Radnica sa správa ako agresívny developer

  • Spravodajstvo
  • 11. mája 2017, 08:18
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Májové valné zhromaždenie piešťanskej letiskovej spoločnosti je predo dvermi a osud tejto leteckej tepny kúpeľného mesta je stále nejasný. A práve stretnutie troch akcionárov v tomto mesiaci má rozhodnúť o jej ďalšom osude. Aspoň tak to avizoval po novembrovom valnom zhromaždení zástupca väčšinového akcionára a zároveň predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Tibor Mikuš.

A keďže zatiaľ neprenikajú informácie o ďalších zámeroch akcionárov, ktorými sú štát v zastúpení ministerstva hospodárstva, piešťanská radnica a TTSK, skúsme si načrtnúť ďalší možný vývoj a reálne zhodnotiť, v akej situácii sa letisková spoločnosť nachádza, či už na regionálnej, alebo celoeurópskej úrovni. Prípadne, aké sú ďalšie iné možnosti vývoja spoločnosti. 

Každodenné informácie o počte zachránených imigrantov v Stredozemnom mori a politická situácia v Turecku naznačujú, že migrantskej kríze nie je ani zďaleka koniec. Bezpečnostná situácia v tejto súvislosti, bez ohľadu na už prijaté opatrenia Európskej únie, sa zrejme bude naďalej zhoršovať. Predpokladaným výsledkom bude postupné zavedenie cestných kontrol na jednotlivých vnútorných hraniciach štátov Schengenu s priamym dopadom na zvýšenie dopravných obmedzení pri preprave osôb a tovaru.

Takáto situácia už tu však bola v roku 2015 a za následok mala zvýšený záujem o pristávanie leteckej nákladnej dopravy, a to najmä v oblasti prepravy náhradných dielov pre automobilky, ktoré sa nachádzajú v regióne. Na základe možného vývoja migračnej krízy a zavedenia hraničných kontrol na hraniciach Schengenu sa dá predpokladať, že sa situácia môže zopakovať a prepravná kapacita bratislavského letiska nemusí v tejto situácii postačovať.

Letisko Piešťany tak v prípade akejkoľvek bezpečnostnej situácie súvisiacej s letiskom v Bratislave môže plniť funkciu doplnkového alternatívneho letiska. V určitom rozsahu môže pre určitý segment lietadiel ponúknuť podobné služby ako Letisko Bratislava. Piešťanské letisko má preto v tomto smere nepopierateľný strategický význam.

Strategický význam letiska je nepochybný

V regióne piešťanského letiska a v jeho spádovej oblasti sa nachádzajú významné priemyselné celky, ako sú Samsung, Peugeot, Land Rover Jaguar, Brose, Honeywell, Danfoss. Všetky tieto spoločnosti majú možnosť vzhľadom na cestnú infraštruktúru letisko využívať.

Letisko v Piešťanoch je využiteľné aj v prípade záujmu zo strany NATO. Jednoznačne ide o prepravu špeciálnej techniky, čoho dôkazom je aj nedávny prílet lietadla Il-76 pri preprave techniky z Afganistanu do Leteckých opravovní Trenčín.

Piešťany ako významný dopravný uzol

Kedysi bývali lokality pre stavbu letiska vyberané z toho najlepšieho územia pri splnení najvýhodnejších geografických, geologických a transportných parametrov. Dnes, z dôvodu zastavanosti dopravných línii a nárastu mestských aglomerácií, takéto riešenie už nie je možné. Takisto rozširovanie súčasných letísk bude v blízkej budúcnosti znemožnené rozširovaním miest, v ktorých sa momentálne nachádzajú. Najtypickejším príkladom zo zahraničia je uzatvorenie letiska Tempelhof v Berlíne.

Rovnako je na tom i letisko v Bratislave z dôvodu toku malého Dunaja, umiestnenia Slovnaftu, ale i z dôvodu rozširovania zástavby hlavného mesta. A tak možnosti rozširovania prepravnej kapacity Letiska M. R. Štefánika skôr či neskôr dosiahnu svoj strop. A práve v tejto situácii by mohlo piešťanské letisko zohrať významnú úlohu. To disponuje aj nepochybnými výhodami ako dopravný uzol spájajúci prvky leteckej dopravy, železničnej dopravy, diaľničnej siete, cesty prvej triedy a v budúcnosti aj vodnej dopravy.

Nezanedbateľným faktorom sú jedny z najlepších klimatických a meteorologických podmienok v rámci jestvujúcich letísk na Slovensku. Najväčší počet slnečných dní v roku s minimálnym počtom dní so zníženou dohľadnosťou.

Čo s letiskom bez peňazí

Neexistuje letisko, ktoré by bolo financované z vlastných zdrojov, bez vonkajšej finančnej pomoci. Platí to vo svete i na Slovensku.

Možnosti financovania sú popri rozvoji leteckých a obchodných činností letiska v zásade tri. Jednou je vstup strategického partnera, ide však o dlhodobý proces, minimálne dvanásťmesačný. Druhá možnosť je bankový úver. Banky však necítia rýchlu návratnosť a odmietajú sa správať ako realitné kancelárie. Tretia možnosť je pravidelný finančný príspevok všetkých akcionárov.

Ako sa v tejto situácii správa radnica

Najpodstatnejšie skutočnosti v časovom slede:

■ 29. novembra 2016 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie, kde TTSK upozornil akcionára – Mesto Piešťany, že v rozpore so zákonom zablokoval nehnuteľný majetok spoločnosti a znemožnil tým akékoľvek rokovanie s prípadnými záujemcami o spoluprácu so spoločnosťou Letisko Piešťany. Protiprávne bol zablokovaný aj infraštruktúrny majetok letiska, nakoľko na tento majetok nie je možné zo zákona uplatniť záložné právo. Predstavenstvo podalo odvolanie voči uplatneniu záložného práva Mesta Piešťany na infraštruktúrny a iný majetok spoločnosti.

■ Mesto Piešťany 20. decembra 2016 zrušilo záložné právo na infraštruktúrny majetok a následne si uplatnilo záložné právo na všetok ostatný nehnuteľný majetok spoločnosti. Proti vydaným rozhodnutiam predstavenstvo spoločnosti vo februári tohto roka podalo odvolanie.

■ Vzhľadom na existujúci kritický finančný stav zabezpečil akcionár – TTSK pôžičku vo výške 400-tisíc eur. Podmienkou pre jej získanie bolo vytvorenie zabezpečovacieho práva prevodu vlastníctva konkrétnej nehnuteľnosti – pozemku v prospech veriteľa. Letisko Piešťany tak požiadalo Mesto Piešťany o zrušenie záložného práva na nehnuteľnosť, ktorou mala byť pôžička garantovaná. Napriek tomu, že spoločnosť Letisko Piešťany splnila všetky podmienky mesta, ktoré písomne zaslalo, Mesto Piešťany na túto nehnuteľnosť záložné právo nezrušilo.

■ 12. apríla predstavenstvo spoločnosti požiadalo Mesto Piešťany o oznámenie stavu konania a zároveň upozornenie na porušenie zákona so žiadosťou o zjednanie nápravy.

■ 25. apríla predstavenstvo adresovalo písomnú žiadosť do rúk primátora Miloša Tamajku, aby oznámil, ako Mesto Piešťany postupuje v odvolacích konaniach s upozornením, že ak nebude konať, predstavenstvo spoločnosti podnikne ďalšie právne kroky pre vykonanie nápravy.

Kto letisku pomáha a kto ho utápa

Od roka 2008 trvale podporuje spoločnosť Letisko Piešťany iba štát a TTSK. Štát v roku 2017 poskytol účelovú dotáciu 258-tisíc eur a v roku 2016 vo výške 160-tisíc. TTSK mimo ostatnej pomoci poskytol od roku 2008 do súčasnosti dva milióny eur. Listom zo dňa 17. marca letisko vyzvalo Mesto Piešťany o poskytnutie finančnej pomoci, nakoľko takúto možnosť Tamajka avizoval v médiách. Mesto ako akcionár nereagovalo.

Akcionár TTSK zabezpečil pôžičku vo výške 400-tisíc eur, ktorá je účelovo viazaná na krytie mzdových nákladov zamestnancov letiska a na odvrátenie bezprostredných hrozieb konkurzu a exekúcie voči spoločnosti. V súčasnosti sú voči nej vedené tri súdne spory a jedna hrozba konkurzu.

Aj napriek vyhláseniam o ústretovosti a nejakom pláne na záchranu letiska cez médiá či v rámci mestských zastupiteľstiev, ale aj prostredníctvom mestského poslanca Tomáša Hudcoviča na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, kde mu na tlačovej konferencii poskytol priestor poslanec za Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti Jozef Viskupič, pomoc mesta svojmu letisku neprichádza a piešťanská radnica ako tretí akcionár sa do riešení nezapája.

Prežije do júna, potom príde krach

I napriek negatívnemu postoju kúpeľného mesta k záchrane letiska spoločnosť v mesiaci apríl úplne vyrovnala poslednú časť úveru voči Prima banke. Znamená to, že nemá žiadny iný úver od bankovej inštitúcie.

Vo chvíli, ako sa tak stalo, piešťanská radnica s neukojiteľným hladom po pozemkoch okamžite skočila po tom, čo bolo dovtedy predmetom ručenia za úver Prima banke.

Na základe disponibilnej hotovosti a predpokladaných tržieb, vrátane použitia časti pôžičky od TTSK a refundácie – časti dotácie od ministerstva, má letisko zatiaľ reálny predpoklad na prežitie do 31. júna tohto roka. Ak sa však prístup vedenia piešťanskej radnice nezmení, pre ďalší vývoj v leteckej doprave na začiatku júla je už scenár len nasledujúci.

Konkurz, prípadne exekúcia za neuhrádzanie faktúr a následná povinnosť riaditeľa letiska uzavrieť letovú prevádzku v prípade, ak nebude mať disponibilné finančné prostriedky na zabezpečenie bezpečnej letovej prevádzky.
0 Shares

Najnovšie správy

V Hoteli Sandor Pavillon sa v sobotu 11. septembra stretli maturanti so svojím triednym Jaroslavom Gregoričkom po 50 rokoch od…
  • 28.09.2021, 00:03
  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany
Dnes je utorok 28. septembra. Tento deň je Svetovým dňom besnoty, Svetovým dňom za právo vedieť a Medzinárodným námorným dňom…
  • 27.09.2021, 23:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 28. septembra 2021
Meniny má Václav, zajtra Michal, Michaela