Amaterizmus pri riadení bytového podniku naberá na intenzite

  • Spravodajstvo
  • 9. mája 2017, 08:33
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Konateľ mestskej eseročky Bytový
podnik Piešťany, Pavol Vermeš,
zorganizoval stretnutie dôverníkov
bytových domov, v ktorých
táto spoločnosť vykonáva
správcovskú činnosť, za účelom
predstavenia novej počítačovej
aplikácie, ktorá má odľahčiť
administratívu bytového
podniku. Aplikácia má zároveň
maximálne sprehľadniť činnosti,
ktoré svojim zákazníkom bytový
podnik poskytuje, a informácie
o nich priniesť až do ich
domácností. Stretnutie sa uskutočnilo
v stredu 3. mája v mestskej
knižnici a dopadlo fiaskom.
Z celkového počtu viac ako sto
domových dôverníkov sa tohto
stretnutia zúčastnili len zhruba
dve desiatky.

Stretnutie, na ktoré Vermeš domových dôverníkov pozval, malo jedinú tému – predstavenie počítačovej aplikácie, ktorá umožní vlastníkom súkromných bytov v správe bytového podniku mať prehľad o svojich platbách a činnosti domového spoločenstva z pohodlia domovov. Stretnutie sa však uskutočnilo v rozpačitej atmosfére. Produkt predstavil pracovník softvérovej firmy len pomocou dataprojektoru na premietacie plátno. A ak si prítomní dôverníci nerobili poznámky, prípadne nie sú odborníci vo svete IT technológií, len ťažko budú vedieť zodpovedať na otázky vlastníkom bytov počas domových schôdzí, ktoré pred spustením tejto aplikácie musia zorganizovať. Prezentáciu, prípadne iný popis počítačovej aplikácie im totiž počas stretnutia s Vermešom v tlačenej podobe nik nedal k dispozícii.

A tak to, čo má pomôcť preniesť klientov bytového podniku do súčasnej doby moderných počítačových technológií, skúsime obyvateľom namiesto Vermeša vysvetliť my.

Programy od firmy, ktorá má zabezpečiť prístup k informáciám pre vlastníkov bytov, bytový podnik zavádza od roku 2004. Postupným spracovaním účtovných a správcovských údajov program už zvláda evidenciu platieb a vyúčtovania služieb a médií, ale obsahuje aj stavy meradiel, analýzy spotreby, grafy, prehľad faktúr vo fonde opráv, pohľadávky, generovanie- prehľad o civilných sporoch (vymáhanie pohľadávok), stav fondu opráv, archív zápisníc zo schôdzí vlastníkov bytov, aktuality, prípadne diskusiu vlastníkov. Okrem toho sa nezabúda i na bezpečnosť roky spracovávaných údajov a v cene produktu je aj ich archivácia na externom serveri. 

Program sa implementoval v priebehu rokov 2014 a 2015 a v marci 2016 už bolo vykonané ročné vyúčtovanie za rok 2015 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v tomto programe.

Program komunikuje s Finusom a tiež s programom Teplo, Mzdy, Právne. Údaje sa prenášajú automaticky, znižuje sa chybovosť a vlastníci majú mesačný prehľad o platbách a dianí v dome. „Po schodoch“ je tak len aplikácia nadväzujúca na programy, ktoré bytový podnik už v minulosti zakúpil.

Program Finus stál 3700 eur, program DOMUS so všetkými modulmi – Mzdy, Právne a Centrálny server – asi 16-tisíc eur vrátane zaškolenia personálu a transformácie dát pre vyše 3000 bytov v 105 bytových domov.

Nekompetentnými zásahmi P. Vermeša, ktorého do vedenia spoločnosti dosadil pred koncom minulého roka proti vôli mestských poslancov primátor Miloš Tamajka, sa však táto investícia, ako aj niekoľkoročná snaha zamestnancov bytového podniku môže zmariť.

Bytový podnik do príchodu Vermeša do čela tejto organizácie s pôsobnosťou, v ktorej nemá absolútne žiadne skúsenosti, mal totiž pripravený úplne iný scenár zavádzania takejto elektronickej služby. Na samotné spustenie aplikácie Po schodoch mali pracovníci bytového podniku vpláne spracovať kompletný písomný materiál o tom, čo tento program vlastníkom umožňuje a akým spôsobom ho môžu užívať. Pre koncových užívateľov by takýto materiál bol distribuovaný elektronicky prostredníctvom e-mailov. Zvyšok, a to najmä pre kategóriu seniorov, ktorí s počítačmi nemajú skúsenosti, by materiál doručili vo vytlačenej podobe do poštových schránok. Tak, aby sa s ním mohli pred zvolaním domových schôdzí dopredu a v dostatočnom rozsahu oboznámiť.

V ďalšom postupe mal bytový podnik v pláne priamo na domových schôdzach produkt predstaviť a zároveň zodpovedať na otázky a vysvetliť nejasnosti, nakoľko všetkým zamestnancom mestskej eseročky je jasné, že znalosť počítačovej komunikácie najmä u staršej generácie je limitovaná ich životnými skúsenosťami. Až následne po plnohodnotnej osvete by sa pristupovalo k jednotlivým hlasovaniam o tom, či vlastníci bytov majú o aplikáciu Po schodoch celoplošný záujem, alebo sa chcú pripojiť len jednotlivci.

Ak sa spoločenstvá vlastníkov jednotlivých domov rozhodnú túto službu odoberať ako celok, bude stáť každého z nich len 0,60 eur ročne za každého vlastníka bytu. V prípade, ak sa ju nerozhodnú odoberať spoločne, pre jednotlivých záujemcov je ročný poplatok 1,44 eur. Sumu budú mať zaúčtovanú v ročnom vyúčtovaní.

Pod vedením Vermeša sa však bytový podnik vybral smerom vskutku len formálneho prezentovania tejto technológie, ktorá má ľuďom pomáhať a spoločnosť odbremeniť od administratívnych činností. Nehovoriac o tom, že mestskú organizáciu stála i nemalé finančné prostriedky a hrozia škody.

A tak to, čo mestskí poslanci, najmä Iveta Babičová a jej kolega Jozef Beňačka, v úvode roka v rámci zastupiteľstiev aj signalizovali, že radničný úradník Vermeš tým, že je bez akýchkoľvek skúseností s druhom činností, akou sa bytový podnik zaoberá, môže napáchať nezvratné škody, sa dnes preukazuje v plnom význame ich slov ako pravda.

Mestský úradník Pavol Vermeš sa do povedomia verejnosti zapísal najmä svojím vyhlásením počas mestského zastupiteľstva v lete minulého roka, že zo slova transparentnosť sa mu zdvíha žalúdok. Na sklonku roka potom, ako sa Tamajka rozhodol, že roky fungujúce valné zhromaždenie mestskej eseročky, zložené dovtedy zo všetkých poslancov, prestane akceptovať a za valné zhromaždenie začal považovať len sám seba, odvolal počas Vianoc dovtedajšiu konateľku bytového podniku Evu Kollárikovú a zápisom do obchodného registra za konateľa spoločnosti vymenoval radničného úradníka Vermeša.

Ten sa takmer okamžite po nástupe do funkcie zviditeľnil vynášaním tisícok stránok kópií dôverných dokumentov s osobnými údajmi klientov bytového podniku k sebe domov do rodinného domu v Dubovanoch. Podľa jeho tvrdení vraj za účelom ich kontroly. Tamajka Vermešove ustanovenie obhajoval najmä jeho dočasnosťou na dobu, kým nenájde prostredníctvom výberového konania nového konateľa. Toho však v rozpore so zákonom začal hľadať Vermeš
sám. A tak sa zdá, že kým sa Vermeš nerozhodne sám seba vo vedení bytového podniku vymeniť, jeho údajná dočasnosť sa môže na dobu ohraničenú len jeho svojvôľou poriadne predĺžiť.

Poslanci Tamajkovi vyčítali i fakt, že Vermeš na riadenie spoločnosti v účtovnej hodnote viac ako dva milióny eur nemá kvalifikačné predpoklady a ani praktické skúsenosti. Na to sa Vermeš ohradil, že on vo svojej mladosti pracoval v potrubnom hospodárstve v atómovej elektrárni a že v tomto odbore získal aj dva výučné listy.

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 18, ktoré je v predaji od 9. mája.

0 Shares

Najnovšie správy

Stredisko verejnej zelene Služieb mesta Piešťany skrášľuje mesto aj počas jesene. Nejde len o orezy stromov a kríkov či kosenie…
  • 23.10.2021, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
So slzami v očiach a piesňou na perách sme sa v sobotu 21. septembra rozlúčili s Antóniou Mitošinkovou z Krakovian.
  • 23.10.2021, 09:49
  • Kultúra a spoločnosť / Región
sobota, 23. októbra 2021
Meniny má Alojzia, zajtra Kvetoslava