Dobrovoľný hasičský zbor by mal 135 rokov

 • História
 • 16. augusta 2017, 17:52
 • Autor:Vladimír Krupa

Začiatky novodobého hasičstva v Uhorsku, a teda aj na Slovensku, môžeme datovať do obdobia zániku cechov. Vznik rozvoja a zakladania hasičských zborov na základe dobrovoľnosti má počiatok v roku 1860, keď v Budapešti gróf Edmund Séčeni založil dobrovoľný hasičský zbor.

So všeobecnými dejinami hasičstva a s dejinami ich začiatkov na Slovensku súvisí aj zrod dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Piešťanoch, ktorý sa viaže na 15. august 1882. Zbor mal 35 členov a prvým veliteľom sa stal hlavný slúžny piešťanského okresu Vojtech Koronthály. Napriek tomu, že Piešťany koncom 19. storočia boli len veľkou obcou, ich novozaložený hasičský zbor patril medzi prvé v oblasti západného Slovenska. K založeniu zboru v minulosti bolo treba mecenášov. Takou šľachetnou osobou v Piešťanoch bola Mária Očkajová, ktorá darovala zboru striekačku, zástavu a pozemok, na ktorom si postavili sklad.

Za 50 rokov 328 požiarov


Oslavy založenia zboru sa konali pod patronátom slúžnovského úradu a obce Piešťany. Pri tejto príležitosti bola zboru slávnostne odovzdaná zástava. Novovytvorený zbor sa prihlásil za člena Krajinskej hasičskej jednoty, od ktorej prevzal i štatút. V roku 1924 si DHZ v Piešťanoch zaobstaral novú zástavu (dnes je uložená v historickej zbierke Balneologického múzea Imricha Wintera). Do žrde zástavy, ktorá je drevená a skladacia, je natlčených 156 pamätných klincov s menami darcov. Ukončená je plochým mosadzným hrotom s reliéfom symbolizujúcim hasičstvo – prilba a skrížené hasičské sekerky. Okolo tohto emblému je vygravírovaný štylizovaný rastlinný ornament.
Veľmi významný bol rok 1930, pri obecnom dome bola vybudovaná nová hasičská zbrojnica a do nej pribudla prvá motorová striekačka. Ešte v roku 1932 pečiatka piešťanského zboru mala nápis „Spolok dobrovoľných ohňohasičov veľkej obce Piešťany“. K 50-ročnému jubileu dali urobiť novú pečiatku s textom „Dobrovoľný hasičský zbor veľkej obce Piešťany“. Na obecnom dome bola nainštalovaná elektrická poplachová siréna. Oslavy 50. výročia DHZ sa konali 21. augusta 1932. Zabezpečoval a organizoval ich prípravný výbor, ktorého členmi boli: Dr. Š. Továry, Novotný, Dr. A. Straka, starosta Piešťan A. Šindelár, okresný náčelník V. Skyčák, Dr. Alexander, Ľ. Winter, obecný notár A. Kajlich a iní. Bolo vydaných takmer 500 pamätných kovových plakiet, rozposlaných 300 plagátov a 500 pozvánok. Na valnom zhromaždení bola prednesená história zboru. Za 50 rokov piešťanskí hasiči zasahovali pri 328 požiaroch.

Zástava Dobrovoľného hasičského zboru Piešťany z roku 1924.

Zbor mali aj kúpele


V máji 1920 bol založený Dobrovoľný hasičský zbor kúpeľov Piešťany. Jeho zakladateľmi boli: J. Vavrečan, F. Hanic, I. Pavlík, Š. Sopko, R. Škrovánek, E. Žamba, J. Vágner, M. Ondris, J. Varga, J. Vrábeľ, G. Bábsky, J. Marek a J. Antalík. Pri vzniku mu bola od firmy Mátray dodaná hasičská technika. Prvými členmi hasičskej jednotky boli pracovníci údržbárskych dielní. V rokoch 1920 až 1935 bol veliteľom Július Vavrečan, po ňom až do konca roku 1960 Filip Hanic. V rokoch 1961-1979 bol veliteľom Štefan Sakáč. V rokoch najväčšieho rozmachu mal DHZ SLK viac ako 80 členov a pravidelne sa zúčastňoval na celorepublikových súťažiach vo všetkých kategóriách.
Dňa 7. februára 1937 na valnom zhromaždení hasičov v kaviarni Metropol predostreli pripravený návrh, aby sa kúpeľní hasiči zlúčili s mestskými v jeden zbor. Návrh bol jednohlasne prijatý. Tragickým dátumom mestských i kúpeľných hasičov bol rok 1940, keď horela továreň na lieky FACET Vtedy zahynul hasič mestskej jednotky Ernest Kukula.
Záznamy z rokov 1940 až 1943 v archívnych materiáloch chýbajú, iba jeden krátky je zo 6. augusta 1942 a týkal sa osláv 60. výročia založenia DHZ v Piešťanoch.

Po vojne až 433 členov


Prvé valné zhromaždenie zboru po skončení druhej svetovej vojny sa konalo 27. januára 1946, veliteľom sa stal Dr. Štefan Továry. Z obdobia 1946-1950 sa zachovalo málo archívnych správ, hoci za zmenených politických i ekonomických pomerov život v zbore bohato pulzoval, napr. v záznamoch sa uvádza, že v roku 1957 mal zbor 300 členov, v roku 1958 až 433. S pribúdajúcimi rokmi ich počet značne klesal, v roku 1961 na 156. V roku 1965 sa však členská základňa rozšírila na 299 členov. Členovia hasičského zboru zameriavali svoju činnosť aj na výchovu mladých členov, preventívnu činnosť (preventívne protipožiarne prehliadky obchodov a malých prevádzok) a praktické zručnosti družstiev.
V roku 1977 odštartoval prvý ročník Pohárovej súťaže v okrsku, ktorá sa konala 8. mája pri príležitosti osláv 95. výročia založenia zboru. V spolupráci s Okresným výborom Zväzu požiarnej ochrany (OV ZPO) boli postupne zaktivizované dobrovoľné požiarne zbory (DPZ) v Piešťanoch a v mestských častiach Kocurice a Banka, vtedy bola súčasťou Piešťan, a vzniklo deväť základných organizácií Zväzu požiarnej ochrany v závodoch na území mesta.

Vysviacka zástavy DHZ Piešťany.

Úpadok nastal po nežnej


Dňa 11. februára 1982 sa konala ustanovujúca členská schôdza v Piešťanoch, na ktorej schválili členov Mestského výboru ZPO. Mestský výbor koordinoval činnosť združených organizácií. Tento rok sa niesol aj v znamení osláv 100. výročia založenia zboru. Po roku 1989 činnosť zboru upadá. Vedenie novoustanoveného Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany (OV DPO) v Piešťanoch po roku 1997 sa zameralo na obnovenie činnosti zboru, a tak nadviazať na jeho bohatú históriu.
Ďalšie výročné valné zhromaždenie členov DHZ (v roku 2003 došlo k opätovnému premenovaniu DPZ na DHZ) bolo zvolané na 27. februára 2004. Z 21-členného zboru sa ho zúčastnili len piati členovia, čo naznačilo nezáujem o činnosť v zbore a jeho opätovný úpadok. Vynaložené snahy o obnovu zboru stroskotali na nezáujme. Na základe toho bol OV DPO Piešťany v zmysle stanov DPO SR nútený činnosť DHZ v roku 2005 zrušiť.

Najnovšie správy

Dnes je sobota 16. júna. Tento deň je Medzinárodný deň afrického dieťaťa. Meniny má Blanka, Bianka.
 • 16.06.2018, 08:00
 • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Trnavský samosprávny kraj výrazne zvýši platy zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb. Zvýšenie pocíti všetkých 1 145 zamestnancov, najviac však tí,…
 • 18.06.2018, 16:00
 • Kraj / Spravodajstvo
Dnes je nedeľa 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha, Dňom otcov. Meniny má…
 • 17.06.2018, 08:00
 • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Dnes je pondelok 18. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom piknikov. Meniny má Vratislav.
 • 18.06.2018, 08:00
 • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Štvrtok, 31. september 2017
Meniny má Noro, zajtra Drahoslava