Mestská rada prvýkrát s novým viceprimátorom

  • Spravodajstvo
  • 16. mája 2017, 15:38
  • Autor:Jozef Vojčiniak

posledných komunálnych volieb, čo už v nej nesedí bývalý viceprimátor Michal Hynek. Zasadanie sa uskutočnilo v pohodovej a tvorivej atmosfére. Pozíciu viceprimátora, a tým aj členstvo v mestskej rade od 1. mája zaujal poslanec Martin Valo a zatiaľ, zrejme i pre krátkosť vo funkcii, sa rokovaniu len mĺkvo prizeral.

Zásadnejšie body programu rokovania mestskej rady boli len tri. Prerokúvala návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Základnej školy F. E. Scherera. Zaoberala sa tiež návrhom obsahu na zápis do kroniky mesta Piešťany za rok 2016 a vyhodnocovaním nakladania s komunálnymi odpadmi v meste za rovnaký rok.

Pred členov rady prišla obhájiť návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku v obstarávacej cene takmer 19-tisíc eur riaditeľka ZŠ F. E. Scherera, Gizela Talačová. Išlo o výpočtovú techniku, jej súčasti, i o nábytok, a to najmä stoličky. „Majetok je morálne a fyzicky opotrebovaný, z pohľadu mesta ďalej nepoužiteľný a zostatková hodnota je nulová. Komisia má k dispozícii vyhlásenie servisných organizácií o tom, že oprava nie je možná z dôvodu zastaranosti a opotrebovanosti zariadení,“ uviedla vo svojej správe riaditeľka.

Poslanec Tomáš Hudcovič jej položil otázku, či je podľa nej päťročný počítač zastaraný a opotrebovaný, nakoľko on taký doma má a za starý ho nepovažuje. Riaditeľka mu vysvetlila, že ak by jeho osobný počítač päť rokov skoro každú hodinu obsluhoval niekto iný a k tomu v detskom veku, tak by aj ten jeho počítač za týchto okolností bol určite v stave, ako sú tie ich školské, navrhnuté na vyradenie z dôvodu finančnej neefektívnosti ich ďalšej opravy.

V rámci prerokovania materiálu s názvom Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi požiadala poslankyňa Iveta Babičová vedenie mesta o prehodnotenie vývozu, najmä separovaného odpadu na sídlisku Adam Trajan, nakoľko v prípade niektorých druhov je frekvencia nepostačujúca a opakovane dochádza k preplňovaniu zberných nádob.

V bode Rôzne členovia rady opäť otvorili stále nedoriešenú problematiku mestských pozemkov za bytovkami na ulici Pod Párovcami a Ulici sv. Štefana. Tie už rok traumatizujú vzťahy medzi takzvanými starousadlíkmi, ktorí sa o ne desiatky rokov starajú, majú na nich políčka i detské ihrisko. Časť z týchto pozemkov chcú totiž do vlastníctva získať obyvatelia novej bytovky pre výstavbu vlastného detského ihriska. Sami navzájom sa však o riešeniach či kompromisoch dohodnúť nevedia, a tak očakávajú, že riešenie nájde radnica. Tá i členovia mestskej rady východisko, ktoré by uspokojilo obe strany, nájsť zatiaľ nevie a má nachystané tri alternatívy, o ktorých doposiaľ nerozhodli. Bližšie podrobnosti o nich však neprezradili a očakávajú ďalšie rokovania so zúčastnenými.

Rokovanie mestskej rady v podstate bez konfliktných tém jej členovia ukončili ani nie po dvoch hodinách.

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 19, ktoré je v predaji od 16. mája.


0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 27. septembra. Tento deň je Svetovým dňom cestovného ruchu a Dňom železničiarov. Meniny má Cyprián.
  • 26.09.2021, 23:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 28. septembra. Tento deň je Svetovým dňom besnoty, Svetovým dňom za právo vedieť a Medzinárodným námorným dňom…
  • 27.09.2021, 23:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
V Hoteli Sandor Pavillon sa v sobotu 11. septembra stretli maturanti so svojím triednym Jaroslavom Gregoričkom po 50 rokoch od…
  • 28.09.2021, 00:03
  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany
utorok, 28. septembra 2021
Meniny má Václav, zajtra Michal, Michaela