Pripravte si ďalekohľady, prileteli k nám cudzokrajní operenci

  • Spravodajstvo
  • 26. decembra 2017, 08:15
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Na prechádzky zimnou krajinou si nezabudnite pribaliť ďalekohľad. Môžete tak uvidieť vtáčie druhy, ktoré k nám prilietavajú len počas zimných mesiacov a zvyšok roka ich u nás nevidno. V týchto chladných dňoch sem prilietajú vtáky z Ruska, Estónska, Litvy, Dánska či Fínska.

Slovensko je dôležitou križovatkou zimného putovania vtáctva, pre mnohé sa stane dočasným domovom počas celej zimy. V prípade vtákov sa ich pôvod určuje podľa územia, kde hniezdia, teda vychovávajú svoje potomstvo. „Typickými zimnými druhmi o ktoré sa u nás rozširuje vtáčia populácia sú myšiaky severské a kane sivé, menej početne a najmä nenápadne sa vyskytuje sokol kobec,“ informuje Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.
Podľa ochranárov pozorovania z minulosti naznačujú možnosť veľmi vzácneho záletu sovy snežnej (belane tundrovej). Overených údajov o nej je od roku 1980 iba 11. Veľmi zaujímavým druhom je severská sova – krahuľa hôrna, ktorá sa v zime roku 2014 vyskytla v našich stredoeurópskych končinách.

Kaňa sivá sa u nás vyskytuje na ťahu a pravidelne aj zimuje. Jej početnosť v zimnom období sa odhaduje na 3000 – 5500 jedincov.

K druhom, ktoré u nás hniezdia, teda sú na Slovensku doma, sa na zimu môžu pridať ich spoločníci zo severnejších oblastí. Potvrdení boli hostia z Nemecka, Ruska, Estónska, Litvy, Dánska, Poľska, Fínska. Priletia sem na zastávku počas migrácie, alebo sa tu zdržia celý zimný čas. Vhodné prostredie si vyberú podľa obľúbenej potravy a podľa jej dostupnosti. Orliaky morské sa zhromažďujú (u nás niekedy aj viac ako 10 jedincov) k veľkým tokom, kde majú prístup k potrave – ryby, vodné vtáctvo. Podobne je to v prípade myšiaka, na porastoch lucerny môže byť spolu aj viac ako 100 jedincov.
Krahulce sa sťahujú za svojou potravou (spevavce) do miest, kde je potravná ponuka v zime vyššia ako v ostatných častiach roka – na kŕmidlá, k plodom okrasných drevín a pod.
„Zaujímavosťou sú zoskupenia myšiarok ušatých v intravilánoch, či myšiarok močiarnych v otvorenej krajine, kde cez noc odpočívajú a za šera sa rozletia na lov,“ dopĺňa Slobodník.
Zimné putovanie je pre vtáky náročnou etapou, mnohé z nich v neľahkých podmienkach zahynú v dôsledku vyčerpania či nedostatku potravy. Nezriedka dochádza k stretu s rôznymi prekážkami, ako sú napríklad drôty elektrických vedení.
Sokol kobec je najmenším u nás sa vyskytujúcim sokolom. Je aj najvzácnejším spomedzi zimujúcich dravcov, jeho početnosť v zimnom období sa odhaduje na 100 – 350 jedincov.

„Vďaka projektu LIFE Energia a mimoriadnej snahe všetkých energetických spoločností, sa darí tomuto riziku predchádzať. Dôsledným výskumom sme vybrali tie najviac rizikové časti v rámci 13 Chránených vtáčích území, tam kde sú dôležité cesty putovania vtákov, alebo ich obľúbené zdroje potravy či hniezdiská.
Energetiky tu postupne osádzajú viac ako 8 000 prvkov, ktoré sú pre vtáky dostatočne viditeľné, takže prekážku nadletia a dostanú sa bezpečne do svojho cieľa,“ vysvetľuje Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.
Do veľkej miery vplývajú na úspešnosť migrácie ľudia. Rozhodujúcim faktorom je dostupnosť potravy, či už sú to plochy s prirodzeným výskytom vhodných rastlín a živočíchov, alebo v prípade spevavcov kŕmidlá.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 20. marca. Tento deň je Svetovým dňom divadla pre deti a mládež, Medzinárodným dňom šťastia a Svetovým…
  • 19.03.2023, 22:24
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 19. marca. Tento deň je Sviatkom sv. Jozefa. Meniny má Jozef.
  • 18.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 20. marca 2023
Meniny má Víťazoslav, zajtra Blahoslav