Teplo domácnostiam dodávali, no nemerali

  • Spravodajstvo
  • 6. decembra 2017, 00:16
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Takmer mesiac boli piešťanské domácnosti počas prebiehajúcej vykurovacej sezóny bez meračov spotreby tepla. Bytový podnik Piešťany odobratie meračov tepla na 267 odberných miestach, kam teplo dodáva, odmieta vysvetliť.

Ťažko tak zodpovedať otázku, čo robili zamestnanci bytového podniku (BP) počas letných mesiacov, keď ku zákonnej kalibrácii meračov spotreby tepla svojich odberateľov pristúpili až počas rozbehnutej vykurovacej sezóny, a to v mesiacoch október a november.
Samotná výmena a overovanie meradiel na odberných miestach sa vykonáva tak, že meradlo sa demontuje a z dôvodu, aby nedošlo k prerušeniu dodávky tepla, je na odbernom mieste namiesto meradla namontovaný medzikus – prepojovacia trubka, ktorý ale nemeria žiadne množstvo tepla. Po overení, ktoré trvá štandardne 20 až 30 dní, sa meradlá namontujú späť na odberné miesta.
Pri tejto demontáži a montáži však nie je prítomný žiadny zástupca odberateľov tepla a z toho dôvodu namerané údaje nik nekontroluje. Vlastníci bytov sa tak musia spoliehať na čestnosť pracovníkov B P, a to rovnako aj v prípade vyúčtovania nákladov za dodávku tepla. Podľa zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov je dodávateľ tepla povinný podľa § 18 ods. 1 písm. c, oznámiť písomne odberateľovi tepla termín výmeny určeného meradla a zaznamenať údaje o vymieňanom meradle za účasti odberateľa.
Bytový podnik Piešťany však v zaslanom stanovisku uvádza, že ustanovenie spomínaného zákona neporušil, nakoľko nevykonal počas súčasnej vykurovacej sezóny žiadnu výmenu určených meradiel, ale vykonáva ich overenie, na ktoré sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť uvedená v predmetnom ustanovení zákona.
Prečo sa však do kalibrácie meračov pustil až v čase vykurovacej sezóny, neuviedol. Pýtať by sa však mali predovšetkým koncoví odberatelia, hoci je zrejmé, že za nemerané obdobie budú platiť za teplo menej.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 2. apríla. Tento deň je Medzinárodným dňom detskej knihy, Európskym dňom akcií za práva migrantov a Svetovým…
  • 02.04.2023, 02:36
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 1. apríla. V tento deň sa v roku 1805 v Blatnej narodil a 16. marca 1879 v…
  • 31.03.2023, 22:27
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 2. apríla 2023
Meniny má Zita, zajtra Richard