Prvenstvo v stredovýchodnej Európe

  • Cestovanie
  • 24. januára 2018, 06:43
  • Autor:Gabo Kopúnek

Ako sme už spomínali v prvom tohtoročnom vydaní nášho týždenníka, rok končiaci osmičkou v našich dejinách výrazne ovplyvnil dianie na území dnešného Slovenska. Určite tých udalostí bolo mnoho, no záznamy o nich sa doteraz bádateľom nepodarilo nájsť v žiadnych análoch, takže sa de facto ani nestali.

V starých kronikách sa o Slovanoch, Slovienoch či Slovákoch píše veľmi málo, keď aj, tak len skúpo. Dozvedáme sa z nich napríklad, že od roku 568 museli naši prapredkovia čoraz častejšie bojovať s kočovnými Avarmi, že smrťou franského kupca Sama zaniká v roku 658 Samova ríša, prvý známy slovanský kmeňový zväz rozprestierajúci sa aj na časti juhozápadného Slovenska.
Postavil kostol pohan?
O Samovi a jeho ríši však dnes reč nebude. V čase sa presunieme zhruba o dve storočia ďalej, do ďalšieho známeho kmeňového zväzu – Nitrianskeho kniežatstva, rovno do Nitry (Nitravy) na hradný kopec do Pribinovho kniežacieho dvora. Nie je známe, či bol už vtedy Pribina kresťanom, či ešte pohanom (jedni tvrdia, že krst prijal ešte od írsko-škótskych misionárov a okolo roku 833 ho nanovo pokrstili ozajstnou svätenou vodou), no na svojom dvorci dal pred rokom 828 postaviť prvý kostol nielen na území Slovenska, ale v celej stredovýchodnej Európe. Usudzuje sa však, keďže mal za manželku kresťanku, členku Wilhelmského rodu z Regensburgu, že kostol dal postaviť pre ňu a jej bavorských sluhov.

Pohľad do ranobarokovej baziliky.

Historici sa zväčša držia hesla: čím starší, tým lepší. Aj preto sa priklonili k letopočtu 828 ako roku vysviacky spomínaného kostola salzburským arcibiskupom Adalramom, hoci nie je isté, či sa tak nestalo o rok neskôr, pretože arcibiskupov kronikár zapísal oba letopočty. Nesporné však je, že patrónom kostola sa stal svätec vyznávaný v Regensburgu – sv. Emerám. Meno svätca sa v Nitre drží v úcte do dnešných dní. Hoci sa pôvodný Pribinov kostol nezachoval a len sa predpokladá, že stál na mieste dnešného Nitrianskeho hradu, zasvätený je mu katedrálny chrám – Bazilika sv. Emeráma.
Ranobarokový skvost
Bazilika je dominantou hradu. Stáročiami prešla mnohými prestavbami a každá z nich na ňom zanechala viditeľnú stopu. Najviac sa pod dnešný vzhľad baziliky podpísala radikálna prestavba chrámu za biskupa Jána Telegdiho v 17. storočí, počas ktorej vznikol výškovo odstupňovaný katedrálny komplex. Ladislav Adam Erdödy, biskup a uhorský kancelár, zavŕšil toto dielo bravúrnou umeleckou výzdobou, ktorá dnes radí katedrálu k najkrajším príkladom barokovej výzdoby na Slovensku. Patrónmi katedrály okrem sv. Emeráma sú tiež svätí Andrej-Svorad a Beňadik, pustovníci, ktorých ostatky boli podľa Maurovej legendy uložené v chráme.
Nitriansky evanjeliár, okolo r. 1083, najstaršia zachovaná rukopisná kniha na území Slovenska aj celého bývalého Uhorska.

V katedrále sa v roku 2014 zavŕšili reštaurátorské práce začaté v roku 2005, rozsiahly obnovovací proces odhalil niekoľko vzácnych objavov. Posledným bol objav neskorogotickej fresky Smrti a Korunovania Panny Márie v dolnej lodi katedrály, ktorá bola zreštaurovaná a ostala tak odkrytá pred zrakmi návštevníkov.
Klenoty i písomníctvo
Okrem katedrály si na Nitrianskom hrade v zimnom období, ktoré trvá do marca, počas víkendu môžete pozrieť tiež Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva a hradný areál. Kazematy, priekopa a katedrálna veža sú zatvorené. Múzeum sa nachádza v centre nádvoria Nitrianskeho hradu. Je koncipované do dvoch častí, ktoré tvoria dlhodobá expozícia literárnych pamiatok úzko spätých s počiatkami kresťanstva na našom území a klenotnica. V nej sú vystavené prevažne predmety z liturgického inštrumentária katedrály, najmä starobylé kalichy a monštrancie.
Kalich Udalrica de Buda, kanonika Alby Julie, vyrobený v rokoch 1504–1523.

Ak navštívite Nitriansky hrad na sviatok sv. Cyrila a Metoda, môžete si pozrieť aj biskupský palác, ktorý je sprístupnený len v tento deň. Funkcia reprezentačných priestorov, spálne, izieb pre hostí či jedálne ostala nezmenená z prestavby objektu v 18. storočí. Na prízemí paláca nájdete tiež Pamätnú izbu kardinála Jána Chryzostoma Korca, na prehliadku ktorej sa však musíte vopred objednať aj so sprievodcom.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 2. apríla. Tento deň je Medzinárodným dňom detskej knihy, Európskym dňom akcií za práva migrantov a Svetovým…
  • 02.04.2023, 02:36
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 1. apríla. V tento deň sa v roku 1805 v Blatnej narodil a 16. marca 1879 v…
  • 31.03.2023, 22:27
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 2. apríla 2023
Meniny má Zita, zajtra Richard