Zasypú cesty a chodníky opäť tony prašného posypu?!

  • Spravodajstvo
  • 8. novembra 2017, 10:25
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Zima sa už nezadržateľne blíži. Piešťany nie sú mestom povestným bohatou snehovou nádielkou, práve naopak, zimy sú tu mierne, a ak aj sneh napadne, nevydrží viac ako niekoľko dní. Čím je ho však menej, tým viac sú, na rozdiel od severných lokalít, miestni na sneh a ľad precitlivení. Najradšej by všetci mali bielu pokrývku spratanú z ciest a chodníkov okamžite po snežení.

Problémy zo zjazdnosťou ciest a šmykľavými chodníkmi sa piešťanská radnica snaží riešiť len zasypaním komunikácií stovkami ton drobného štrku. Protišmykový efekt je z toho minimálny, avšak celé mesiace trvá, kým sa Službám mesta Piešťany (SMP) na jar podarí to, čo za pár týždňov zimy po meste rozsýpali, pozametať a z chodníkov a ciest odstrániť.
Avšak Piešťany sú ako kúpeľné mesto s pásmami ochrany termálnych žriedel špecifické. A tak to, čo inde riešia pomerne finančne nenáročnou posypovou soľou, v kúpeľnom meste sa nesmie realizovať. A tak tlak verejnej mienky núti SMP používať inú metódu – mesto zasypať stovkami ton vysoko prašného inertného materiálu. Aj napriek minuloročnej zime značne chudobnej na snehovú pokrývku to bolo na území mesta až 250 ton.
Jestvujú však aj iné možnosti, ako problematickú zimnú údržbu riešiť. Jedna by spočívala vo väčšej tolerancii snehu na chodníkoch a cestách počas tých pár dní, čo sa v Piešťanoch objaví. Veď v severných okresoch je takáto pokrývka súčasťou miest aj niekoľko mesiacov. Druhou je používanie Solmagu S, ako to už roky robia napríklad v podtatranských oblastiach. Ten funguje ako antinámrazový a rozmrazujúci prostriedok na zimnú údržbu komunikácií. Je netoxický a nepredstavuje riziko pre vodné organizmy.
Hoci túto technológiu poznajú aj v Piešťanoch, podľa slov riaditeľky SMP Hany Dupkaničovej sa bude zimný posyp mestských komunikácií robiť opäť štrkom. „Na lávky, schody a rampy v správe SMP bude ručne použitý Solmag S. Aby Solmag mohol nahradiť štrk, potrebuje zmeniť techniku a zakúpiť novú technológiu, ktorá by umožnila jeho použitie v meste.“
Aj keď súčasné vedenie mesta o zmene údržby ciest hovorilo už na začiatku svojho nástupu na radnicu, doposiaľ sa v tom nič neudialo. Už len doplňujúca informácia – ak nastane v Piešťanoch zima s väčšou snehovou nádielkou, SMP sú pripravené do ulíc vysypať až 500 ton síce málo účinného, ale o to viac prašného inertného posypu. Práve taký objem drobného štrku totiž na túto zimnú sezónu SMP pripravilo.

Možnosti údržby ciest a chodníkov


Časť katastrálneho územia Piešťan sa nachádza v ochrannom pásme I. stupňa prírodných liečivých zdrojov (napr. park, Winterova ul.) a ostatné časti mesta sa nachádzajú v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov. V I. ochrannom pásme je možné použiť len inertný materiál (kamennú drť) a v II. pásme na základe kladného vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva SR, Inšpektorátu kúpeľov a žriediel môže Mesto Piešťany použiť výrobok Solmag S. Ten je vhodný na údržbu ciest v chránených oblastiach a v oblastiach vodných zdrojov.

Povinnosti majú aj obyvatelia


V zmysle zákona platného ešte od čias totalitného režimu, keď nám jediná vládnuca strana nariaďovala starať sa aj o to, čo nám nepatrí, platí, že nedostatky v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvislom zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto nedostatky vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. Avšak i pre obyvateľov platí rovnako, že na území Piešťan sa nesmie používať posypová soľ.
A nakoľko má v súvislosti s týmto archaickým zákonom kúpeľné mesto prijaté aj všeobecne záväzné nariadenie, plnenie jeho ustanovení patrí do kompetencií mestskej polície. Ako to s kontrolou jeho plnení prebieha v zimných mesiacoch, nám prezradil náčelník mestskej polície Marcel Mihalik: „V prípade zhoršených klimatických podmienok si všímame vo zvýšenej miere i túto oblasť. Za neplnenie si povinností máme možnosť v správnom konaní udeliť pokutu do výšky 30 eur. Čo si ja za roky služby v piešťanskej polícii pamätám, zatiaľ v súvislosti s týmto priestupkom pokuta udelená nebola. Správame sa v tomto prípade ľudsky, a nie sankčne. A tak, ak takýto priestupok zaznamenáme, zazvoníme a na nedostatky majiteľa upozorníme.“
Zákon č. 135 o cestných komunikáciách bol prijatý ešte v roku 1961 za čias Československej republiky. A kým naši susedia od neho už dávno ustúpili a túto povinnosť starať sa o cudzí majetok zo svojich paragrafov vylúčili, na Slovensku o ňom i po takmer tridsiatich rokoch od pádu totalitného režimu stále len diskutujeme.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 21. marca. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti rasovej diskriminácii, Svetovým dňom Downovho syndrómu, Medzinárodným dňom…
  • 20.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 20. marca. Tento deň je Svetovým dňom divadla pre deti a mládež, Medzinárodným dňom šťastia a Svetovým…
  • 19.03.2023, 22:24
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 20. marca 2023
Meniny má Víťazoslav, zajtra Blahoslav