Na zastupiteľstve o plytvaní aj utajovaní kontroly

  • Spravodajstvo
  • 2. mája 2017, 14:23
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Minulotýždňové piešťanské mestské zastupiteľstvo, ktorého zvolanie mimo plánu primátor Miloš Tamajka avizoval ešte v marci, sa nieslo najmä v znamení nedostatočnej pripravenosti podkladov zo strany vedenia mesta. Až v rámci samotného rokovania sa poslanci dozvedali podstatné informácie, na ktoré neboli dopredu pripravení. Okrem iného sa to týkalo vyčlenenia 30-tisíc eur na dotovanie basketbalového šampionátu, ale i informácie o tom, že vedenie mesta bez ich súhlasu ide rekonštruovať Kuzmányho ulicu. Zistili tiež, že radnicu kontroloval Najvyšší kontrolný úrad a výsledok vedenie mesta nechce prezradiť.

Hlavným bodom na ešte v marci Tamajkom avizovanom minulotýždňovom zastupiteľstve malo byť prerokovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Považská“ a „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Ružová“. Pričom na Považskej ulici ide o investíciu takmer 700-tisíc eur a u rovnakého predškolského zariadenia na Ružovej niečo málo nad 400-tisíc.

V Materskej škole na Považskej ulici chce radnica z nenávratnej pôžičky zariadenie zatepliť, zrekonštruovať elektroinštaláciu a škôlku vykurovať tepelným čerpadlom. Obdobne i v predškolskom zariadení na Ružovej ulici. Tento zámer poslanci vedeniu mesta odsúhlasili bez akýchkoľvek námietok.

Horšie to už pre vedenie radnice vyznelo v nasledujúcom bode rokovania, v ktorom sa prejednávali zmeny mestského rozpočtu na rok 2017. Na základe lepšieho prínosu z daní, s akým plánovaný rozpočet počítal, pribudla na účet radnice suma o 45-tisíc eur vyššia. Radnica však vzápätí so schválením navýšenia rozpočtu prišla aj s návrhom, ako obratom túto sumu utratiť.

Kým 15-tisíc eur na navýšenie rozpočtovanej sumy na opravu Ulice A. Hlinku po vysvetlení dôvodov poslanci bez problémov schválili, tak návrh na navýšenie rozpočtu Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany o sumu 30-tisíc eur vyvolal búrlivú diskusiu.

Keďže až na zastupiteľstve sa poslanci dozvedeli presný účel použitia tejto sumy – zámer finančne podporiť letné majstrovstvá sveta 18-ročných mládencov v basketbale, k tomuto zámeru mali množstvo výhrad. Nešlo však zo strany poslancov o neochotu takémuto podujatiu pomôcť, ale skôr o výhrady k nekoncepčnosti tohto kroku, ako aj riešenie na poslednú chvíľu a bez jasného písomného zdôvodnenia použitia mestských finančných prostriedkov. Poslanci však nakoniec navýšenie rozpočtu rezortu na konečných 180-tisíc schválili, pričom ten poskytne 30-tisíc eur usporiadateľom basketbalového šampionátu.

V rámci diskusie však vyšlo najavo podozrenie na závažné porušenie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď sa poslanci v podstate len okrajovo dozvedeli, že radnica svojvoľne vyčlenila 15-tisíc eur na rekonštrukciu Kuzmányho ulice, ktorá do rozpočtu na tento rok ani nebola zahrnutá. Takéto zmeny sú však v zmysle zákona výhradne v právomoci zastupiteľstva. Kritiku, ktorú si za takýto počin vedenie mesta od poslancov vyslúžilo, prednosta mestského úradu Eduard Strapatý označil za politikárčenie.

Poslancom sa však nepozdával ani spôsob, akým radnica k rekonštrukcii pristúpila. Podľa nich len jednoduché ofrézovanie povrchovej vrstvy asfaltu a následne pokrytie novým kobercom zapríčiní, že bez opravy podkladu vozovky to vydrží maximálne dva roky. Poslanci vedeniu mesta pripomenuli, že v pôvodnom projekte je aj realizácia súbežného chodníka. Takáto len čiastočná realizácia opravy podľa väčšiny poslancov nie je úspora, ale naopak, „prešustrovanie“ 15-tisíc eur z mestského rozpočtu s dodávateľskou zárukou len do konca volebného obdobia.

V rámci ďalšieho rokovania sa poslanci dozvedeli, že i napriek tomu, že v rozpočte na rok 2017 poslanci vyčlenili sumu na optimalizáciu mestskej dopravy, radnica plánuje podpísať zmluvu s trnavským dopravcom za rovnakých podmienok, ako platila doposiaľ. To znamená, že podľa pôvodnej zmluvy mesto bude mestskú autobusovú dopravu i naďalej ročne dotovať sumou okolo 400-tisíc eur. Bez toho, aby sa radnica vďaka spracovaniu optimalizácie dopravy dozvedela, či spôsob, akým sú linky trasované a ako je periodicita autobusov nastavená, zodpovedá potrebám obyvateľov alebo len potrebám prepravcu.

V závere zasadnutia vystúpil radničný úradník Peter Mihalik s informáciou, že radnicu kontroloval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) a že žiadne podstatné pochybenia nezistil. Keď sa poslanci začali zaujímať o oboznámenie sa s protokolom tejto kontroly, vedenie mesta sa vykrúcalo, že sa musí opýtať NKÚ, či takéto zistenia nie sú dôverné a či nemusia byť prerokované len na neverejnom zasadnutí.

Poslanec Martin Cifra však takýmto výhovorkám vedenia mesta neuveril a na jeho návrh poslanci uznesením toto údajné oboznámenie sa s výsledkami kontroly NKÚ stiahli z rokovania a v znení toho istého uznesenia má vedenie mesta tento materiál predložiť na najbližšie rokovanie zastupiteľstva a neoddeliteľnými prílohami má byť protokol NKÚ i písomné zdôvodnenie, ako zistené pochybenia plánuje radnica odstrániť.

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 17, ktoré je v predaji od 2. mája.


0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 28. septembra. Tento deň je Svetovým dňom besnoty, Svetovým dňom za právo vedieť a Medzinárodným námorným dňom…
  • 27.09.2021, 23:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
V Hoteli Sandor Pavillon sa v sobotu 11. septembra stretli maturanti so svojím triednym Jaroslavom Gregoričkom po 50 rokoch od…
  • 28.09.2021, 00:03
  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany
Dnes je pondelok 27. septembra. Tento deň je Svetovým dňom cestovného ruchu a Dňom železničiarov. Meniny má Cyprián.
  • 26.09.2021, 23:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 28. septembra 2021
Meniny má Václav, zajtra Michal, Michaela