákladov, tie následne vyúčtuje jednotlivým vlastníkom bytov. Pokojne sa im môže stať, že na konci roka sa budú tešiť zo zisku veľkých peňazí z prenájmu do fondu opráv a v máji pri vyúčtovaní túto sumu firme vrátia,“ vysvetlil poslancom viceprimátor Štefan Kubík. Tí žiadosť neschválili a vedenie mesta správcovi domu oznámi, aby sa s touto požiadavkou obrátil na privátneho prevádzkovateľa technologického zariadenia kotolne.
Keďže sa mesto chce uchádzať o prostriedky z Úradu vlády SR na podporu športu, zapojilo sa do výzvy „Podpora materiálneho a technického vybavenia MFK Vrbové“. Mesto žiada o dotáciu vo výške 8950 eur, kde minimálna päťpercentná spoluúčasť na projekte predstavuje sumu 473,45 eur, ktorú poslanci odsúhlasili tiež.
V bode rôzne došlo k menšej výmene názorov medzi poslancami Jozefom Ďuračkom a Františkom Tahotným. Ďuračka predniesol požiadavku na zmenu prideľovania mestských bytov spôsobom, že ich prideľovanie konkrétnym osobám bude podliehať schváleniu zastupiteľstva.
Doposiaľ o tom rozhodovala komisia pre sociálne veci, ktorej v súčasnosti predsedá Tahotný. I keď Tahotný vo svojom vystúpení najprv deklaroval, že mu návrh kolegu neprekáža, pred samotným hlasovaním z rokovania zastupiteľstva odišiel.
Následne poslanci návrh Ďuračku schválili. Na základe uvedeného uznesenia bude musieť vedenie mesta zapracovať zmeny do všeobecne záväzného nariadenia, ktoré na tento účel slúžilo, a predložiť ho na schválenie poslancom. Až po novelizácii VZN bude tento nový systém prideľovania bytov vo Vrbovom platný.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 21. marca. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti rasovej diskriminácii, Svetovým dňom Downovho syndrómu, Medzinárodným dňom…
  • 20.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je streda 22. marca. Tento deň je Medzinárodným dňom tuleňov a Svetovým dňom vody. Meniny má Beňadik.
  • 21.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 22. marca 2023
Meniny má Beňadik, zajtra Adrián