Z bytového podniku unikli tisíce dokumentov!

  • Spravodajstvo
  • 20. februára 2017, 20:55
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Konateľ Bytového podniku Piešťany Pavol Vermeš skopíroval v mestskej eseročke tisícky dôverných dokumentov. Množstvo strán písomností, v mnohých prípadoch zrejme aj podliehajúcich obchodnému tajomstvu, si počas víkendu v úvode februára, ale aj vo štvrtok minulý týždeň pokútnym spôsobom skopíroval a odniesol v súkromnom aute k sebe domov do rodinného domu v Dubovanoch. Vermeša za konateľa tejto mestskej firmy ustanovil proti vôli poslancov primátor Miloš Tamajka počas minuloročných vianočných sviatkov.

Počas víkendu 4. až 5. februára zavítal do objektu bytového podniku Vermeš aj so svojou mladou asistentkou. Podľa našich informácií sa tam zdržal oba dni zhruba sedem hodín a kopírky sa počas ich prítomnosti v budove nezastavili. Len na jednej z nich podľa počítadla vyhotovených kópií Vermeš skopíroval 2500 výtlačkov. Na druhej kopírke bolo vyhotovené obdobné množstvo. To však nebolo jediné, čo Tamajkov konateľ mestskej firmy so svojou asistentkou v budove bytového podniku bez prítomnosti zamestnancov robil.

V pondelok po príchode na pracovisko si po Vermešovom upracovanom víkende v budove mestskej eseročky viacerí zo zamestnancov našli odomknuté kancelárie, poprehadzované veci na stoloch, ale i v zásuvkách, a ich pracovné počítače vykazovali znaky, že v nich niekto niečo hľadal, prípadne z nich kopíroval firemné dáta.

Pri vynášaní sa telefonicky dohováral s komplicom


V stredu 15. februára sa podnikové kopírky opäť rozbehli na plný výkon a Vermeš vyhotovil ďalších štyritisíc kópií dokumentov. Skopírovanú dokumentáciu v úctyhodnom množstve z budovy aj povynášal a naložil do svojho súkromného auta. Celkovo Vermeš z mestskej firmy odniesol takmer desaťtisíc strán obchodnej dokumentácie.

Dokonca podľa našich informácií pri telefonickom rozhovore so svojím kumpánom aj prezradil, kam ju vlastne odnáša. Počas nakladania balíkov s tisíckami strán nakopírovanej dokumentácie do kufra svojho súkromného auta mu zazvonil mobilný telefón a Vermeš sa o ďalšom postupe s nim dohováral: „Áno, Ivanko, naložíme to a nebudeme na úrade, zabezpečím veci a presunieme sa. Na úrade sa nedá, tam nemôžeme byť, lebo tam to nie je čisté, všetko je počuť. Presunieme sa do Dubovian, počkaj ma na úrade, som tam za päť minút, lebo som si zabudol kľúče.“

Z toho evidentne vyplýva, že Vermeš si vo svojom rodinnom dome v Dubovanoch vytvára duplicitný archív dôverných dokumentov bytového podniku. A podľa našich informácií ide napríklad o obchodné zmluvy, nielen týkajúce sa činnosti tejto mestskej eseročky v oblasti vlastnej hospodárskej činnosti, ale aj zmluvy, ktoré bytový podnik uzatváral ako správca súkromných bytových domov. Vermeš z budovy však vyniesol i skopírované faktúry za niekoľko posledných rokov.

Ide o ponuku na predaj eseročky?


A tak sme sa pýtali odborníka na tepelné hospodárstvo a správu nehnuteľností, načo by Vermešovi mohol byť k úžitku takto skompletizovaný ekonomický obraz o činnosti tejto mestskej firmy. „Na to je jednoduchá odpoveď. Ak hľadáte obchodného partnera, ktorému chcete firmu predať, jej hodnota sa nedá určiť len podľa objemu majetku z obchodného registra. Záujemca o kúpu si musí urobiť kompletný obraz o výške finančných obratov v dlhodobejšom horizonte, ale aj o celkovej ekonomickej situácii firmy. A práve nahliadnutie do takejto dôvernej dokumentácie by k takému účelu mohlo slúžiť,“ povedal nám odborník, ktorého meno je redakcii známe, ale neželal si byť zverejnený z dôvodu obáv z odvetných opatrení zo strany súčasného vedenia mesta.

Odborníka sme sa tiež pýtali, či nie je možnosť, že by Vermeš dôverné dokumenty vynášal z dôvodu požiadavky nejakých štátnych kontrolných orgánov, prípadne vyšetrovateľov z radov polície. „Ak by takáto požiadavka prišla, príde písomne oficiálnou poštou a s presným definovaním, o ktoré konkrétne dokumenty majú záujem. Tie by sa následne skopírovali a ako kópie registratúrne aj riadne zaevidovali a orgán, ktorý si ich vyžiadal, by si ich proti podpisu prevzal,“ vysvetlil.

Vermeš zrejme konal protizákonne


Podľa odborníka nie je v žiadnej firme bežné, a tobôž nie v mestskej, aby jej účtovná dokumentácia spolu s obchodnými zmluvami bola nekontrolovane vynášaná z akéhokoľvek účelu bez riadneho zadokumentovania, čo vlastne z firmy odchádza.

Chceli sme sa od odborníka dozvedieť, k čomu by takéto kroky konateľa Vermeša mohli smerovať: „Tak ako aj v iných mestách pre finančné skupiny je najlukratívnejšia oblasť podnikania dodávka komodít, ako je napríklad voda, elektrina, plyn, ale aj teplo. Piešťany ako jedno z posledných slovenských miest si udržalo tepelné hospodárstvo vo svojich vlastných rukách a má naň priamy dosah vedenie mesta a do minulého roka ho malo aj mestské zastupiteľstvo. V prípade, ak sa súčasnému konateľovi podarí bytový podnik rozdeliť na dve samostatné spoločnosti, napríklad na správu nehnuteľností a tepelné hospodárstvo, tak práve tepelné hospodárstvo je ten doslovne ekonomický šperk, o ktorý by finančníci celkom určite prejavili obrovský záujem.“

Radnica na naše otázky nereagovala


A keďže súčasného konateľa bytového podniku P. Vermeša do jeho funkcie bez upovedomenia mestských poslancov ustanovil počas vianočných sviatkov primátor Tamajka, poslali sme na radnicu otázky, čo si o tom myslí. Zaujímalo nás, či má vôbec vedomosť o tom, že Vermeš takýmto pokútnym spôsobom vyhotovuje duplicitné účtovníctvo mestskej firmy a či takéto postupy jeho nominanta považuje za správne a vie nám povedať, aký bol účel tohto masívneho kopírovania dokumentácie bez akéhokoľvek zdôvodnenia, komu a na aký účel má také množstvo dokumentov slúžiť.

Otázky sme poslali vo štvrtok ráno, podľa nás v dostatočnom časovom predstihu, a pre istotu nielen na e-mailovú adresu hovorkyne mesta Evy Bereczovej, ale aj na adresu primátora, jeho zástupcu Michala Hyneka i na e-mailovú adresu Tamajkovho radničného sekretariátu. Napriek tomu sme sa nedočkali odpovede ani na jednu našu otázku do dátumu uzávierky tohto vydania Piešťanského týždňa.

O bytový podnik sa privatizéri už usilovali


Bytový podnik vznikol na sklonku deväťdesiatych rokov minulého storočia ako nástupnícka firma mestskej akciovky a so snahami o sprivatizovanie majetku mesta mal dočinenia od samotného začiatku jeho vzniku. V určitom období sa zachraňoval majetok mesta dokonca až na najvyššom súde a vďaka jeho rozhodnutiu mesto neprišlo o množstvo nehnuteľností vo svojom vlastníctve. Na dlhé obdobie sa bytový podnik podarilo stabilizovať a vytvoriť v ňom kontrolné mechanizmy tak, aby k pokusom o rozkrádanie majetku opäť nedošlo. Valné zhromaždenie tvorili poslanci zastupiteľstva, ktorí do funkcií menovali dozornú radu, ale aj konateľa tejto spoločnosti.

Prejav uzurpovania si moci primátorom


Tamajka sa však v závere minulého roka svojvoľne rozhodol tento kolektívny dozor nad bytovým podnikom odstrániť a za vrcholný riadiaci orgán spoločnosti, teda valné zhromaždenie, začal považovať len sám seba.

Takmer okamžite po tomto svojvoľnom akte odvolal z funkcie dovtedajšiu riaditeľku a konateľku Evu Kollárikovú, ktorú nahradil svojím spriazneným mestským úradníkom P. Vermešom, a na základe sústredenia moci len do svojich rúk odvolal i dlhoročného skúseného predsedu dozornej rady Martina Cifru. Toho nahradil mladým poslancom z klubu Spoločne pre Piešťany, Matúšom Kromholcom, a predsedom dozornej rady sa stal viceprimátor Michal Hynek.

Po prevalení sa tohto takmer diktátorského aktu Tamajkovej svojvôle v mestskej eseročke poslanci na januárovom zastupiteľstve iniciovali a odhlasovali uznesenie, ktorým by výrazne obmedzili Tamajkove kompetencie voči bytovému podniku a na všetky podstatné kroky v ňom by potreboval ich súhlas.

Toto uznesenie však Tamajka v zákonom stanovenej lehote odmietol podpísať, a tak doposiaľ nenadobudlo účinnosť. V dôsledku toho si Tamajkov úradník P. Vermeš môže v bytovom podniku robiť čokoľvek, čo si zmyslí. A aj si to naplno užíva.

Môže ísť o trestný čin


Mesto v súčasnom období nemá svojho nezávislého kontrolóra, ktorý by mohol tieto skutočnosti preveriť. Peter Konečný sa vzdal svojej funkcie v závere minulého roka. Nového hlavného kontrolóra budú poslanci voliť až na zastupiteľstve v závere tohto mesiaca. Medzi kandidátmi figuruje i poslankyňa za klub Spoločne pre Piešťany, Zita Bruncková, ale aj vedúci finančného oddelenia radnice Stanislav Mikuš.

Počínanie súčasného vedenia mesta tak zrejme bude pre nich tvrdý oriešok. To by však nemuselo nijako brániť bežným poslancom nechať preskúmať orgánom činným v trestnom konaní, či počínanie Tamajku spolu s jeho dosadeným konateľom mestskej eseročky P. Vermešom, a to, čo sa v bytovom podniku v súčasnom období z ich strany deje, nejaví znaky ekonomickej trestnej činnosti spojenej s výkonom verejnej funkcie, ale prípadne i zneužívanie moci voleného verejného činiteľa v prípade primátora.

Ale ak to Tamajka ako prvý muž mesta myslí so svojím postavením v čele radnice naozaj úprimne a o ničom nevedel, mohol by zasiahnuť i on, a to rovnako razantne, ako po nástupe do svojej funkcie, keď urobil čistky na radnici. V tom čase to odôvodnil tým, že prepustení zamestnanci vynášajú von dôverné informácie, prípadne, že tovary a služby pre mesto obstarávajú netransparentne, a následne viac ako desiatku ich prepustil i za cenu, že je radnica vystavená žalobám zo strany týchto vyhodených zamestnancov.

Tamajka za úniky informácií vyhadzoval


V tom období medzi novinárov prenikali informácie a listinné dôkazy o tom, že vedenie mesta podivným a netransparentným spôsobom utráca verejné prostriedky. Išlo napríklad o platby v stovkách eur po hotelových a reštauračných zariadeniach mestskou bankomatovou kartou, ale aj maškrtenie na krevetových špecialitách viceprimátora M. Hyneka v zariadení s rýchlym občerstvením v bratislavskom nákupnom centre Eurovea. To vedúce radničné duo označilo ako utrácanie peňazí na reprezentačné účely kúpeľného mesta.

Po odchode týchto zamestnancov si M. Hynek i otvorene vydýchol prostredníctvom mestského periodika Radnica informuje, že konečne na úrade zavládla atmosféra, keď už nik nevynáša o nich nepríjemné informácie do médií.

Vo Vermešovom prípade však zjavne ide o podstatne závažnejšie vynášanie dôverných ekonomických informácií mimo mestských organizácií či budovy radnice, a to do archívu vo svojom súkromnom dome v Dubovanoch.

V tomto prípade by totiž mohlo ísť nie o utrácanie pár sto eur na osobné pôžitky Tamajku a jeho zástupcu z mestskej kasy, ale o ohrozovanie mestského majetku s účtovnou hodnotou podľa obchodného registra v sume 2 243 412 eur. Tá zabezpečuje dodávku teplej vody do 6300 domácností, spravuje tiež 32 kotolní a 17 kilometrov tepelných rozvodov. Okrem toho vykonáva správu v 98 bytových domoch, v ktorých sú byty v osobnom vlastníctve ich obyvateľov.

Radničný úradník Pavol Vermeš je nový konateľ bytového podniku.

Privatizácia znamená zdražovanie tepla


Čo je však v tomto prípade najzávažnejšie, hrozia priame škody v tisíckach eur rovno v peňaženkách obyvateľov mesta. Lebo ak Vermeš tým, čo robí, podniká kroky v prospech sprivatizovania piešťanského tepelného hospodárstva, tak ide o cenu tepla, ktorú stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ako sa podivné zdražovanie cien deje, preukázali škandály z posledného obdobia, keď o svoj post v dôsledku zvyšovania cien v tomto odvetví prišiel jeho riaditeľ, a premiér Robert Fico bol opozíciou vystavený odvolaniu z funkcie.

V tomto svetle sa poslanecký dozor aj nad vývojom cien v piešťanskom bytovom podniku ukazuje ako dobrý nápad predchodcov súčasných poslancov a vedenia mesta. Takýto kolektívny dozor však Tamajka svojvoľne odstránil a moc sústredil len do vlastných rúk.

Obyvatelia sa tak celkom oprávnene môžu obávať, čo nastane, ak sa tepelné hospodárstvo pod vedením tamajkovcov v Piešťanoch ocitne v majetku súkromných finančných skupín. Na porovnanie cena tepla v mestách, kde poslanci stratili dosah na vývoj cien tepla: cena fixnej zložky v každomesačnej platbe za odber tepla je v jednej privátnej distribučnej spoločnosti v Trnave 335 eur mesačne a napríklad v Bytovom hospodárstve v Hlohovci je to 285 eur.

To jednoznačne poukazuje, že Piešťany, donedávna pod kontrolou mestských poslancov a s fixnou zložkou vo výške 175 eur každomesačne účtovanou odberateľom, patria široko-ďaleko k najlacnejším v oblasti dodávok tepla. A tu treba zdôrazniť, že Bytový podnik Piešťany nie je žiadnou čiernou dierou mestských dotácií na svoju prevádzku. Práve naopak, je to firma zdravá, samostatne ekonomicky fungujúca, dokonca každý rok hospodáriaca so ziskom 100-tisíc eur, ktoré putovali do mestského rozpočtu na vylepšovanie vzhľadu mesta.

A práve táto ekonomická úspešnosť firmy je zrejme tým pravým lákadlom na jej ovládnutie a možno aj s víziou následného rozpredaja s bohatou províziou.

Pýtali sme sa aj dvoch z piatich členov dozornej rady bytového podniku, či majú vedomosť o tom, že Vermeš vynáša dokumenty mestskej eseročky mimo jej sídla v tisíckach kusov. Peter Tremboš a Andrej Klapica nám potvrdili, že o tom netušili, a dozorná rada na svojich rokovaniach ani neprijala žiadne uznesenie, ktorým by poverila priamo Vermeša alebo právnickú či audítorskú spoločnosť kontrolou dokumentácie bytového podniku. Obaja členovia dozornej rady nám povedali, že nevidia na takéto počínanie Vermeša pragmatické dôvody.

Odpoveď radnice pre zachovanie objektívnosti prinášame samostatne, nakoľko nám ju hovorkyňa mesta Eva Bereczová zaslala až v nedeľu vo večerných hodinách a z dôvodu procesu výroby novín nebolo možné ju už zapracovať do článku: „Nakoľko bývalá konateľka bytového podniku napriek niekoľkým výzvam neodovzdala novému konateľovi ani agendu, ani pracovné nástroje, je v jeho plnej kompetencii vyhotovovať si záznamy a kópie spisov, s ktorými sa ako konateľ musí oboznámiť.“

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 7, ktoré je v predaji od 21. februára.

0 Shares

Najnovšie správy

piatok, 14. mája 2021
Meniny má Bonifác, zajtra Žofia