Zimné sčítanie vzácnych dravcov ukončené

  • Spravodajstvo
  • 8. februára 2018, 12:32
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Prvý a druhý januárový víkend strávili ornitológovia v teréne. Medzinárodné termíny pre zisťovanie počtu zimujúcich jedincov vzácnych druhov dravcov sú totiž každoročne práve začiatkom roka, na Slovensku ich so spolupracovníkmi koordinuje organizácia Ochrana dravcov na Slovensku.

Najprv sa pozornosť desiatich odborníkov upriamila na haju červenú. O týždeň neskôr sledovalo 58 pozorovateľov orly kráľovské, sokoly rárohy a orliaky morské. „Haja červená je kriticky ohrozený druh, na západnom a východnom Slovensku hniezdi len 10-15 párov. V zimnom období sa u nás zdržujú jedince prevažne zo strednej a severnej Európy. V troch lokalitách sa potvrdilo spolu 56 nocujúcich jedincov haje červenej a dvoch jedincov haje tmavej. V Česku nocovalo až 87 hají červených, v Rakúsku 86-90 a v Maďarsku 37 hají červených a dve haje tmavé,“ vysvetľuje Boris Maderič z Ochrany dravcov na Slovensku.
Okrem Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska sa do európskeho sčítania tohto druhu zapojilo Švajčiarsko, Dánsko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Anglicko, Nemecko, Taliansko a Wales. Hlavný koordinátor z Francúzska sumárne výsledky za Európu ešte len spracúva, už teraz je však známe, že najväčší počet zimujúcich hají červených – 3280 jedincov – bol v tomto roku zaznamenaný vo Švajčiarsku.

Haja červená.

„Do 12. ročníka sčítavania orlov kráľovských, orliakov morských a sokolov rárohov sa u nás vďaka projektu LIFE Pannon Eagle zapojilo až 58 dravčiarov. Okrem Slovenska sa uskutočnil monitoring aj v Maďarsku, Česku, Srbsku a v Rakúsku. Prioritne sme zisťovali početnosť vzácnych a ohrozených druhov. Samozrejme, v teréne sme zaznamenávali aj ďalšie druhy, napríklad sokola sťahovavého alebo myšiaka lesného, ale aj zimných hostí – dravcov, ktorí sa u nás zdržujú iba počas zimy, ako je kaňa sivá či myšiak severský,“ informuje nás Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.
Počas troch dní, 12.-14. januára, ochranári pozorovali 65 jedincov orla kráľovského, 79 orliakov morských a 27 sokolov rárohov. Získané údaje majú nesmierny význam z hľadiska zabezpečenia ochrany vzácnych dravcov a prostredia, v ktorom žijú. „Stromy, kde ohrozené druhy hniezdia, treba zachovať, preto sa zapájame i do legislatívnych procesov. Dravce nám počas zimy môžu tiež napovedať, ktoré lokality si vyberú na hniezdenie,“ vysvetľuje J. Chavko.
Hostia zo severu u nás našli bezpečnejšiu krajinu, kde sú už chránení aj pred nárazom do elektrických vedení. Energetické spoločnosti na najviac nebezpečné úseky v kľúčových častiach trinástich Chránených vtáčích území umiestňujú špeciálne prvky. „Vďaka nim vtáky prekážku zaregistrujú včas a bez ujmy drôty nadletia. Takýchto miest je čoraz viac vďaka projektu LIFE Energia, ten sa realizuje až do roku 2019,“ uzatvára Chavko.
K vzácnejším opereným dravcom patrí aj sokol rároh.

Zimné termíny sú medzinárodne zosúladené. Okrem dravcov sa realizujú aj monitoringy vodného vtáctva. Evidujú sa tiež spoločné zimoviská myšiarok ušatých či nočné zhromaždiská kaní sivých. A práve nádherná sova myšiarka ušatá s obľubou trávi zimu v mestách. V sezóne 2016/2017 ochranári evidovali na území Slovenska 65 zimovísk, na ktorých zimovalo 792 myšiarok.
„Myšiarka ušatá je sova s výrazne oranžovými očami a pierkami na hlave. Tie pripomínajú ušká, čo vysvetľuje jej pomenovanie. Počas zimy spoločne oddychujú až desiatky jedincov na stromoch v obciach a mestách, najčastejšie sa nachádzajú v skupine ihličnatých stromov v okolí parkov, škôl a kostolov. Ich prítomnosť nám prezradia vývržky pod stromom. Ide o nestrávené zvyšky potravy – srsť, kosti a perie, ktoré sovy počas dňa vyvrhujú. Vedia sa dobre maskovať, pri pozorovaní koruny stromu ich však môžete uvidieť desiatky. Pozorujte ich z dostatočnej vzdialenosti, aby mohli nerušene oddychovať,“ hovorí Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.
„Už tretí rok organizujeme ‚Súťaž s myšiarkami’, ktorej cieľom je získať údaje o lokalitách, kde myšiarky zimujú. Verejnosť sa môže zapojiť vyplnením stručných údajov do formulára na www.dravce.sk/mysiarky a zaslaním dokumentačnej fotografie lokality. Zároveň chceme, aby verejnosť vedela, že myšiarka ušatá je pre ľudí veľmi dôležitá. Živí sa aj hlodavcami, v mestách myšami či potkanmi. Žiaľ, vo viacerých lokalitách, kde sme o zimovisku vedeli, došlo k výrubu stromov, ktoré si myšiarky obľúbili, alebo sa takýto výrub plánuje. Niekedy ľuďom prekáža znečistenie vývržkami, ktoré sovy vypľúvajú. Väčšina obyvateľov sa však zo sovičiek teší, dokonca si ich strážia a pýtajú sa na dôvod našej návštevy, keď nás zaregistrujú pri monitoringu. Prosíme ľudí, aby nám pomohli pri ochrane stromov v obciach, tieto sú dôležité pre živočíchy aj pre obyvateľov,“ dodáva Veselovský.

0 Shares

Najnovšie správy

Žiaci tanečného súboru Austedis pod vedením učiteľky Miriam Šupenovej zo Základnej umeleckej školy v Piešťanoch predviedli svoje tanečné schopnosti v…
  • 26.03.2023, 00:01
  • Mladí dnes / Piešťany
Dnes je nedeľa 26. marca. Tento deň je Svetovým dňom epilepsie. Meniny má Emanuel.
  • 25.03.2023, 22:07
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 27. marca. Tento deň je Svetovým dňom divadla. Meniny má Alena.
  • 26.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 27. marca 2023
Meniny má Emanuel, zajtra Alena