Piešťany: Poradu riaditeľov úradov práce otvoril minister Richter

  • Spravodajstvo
  • 25. januára 2018, 14:35
  • Autor:vd

Do Piešťan vo štvrtok 25. januára zavítali riaditelia Úradov práce sociálnych vecí a rodiny z celého Slovenska. Dvojdňovú pracovnú poradu v kongresových priestoroch hotela Balnea Esplanade uviedol minister práce sociálnych vecí a rodiny, Ján Richter.


Minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter v sprievode rodáčky z Piešťan, Jany Lukáčovej, riaditeľky kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na Slovensku funguje 46 úradov práce, ktoré zastrešuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Minimálne taký istý i väčší počet stoličiek bol v zasadacej miestnosti plný najvyšších šéfov úradov práce. Zaoberali sa rôznymi problémami, najmä však novou a hlavne odlišnou situáciou na trhu práce v jednotlivých regiónoch, čo zmení aj metódy práce jednotlivých úradov. Pálčivým problémom na Slovensku je tiež trvalá udržateľnosť pracovných miest.
„S agendou  ústredia prichádzajú do kontaktu všetci občania Slovenskej republiky od narodenia až po smrť. Sme tí, ktorí vyplácajú počiatočný príspevok pri narodení dieťaťa a potom bohužiaľ aj ten posledný, na pohreb. Medzitým sú ďalšie štátne sociálne dávky, akými sú pomoc v hmotnej núdzi, v agende máme sociálnu právnu ochranu ľudí a sociálnu kuratelu, príspevky na podporu ťažko zdravotne postihnutých ľudí a čo je najdôležitejšie, riešenie nezamestnanosti a zamestnávanie osôb, ktoré prácu nemajú,“ uviedla riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Jana Lukáčová.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Výkon zabezpečujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.
„Na tomto pracovnom stretnutí budeme klásť dôraz na novú situáciu na trhu práce a adaptáciu na  ňu.  Trhu práce sa vo veľkej miere líši na západnom, strednom či  východnom Slovensku. Je to z toho dôvodu, že na západnom je veľký pretlak voľných pracovných miest a na východnom a strednom Slovensku je zase väčšie  množstvo uchádzačov o zamestnanie, ktorí deklarujú, že si prácu hľadajú. To znamená,  úrady práce už nemôžu v súčasnosti pracovať rovnakými metódami. Každý úrad práce má iné podmienky na trhu a inú skladbu uchádzačov o zamestnanie.  Čiže budeme hovoriť o tom, ako si vyberať pestrej palety nástrojov , ktoré existujú na riešenie nezamestnanosti momentálne. Ako si vybrať tie správne a ako ich používať pri konkrétnych klientoch,“ dodala J. Lukáčová.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 19. mája. Tento deň je Svetovým dňom hepatitídy. Meniny má Gertrúda.
  • 19.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 19. mája 2024
Meniny má Gertrúda, zajtra Bernard