Nadišiel čas riešiť problém Evy

  • Spravodajstvo
  • 10. januára 2018, 11:31
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Historické piešťanské kúpalisko Eva sa opäť stalo predmetom záujmu poslancov na poslednom mestskom zastupiteľstve v decembri minulého roka. Na základe ich požiadavky mala radnica za úlohu spracovať novú analýzu možnosti vstupu mesta do revitalizácie kúpaliska majetkovo i finančne.

Vlastníkom Evy sú piešťanské kúpele a roky sa o jej prevádzku ako nájomca stará klub vodných pólistov, ktorých finančne takmer každoročne podporuje aj mesto. Dôvodom spracovania analýzy je snaha poslancov o možnosť priamo sa na rozvoji kúpaliska podieľať.
Ako v úvode prerokovania tohto bodu programu objasnila radničná právnička Lívia Damboráková, problematikou vstupu mesta do prevádzkovania Evy sa radnica zaoberala už v roku 2007 a neskôr i v 2011. Ani nová právna analýza z roku 2017, ktorú predniesla na poslednom zastupiteľstve, nič nové nepriniesla. „Za toto obdobie sa právny stav nezmenil, a tak trváme na svojom pôvodnom názore,“ vysvetlila s tým, že mesto Piešťany nie je vlastníkom kúpaliska, preto nemôže financovať opravu cudzieho majetku. Taktiež prevádzka má charakter podnikateľskej činnosti a mesto nemôže zo zákona podnikať.
A tak jedinou možnosťou, ako by mohlo mesto do prevádzky a opravy Evy vstúpiť aj s prihliadnutím na ustanovenia právnych predpisov, je prostredníctvom obchodnej spoločnosti mesta. Keďže mesto Piešťany má zriadenú len jedinú obchodnú spoločnosť, ktorou je Bytový podnik Piešťany, s. r. o., vstúpiť do procesu rekonštrukcie by mohlo cez ňu.
Takéto riešenie však podľa L. Damborákovej prináša i množstvo rizík, ako napríklad zmena majiteľov kúpeľov, ktorým Eva patrí, zákon o obchodných spoločnostiach, ktorý takéto obchodné spoločnosti núti zaniknúť v prípade, že by dlhodobo tvorili stratu, ale i problém, aký vznikol v prípade piešťanského letiska, pretože verejné prostriedky na základe európskych noriem nesmú dotovať podnikateľskú činnosť, a to ani v prípade obchodných spoločností zriadených mestom, štátom či iným druhom samosprávy.
Poslanci tento materiál, tak ako ho radnica spracovala, vzali bez doplňujúcich uznesení na vedomie. Na konci roka 2018 sa však nájomná zmluva vodnopólistom končí, a tak je otázne, čo s touto niekdajšou pýchou kúpeľného mesta bude ďalej.
Staručká Eva bez zásadnejších zmien funguje viac ako 80 rokov. Časy dávnej slávy sú už dávno preč. Postupom rokov museli pre havarijný stav uzatvoriť jej krytú časť a modernizácie sa dočkal len vonkajší plavecký bazén. V prenájme vodných pólistov je niekoľko rokov a tí okrem rekonštrukcie plaveckého bazéna vybudovali nový bazén pre najmenších a pôvodný detský bazén prerobili na oddychový určený na relax pre seniorov.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes (30. marca 2023) krátko po 1. hodine rannej prišlo úmyselným zapálením neznámou osobou k požiaru zaparkovaného osobného motorového vozidla.…
  • 30.03.2023, 09:09
  • Krimi / Piešťany / Spravodajstvo
piatok, 31. marca 2023
Meniny má Benjamín, zajtra Hugo