Piešťanci ročne vyprodukujú viac ako pol tony komunálneho odpadu na osobu

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 2. januára 2018, 16:00

V minulom roku na jedného obyvateľa Piešťanského okresu pripadlo až 563 kilogramov vyprodukovaného komunálneho odpadu. To je nárast oproti roku 2016 o 33 kilogramov. Celkovo z obcí v Trnavskom kraji zozbierali 280 807 ton komunálnych a drobných stavebných odpadov.

Najviac komunálnych a drobných stavebných odpadov (KO)  v kraji vyprodukovali obce v okrese Trnava (73 990 ton, t. j. 26,3 percent), ďalej nasledovali okresy Dunajská Streda (56 793 ton, 20,2 %), Galanta (51 280 ton, 18,3 %), Piešťany (35 060 ton, 12,5 %), Senica (24 283 ton, 8,6 %), Hlohovec (20 906 ton, 7,4 %) a Skalica (18 495 ton, 6,6 %).

V Trnavskom kraji sa medziročne vyprodukovalo KO o 12 736 ton viac, t. j. o 4,8 %, z toho najvyšší nárast bol zaznamenaný v okrese Galanta (o 5975 ton, t. j. o 13,2 %). Iba v okrese Skalica sa medziročne vyprodukovalo menej KO (o 1119 ton, t. j. o 5,7 %).

Na jedného obyvateľa kraja pripadalo 500 kg odpadu, čo bol nárast oproti roku 2016 o 21,6 kg. Najviac zozbieraného KO na obyvateľa bolo v okrese Trnava (563 kg, medziročne o 33 kg viac), ďalej nasledovali okresy Piešťany (558 kg, o 33 kg viac), Galanta (546 kg, o 63 kg viac), Dunajská Streda (471 kg, o 3 kg menej), Hlohovec (461 kg, o 14 kg viac), Senica (401 kg, o 16 kg menej) a Skalica (393 kg, medziročne o 2 kg viac).

Z celkového zozbieraného KO mal najvyššie zastúpenie zmesový KO (54 %). Ďalej nasledovali kovy (11,5 %), veľkorozmerný odpad (9,1 %), drobný stavebný odpad (8 %),  biologicky rozložiteľný odpad (7,2 %), papier a lepenka (3,2 %), sklo (2,2 %), plasty (1,7 %) a zostávajúce zložky mali nižšie zastúpenie ako 1 %.

Najčastejším spôsobom nakladania so zozbieraným KO bolo zneškodňovanie 73 %, predovšetkým skládkovaním. Zhodnocovaný odpad tvoril 27 %, v tom materiálovo 14,3 %, spätným získavaním organických látok 5,2 % a kompostovaním 7,5 %.

Jozef Vojčiniak/ŠÚ SR

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. júla. Tento deň je pamätným dňom Výročia deklarácie o zvrchovanosti SR. Meniny má Bohuslav.
  • 17.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má Kamila, zajtra Dušana