Primátorovi Tamajkovi chcú navýšiť plat o tisícku

  • Spravodajstvo
  • 14. decembra 2017, 01:24
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Zo súčasných zhruba 2500 eur na takmer až 3500 eur by sa mal zdvihnúť plat piešťanskému primátorovi Milošovi Tamajkovi. Navrhuje to jeho zástupca Martin Valo, schváliť to však musí mestské zastupiteľstvo 14. decembra.

Snaha o zvýšenie Tamajkovho platu neprichádza prvýkrát. Obdobne sa o to usiloval niekdajší viceprimátor Michal Hynek v závere roka 2016. Vtedy sa návrh u poslancov nestretol s pochopením.
Plat primátorov či starostov sa odvíja od vzorca, v ktorom je dosadený priemerný mesačný zárobok a koeficient podľa počtu obyvateľov obce či mesta. A na základe takéhoto prepočtu vyšiel Tamajkovi v úvode jeho nástupu na funkciu primátora plat vo výške 2480 eur.
V závere roka 2016 chcel jeho vtedajší zástupca M. Hynek túto sumu navýšiť o 40 percent na hodnotu viac ako 3500 eur. Rokovania zastupiteľstva, na ktorom sa tento nárast mzdy prerokovával, sa Tamajka nezúčastnil, a tak túto sumu obhajoval len samotný Hynek a mestský právnik Pavol Vermeš.
U poslancov však ich slová nepadli na úrodnú pôdu. „Ťažko primátorovi plat navyšovať, keď svoju robotu nezvládal a na pomoc si musel vymenovať ďalšieho viceprimátora,“ dodal vtedy na adresu Hynekovho návrhu poslanec Andrej Klapica, ktorý v tom období reagoval na situáciu, že druhým viceprimátorom sa stal Tomáš Hudcovič.
Ten však na svojom poste vydržal len deväť mesiacov a ani Hynek od tohtoročnej jari už nie je Tamajkovým zástupcom.
M. Valo svoj návrh na zvýšenie platu primátora na hodnotu 3427 eur, a to od 1. januára 2018, odôvodňuje zabezpečením úspešnej realizácie rozvojového investičného programu mesta Piešťany, kde za rok 2017 bolo zrealizovaných 170 aktivít v celkovej hodnote 2 866 232 eur a opravy a údržba v hodnote 176 528 eur.
„Ako ďalší dôvod uvádzam, že kolektív zamestnancov mestského úradu pod jeho vedením v priebehu rokov 2017, 2016 a 2015 podal 37 žiadostí (projektov), ktorými žiadal nenávratné finančné prostriedky z fondov Európskej únie na realizáciu mestským zastupiteľstvom odsúhlasených investičných, rozvojových projektov v celkovej hodnote 12 117 185 eur.
Z 37 podaných projektov bolo úspešných desať v hodnote 4 303 317 eur. Za roky 2015, 2016 a 2017 usporilo mesto realizáciou úspešných projektov 4 088 151 eur. Z rozpočtu mesta bude pri realizácii desiatich úspešných projektov priamo uhradených 215 165 eur ako spoluúčasť pri realizácii vo finančnej výške päť percent a náklady na prípravu a realizáciu niektorých projektov. Z 37 podaných projektov je v súčasnej dobe ešte v procese hodnotenia osem, z toho tri vo finančnej hodnote 732 429 eur sú postúpené na schválenie,“ uvádza predkladateľ M. Valo.
Ďalším reálnym úsilím aj primátora Tamajku bolo zachovanie akcionárskych práv a povinností – pri správe majetku mesta – v obchodnej spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.
„V rokoch 2016 a 2017 kolektív zamestnancov mestského úradu pod vedením primátora pripravil materiály pre mestské zastupiteľstvo na rozhodnutia v problematike Letiska Piešťany, a. s.
Na základe pripravených materiálov prijalo zastupiteľstvo závažné rozhodnutia – začatie procesu autoremedúry akcií štátu a následné založenie majetku spoločnosti za vzniknutý dlh, ktorými si mesto zabezpečilo, že vzniknutý daňový dlh Letiska Piešťany, a. s., voči mestu z dôvodu neplatenia dane z nehnuteľností spolu vo výške 697 271,64 eur (v tom sú i penále 152 676,94 eur) bude raz mestu splatený.
Tieto dva kroky nezabezpečili iba záruku na pohľadávku mesta, ale aj v plnom rozsahu skomplikovali a zastavili už navrhovanú likvidáciu spoločnosti,“ píše sa v predloženom materiáli.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 27. marca. Tento deň je Svetovým dňom divadla. Meniny má Alena.
  • 26.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 26. marca. Tento deň je Svetovým dňom epilepsie. Meniny má Emanuel.
  • 25.03.2023, 22:07
  • Dobré ráno, Piešťany!
Žiaci tanečného súboru Austedis pod vedením učiteľky Miriam Šupenovej zo Základnej umeleckej školy v Piešťanoch predviedli svoje tanečné schopnosti v…
  • 26.03.2023, 00:01
  • Mladí dnes / Piešťany
pondelok, 27. marca 2023
Meniny má Alena, zajtra Soňa