Žiaci dostanú veľa pochvál aj podujatia za odmenu

  • Mladí dnes / Školy
  • 3. februára 2017, 09:24
  • Autor:am

Ako by to bolo včera, keď žiaci v septembri zasadli do školských lavíc opäť o rok starší a po prázdninách vyzretejší. V utorok 31. januára sa už však skončil prvý polrok a deti sa doma mohli pochváliť známkami na odpisoch vysvedčení. Piešťanský týždeň preto zaujímalo, ako školy zhodnotili prvú polovicu školského roka.

Piešťanské základné školy sa v spokojnosti s prvým polrokom zhodujú. S týmto názorom sa stotožňuje aj vedenie Cirkevnej spojenej školy. „Nezaznamenali sme žiadne rušivé udalosti. Naši žiaci dostanú za snaženie a aktivity veľa písomných pochvál. Mrzí nás len stúpajúci počet ospravedlnených hodín,“ uviedla Anna Lovnianska, zástupkyňa riaditeľa. Za odmenu deti dostali aj skrátené utorkové vyučovanie – vzdelávali sa počas prvých štyroch hodín, na piatej, triednickej, si prevzali odpisy vysvedčení.

Rovnaký postup zvolilo aj vedenie Základnej školy na Holubyho ulici, tam sa žiaci prvého stupňa učili štyri hodiny a žiaci druhého stupňa päť. Na poslednej hodine si pritom prevzali polročné hodnotenia. „V Testovaní 5 sme mali výsledky lepšie ako slovenský priemer. Žiaci sa zúčastnili viacerých vedomostných a športových súťaží, kde dosiahli veľmi pekné výsledky,“ zhodnotila zástupkyňa riaditeľa Ladislava Gregoričková.

Na Základnej škole F. E. Scherera mali v prvom polroku plné ruky práce s rekonštruovaním priestorov. Opravy sa dočkala strecha, drevené obklady, telocvičňu sa podarilo vybaviť novým zariadením. „Školský rok sme začali s malými ťažkosťami. Renováciu sociálnych zariadení firma ukončila neskôr, ako mala v zmluve, a ešte ju dokončovala aj počas školského roka – osvetlenie, elektrické vypínače, kryty na radiátory,“ informovala riaditeľka školy Gizela Talačová.

Všetko sa však podarilo zrealizovať, pribudla i nová výťahová kabína a nová maľovka štyroch tried, chodby a schodiska. Počas roka sa žiaci zúčastnili mnohých podujatí, aktivít a uspeli vo viacerých súťažiach. „Na polročnej klasifikačnej porade som bola milo prekvapená, že na celej škole je len jedna znížená známka zo správania a pochvaly prevyšujú nad pokarhaniami. V testovaní piateho ročníka sme v matematike boli o 12,2 percent a v slovenskom jazyku a literatúre o 10 percent nad celoslovenským priemerom,“ dodala G. Talačová. Žiakom prvého stupňa odovzdali vysvedčenia počas štvrtej hodiny, žiakom druhého stupňa cez piatu. Pochvaly prečítali v školskom rozhlase a za odmenu zorganizovali počas piatkových prázdnin podujatie, nech sa im deti netúlajú.

Vedenie Základnej školy na Brezovej ulici na klasifikačnej porade vyjadrilo za prvý polrok spokojnosť. „Súčasne sme zhodnotili výsledky testovania žiakov piatych ročníkov. Naši žiaci opäť dosiahli vynikajúce výsledky. Rozdiel úspešnosti oproti národnému priemeru v matematike bol o 15,8 percent vyšší, v slovenskom jazyku o 11,1 percent vyšší,“ uviedla riaditeľka Bronislava Fačkovcová. Tá sa v deň odovzdávania odpisov prostredníctvom školského rozhlasu žiakom prihovárala a zhodnocovala ich polročné úsilie. „Za odmenu sa 10. februára zúčastnia moderného hudobno-vzdelávacieho podujatia v Dome umenia – laserovej šou,“ dodala riaditeľka.
 
Zástupcovia ostatných dvoch škôl nám do uzávierky na otázky neodpovedali. 

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 4, ktoré je v predaji od 31. januára.

0 Shares

Najnovšie správy

streda, 1. apríla 2020
Meniny má Hugo, zajtra Zita