Poznámka: Nie je diplom ako diplom

  • Nezaradené
  • 8. novembra 2017, 10:16
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Miloš Tamajka sa na jesennom mestskom zastupiteľstve rozhorčil, že piešťanské spravodajské formáty urážajú mestskú úradníčku Alenu Horešovú uvádzaním jej vzdelania zootechničky. V tomto prípade sa však primátor mýli. Vysokoškolské vzdelanie tohto typu je pre pozíciu šéfky piešťanského stavebného úradu, ktorú Horešová zastáva, neadekvátne a mesto v tejto veci porušuje stavebný zákon.

Ten totiž presne definuje, aké kvalifikačné požiadavky musí uchádzač pred prijatím na tento post spĺňať. Konkrétne v § 117 sa uvádza: „Zamestnanec obce, ktorý zabezpečuje činnosť stavebného úradu, musí spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa overuje skúškou. Obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“
A záväzný právny predpis vzdelanie presne stanovuje a hovorí, že takýto uchádzač musí mať vysokoškolské vzdelanie stavebné, architektonické, prípadne právnické. O vysokoškolskom vzdelaní súčasnej šéfky stavebného úradu – zootechnička – nie je vo vykonávajúcej smernici zodpovedného ministerstva ani čiarka.
Ak regionálne spravodajské formáty uvádzajú, že Alena Horešová nespĺňa vzdelaním kvalifikačné predpoklady na svoj post, na ktorý ju Tamajka prijal, tak úradníčku neurážajú, ale len poukazujú, že súčasný primátor zveruje dôležité posty na radnici neodborníkom.

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 19. júla. Meniny má Dušana.
  • 19.07.2018, 08:00
  • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Dnes je piatok 20. júla. Meniny má Iľja, Eliáš.
  • 20.07.2018, 08:00
  • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Štvrtok, 31. september 2017
Meniny má Noro, zajtra Drahoslava