Parkovisko chce iba radnica

  • Spravodajstvo
  • 31. januára 2018, 09:40
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Zdá sa, že vedeniu mesta v poslednej dobe karta popularity medzi obyvateľmi Piešťan stále nevychádza. Najnovšie kroky radnice pri snahe vystavať parkovisko vo vnútrobloku na Winterovej ulici narazili na odpor obyvateľov tejto časti mesta.

Podľa radnice si toto parkovisko vyžiadali obyvatelia dotknutej lokality, no ich reakcie toto tvrdenie výrazne spochybňujú. Ukazuje sa však, že vedenie radnice nerešpektovalo pri svojom zámere ani len stanoviská odborníkov.
Utorkové dopoludnie, keď sa na „mieste činu“ stretli na verejnom prejednávaní projektu parkoviska mestskí úradníci a obyvatelia priľahlých bytoviek, sa veru v priateľskom ovzduší nenieslo. Reakcie ani nie desiatky obyvateľov, ktorí však disponovali plnými mocami zastupovať svojich susedov, nenasvedčovalo tomu, že by boli projektu naklonení.
„Žiadne parkovisko tu nechceme!“ dávali rázne najavo svoj postoj občania. Dôvodov na to majú viacero. Svoju ucelenú zelenú plochu uprostred bytoviek si nechcú nechať narušiť. Nová asfaltová plocha by v dnešnej dobe globálneho otepľovania mala podľa nich počas letných horúčav aj zásadný vplyv na mikroklímu v tejto lokalite mesta. Najzásadnejšou však bola otázka, kto to vlastne vymyslel a na čí popud začalo mesto bez ich vedomia konať.
Občania sú si vedomí, že parkovacích miest v blízkosti síce nie je nazvyš, ale dvanásť plánovaných parkovacích miest podľa nich nič podstatné s parkovaním nevyrieši. Mestskí úradníci sa ich snažili presvedčiť, že výstavbu zrejme iniciovali iní obyvatelia ako tí, čo boli na prejednávaní prítomní. Hlavným ich argumentom bolo aj to, že tento zámer odsúhlasili poslanci. Zisťovali sme preto skutočnosť u predsedov odborných mestských komisií, ktoré v pripomienkovaní predkladaného zámeru výstavby parkoviska mali hlavné slovo.
Predseda komisie pre výstavbu a dopravu Remo Cicutto uviedol, že „tak ako i zvyšní poslanci a členovia komisií, aj my sme boli vedením mesta zavádzaní ich tvrdením, že výstavba parkoviska je plánovaná na základe požiadavky obyvateľov. Ale aj napriek tomu sme s tým v komisii nesúhlasili a odporučili sme vedeniu radnice pri takýchto zámeroch postupovať v zmysle platného a v minulosti zastupiteľstvom schváleného generelu dopravy a zelene. Nestalo sa tak a i na tomto príklade je možné vidieť, čo sme už viackrát od roku 2015 signalizovali, že vedenie mesta uznesenia odborníkov ignoruje a robí si, čo chce.“
V obdobnom duchu o zavádzaní zo strany vedenia radnice sa vyjadril i predseda komisie pre životné prostredie Peter Jančovič a na pondelok 29. januára o 17. hodine zvolal mimoriadne zasadnutie tejto komisie. (Výsledok rokovania bol známy až po uzávierke vydania – pozn. red.)
Medzitým sa však začala mobilizovať aj široká verejnosť a ľudia zorganizovali petíciu na zastavenie výstavby parkoviska s nasledovným textom: „Oznámením stavebného úradu zo dňa 10. 1. 2018 o začatí územného konania o umiestnení stavby – 12 parkovacích miest na ploche 274 m2, sme pobúrení, považujeme tento zámer mesta za bezohľadný voči obyvateľom tejto časti mesta. Výstavba 12 parkovacích miest nerieši nedostatok parkovacích miest, naopak, nenávratne poškodí jestvujúci parčík vo vnútrobloku. Žiadame mestské zastupiteľstvo, aby nedopustilo realizáciu tohto zámeru.“
Nám sa podarilo získať aj stanovisko mestskej organizácie Služby mesta Piešťany (SMP), ktoré sa vzťahuje nielen k vnútrobloku na Winterovej ulici, ale i k obdobnému zámeru výstavby parkoviska vo vnútrobloku na uliciach Royova – Kukučínova z novembra minulého roka.
„Návrh parkovacích plôch v riešených vnútroblokoch zasahuje na riešenom území do plôch a prvkov verejnej zelene, ktorá sa nachádza na pozemkoch a parcelách mesta. Takáto výstavba parkovacích miest sa dostáva do rozporu s VZN mesta Piešťany o verejnej zeleni (čl. 5). Výstavba parkovacích plôch v navrhovanej podobe (nekomplexné riešenia) môže nepriaznivo ovplyvniť klimatické a hygienické pomery vo vnútrobloku a tiež ovplyvniť životný priestor a kvalitu bývania obyvateľov,“ uvádza v oficiálnom liste adresovanom vedeniu radnice riaditeľka SMP Hana Dupkaničová.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 23. apríla. Tento deň je Svetovým dňom kníh a autorských práv. Meniny má Vojtech.
  • 23.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 22. apríla. Tento deň je Dňom zeme a Svetovým dňom modlitieb za kňažské a rehoľné povolania. Meniny…
  • 22.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 23. apríla 2024
Meniny má Vojtech, zajtra Juraj