Mesto chce do letiska investovať 715-tisíc eur

  • Spravodajstvo
  • 24. januára 2018, 20:47
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Zdá sa, že prístup vedenia mesta k piešťanskému letisku sa zásadne mení. Kým do minuloročných krajských volieb bombardovala piešťanská radnica letiskovú spoločnosť pokutami za neplatenie daní v hodnote stoviek tisíc eur a blokovala mu na katastri týmito položkami všetok nehnuteľný majetok, podľa materiálu zverejneného 24. januára na webových stránkach mesta sa radnica rozhodla pozdĺžnosti letiskovej spoločnosti dnes už v objeme 715-tisíc eur umoriť.

Na vývesnej tabuli mesta sa v stredu 24. januára zjavil materiál s názvom „Zámer vložiť peňažné prostriedky do základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a. s., spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa“.
Ďalej sa v uvedenom materiáli uvádza, že mesto má zámer o vklad majetku mesta Piešťany ako peňažný vklad vo výške 715 000,00 eur, ktorý môže byť vložený aj v častiach do majetku – základného imania obchodnej spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.,  pričom týmto dôvodom je zlepšenie ekonomickej situácie spoločnosti za podmienky písomného kladného stanoviska Protimonopolného úradu SR.
To de facto znamená, že radnica sa usiluje o to, čo na žiadosť bývalého trnavského župana Tibora Mikuša v minulosti už raz odmietla a podporili ju v tom aj poslanci mestského zastupiteľstva.
Konkrétnejšie išlo o účtovnú operáciu, pri ktorej by Piešťany krátkodobo vložilo na účet letiskovej spoločnosti sumu vo výške dlhu, ktorý letisková spoločnosť voči mestu má na nezaplatených daniach, pokutách a penále. Za to by mesto získalo niekoľko percent akcií v tejto akciovke navyše a následne by letisková spoločnosť túto sumu poukázala späť na účet mesta, čím by svoj dlh jednoduchou účtovnou operáciou voči Piešťanom umorila.
Tým by sa vlastne aj skončilo blokovanie všetkého nehnuteľného majetku letiskovej akciovky na katastri, ktoré mesto urobilo v závere roku 2016 ako zábezpeku za dlžoby letiskovej spoločnosti voči mestu.
Letisková spoločnosť za roky neplatenia na dani z nehnuteľnosti mestu Piešťany dlhovala niečo viac ako dvestotisíc eur. Na sklonku roku 2016 za nezaplatenie pohľadávky mesto letiskovej akciovke vyrubilo pokutu vyše dvestotisíc eur.
Suma sa spolu s penále za neplatenie dnes už vyšplhala podľa zverejneného materiálu na 715-tisíc eur, a to i napriek tomu, že mesto na záver roku 2016 prijalo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým letisko pozbavilo platenia daní z nehnuteľnosti. To zákon umožňuje, nakoľko stavby tvoriace verejnú dopravnú infraštruktúru po prijatí náležitého VZN môžu byť od tejto dane oslobodené.
Aká však bude reakcia poslancov mestského zastupiteľstva na túto novú snahu mesta, ako letisku pomôcť, je viac ako otázne. V závere minulého roku sa na mestskom zastupiteľstve dokonca niektorí z nich vyjadrili, že mesto Piešťany by malo toto VZN zrušiť a letisko by daň z nehnuteľnosti malo opäť platiť.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 20. marca. Tento deň je Svetovým dňom divadla pre deti a mládež, Medzinárodným dňom šťastia a Svetovým…
  • 19.03.2023, 22:24
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 21. marca. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti rasovej diskriminácii, Svetovým dňom Downovho syndrómu, Medzinárodným dňom…
  • 20.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 21. marca 2023
Meniny má Víťazoslav, zajtra Blahoslav