Odborníci v mestských komisiách sa cítia byť zbytoční

  • Spravodajstvo
  • 29. novembra 2017, 07:20
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Minulý týždeň sa mestská politika v Piešťanoch niesla v znamení zasadnutí mestských odborných komisií. Navštívili sme rokovanie komisie pre školstvo a mládež pod vedením poslankyne Ivety Babičovej i zasadnutia komisie pre výstavbu a dopravu, ktorej predsedá poslanec Remo Cicutto.

Jednotlivé odborné komisie sú už dlhšiu dobu poznačené značnou frustráciou a pocitom, že ich práca je zbytočná. Sú zložené hlavne z odborníkov podľa zamerania komisie a problematike sa venujú jej členovia na základe svojho vzdelania a hlavne reálnej praxe. A takýto pohľad aj prinášajú do svojho rokovania. V tomto volebnom období však narážajú na výrazný nezáujem zo strany vedenia mesta o ich názory.
Materiály, ktoré by pred hlasovaním mestského zastupiteľstva mali najprv vidieť a pripomienkovať odborníci, sa k nim často ani nedostanú, a tak ich odsúhlasenie zastupiteľstvom je väčšinou len politickým aktom. Túto skutočnosť signalizoval na poslednom zastupiteľstve poslanec Peter Jančovič, predseda komisie pre životné prostredie, keď radnici vytkol, že znižovanie plánovaného rozpočtu pre rok 2017 v kapitole životného prostredia nebolo najprv s nimi konzultované.
Rovnako sa dostalo vedeniu mesta kritiky i zo strany odborníkov komisie pre výstavbu a dopravu v prípade nerešpektovania ich odborných pripomienok k plánovanej rekonštrukcii chodníka na ulici Pod Párovcami, čo v konečnom dôsledku vyústilo, i napriek značnej nevôli primátora Miloša Tamajku, do odmietnutia realizácie tohto projektu mestským zastupiteľstvom.
Minulotýždňové stretnutie dvoch komisií poznačil i čas, na ktorý boli naplánované, a to iba polhodinu pred hromadným stretnutím všetkých komisií k mestskému rozpočtu na rok 2018 vo veľkej zasadačke knižnice. Komisia Rema Cicutta sa venovala dopravnej infraštruktúre mesta a neďaleko nich sediaca komisia Ivety Babičovej najmä školám. A v tejto komisii za necelú polhodinku, čo mali k dispozícii, stihli schváliť aspoň jeden bod, ktorý sa týkal rozpočtovej kapitoly školstva. V nej je na modernizáciu a údržbu základných škôl v roku 2018 naplánovaná suma 254 tisíc eur. Komisia však usúdila, že je to príliš málo, a navrhla do tejto položky vyčleniť minimálne 300 tisíc eur.
„Štát jasne deklaroval, že havarijný stav školských budov v dôsledku zanedbania ich bežnej údržby už viac nebude sanovať zo štátneho rozpočtu. Preto je tých 300 tisíc podľa môjho názoru a názoru členov komisie to minimum, čo by sme mali vyčleniť, aby sa naše školy nezačali v dôsledku zanedbania údržby rozpadať,“ vysvetlila I. Babičová.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 21. marca. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti rasovej diskriminácii, Svetovým dňom Downovho syndrómu, Medzinárodným dňom…
  • 20.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 20. marca. Tento deň je Svetovým dňom divadla pre deti a mládež, Medzinárodným dňom šťastia a Svetovým…
  • 19.03.2023, 22:24
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 21. marca 2023
Meniny má Blahoslav, zajtra Beňadik