Testovanie monitormi čaká piatakov už túto stredu

  • Mladí dnes / Školy
  • 21. novembra 2016, 15:40
  • Autor:am

Všetkých žiakov piatych ročníkov čaká tento
týždeň veľké preskúšanie vedomostí zo slovenského
jazyka a matematiky, nadobudnutých
na prvom stupni. V stredu 23. novembra
sa aj v piešťanských školách uskutoční Testovanie
5, skúška známejšia skôr pod ľudovým
názvom „monitor“.

Kým piataci na Základnej škole na Holubyho ulici budú vypĺňať odpoveďové hárky, ich starší spolužiaci budú mať riaditeľské voľno. „Do testovania sa zapojíme písomnou formou. Deti sa na testovanie pripravujú na hodinách slovenského jazyka a matematiky. Učiteľky s nimi riešia rôzne testy z minulého roka a zo zbierok na prípravu na testovanie. Vysvetľujú im, ako sa správne vypĺňajú odpoveďové hárky, aby žiaci v deň testovania boli naozaj dokonale pripravení.Okrem toho si testovanie skúšali aj elektronickou formou ešte minulý rok, pretože spolupracujeme s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania na skúšobných e-Testoch,“ prezradila zástupkyňa riaditeľa školy Ladislava Gregoričková. „Aj keď niektorí žiaci sú dosť vystresovaní, určite to pomôže im, vyučujúcim aj rodičom zistiť, v akej miere sú ich vedomosti, v čom by sa mali zlepšiť,“ dodala zástupkyňa.

Voľno dostanú aj druhostupniari zo Štefánikovej ulice. „Žiakov pripravujú vyučujúci riešením cvičných testov, nacvičujú vypĺňanie odpoveďových hárkov a tiež nacvičujú zvládnutie testu v stanovenom čase. Všetko prebieha na vyučovacích hodinách, takže potom musia so žiakmi dobiehať základné učivo,“ informovala Anna Lovnianska, zástupkyňa riaditeľa Cirkevnej spojenej školy. Monitory sú podľa tamojších vyučujúcich viacmenej zbytočné. „V tomto testovaní – podľa vyjadrenia pedagógov – nenachádzame nič, čo by bolo pre žiakov obohacujúce,“ uviedla zástupkyňa.

Na Základnej škole F. E. Scherera testovali piatakov aj v skúšobnom roku, minulý rok už išli naostro. „Žiakov pripravujeme v rámci vyučovania. Podľa osnov musíme opakovať učivo po ukončení štvrtého ročníka, aby sme mohli nadviazať na učivo pre druhý stupeň. Osobitne nepripravujeme na testovanie, chceme vidieť, čo sa dokázali naučiť v prvých štyroch rokoch,“ uviedla riaditeľka školy Gizela Talačová. Zamyslela sa však i nad tým, že hodnotnejšie by bolo vstupné a výstupné testovanie napríklad na začiatku a na konci školského roka, ktoré by prezradilo, ako žiaci napredujú. „Testovanie má vtedy význam, keď vieme, akých žiakov máme a čo sme s nimi dokázali,“ povedala riaditeľka. Hodnotiť by sa tak dala i kvalita daného vyučujúceho. Výsledky jednotlivých škôl podľa nej skresľuje tiež to, že najlepší žiaci odchádzajú na osemročné gymnáziá a školy so špeciálnym zameraním.

Deti by na lepšie zvládanie monitorov mali viac čítať. „Sú tam chytáky. Žiaci v súčasnosti nečítajú a piatak má čo robiť, aby prečítal niekoľko riadkov v učebnici,“ dodala G. Talačová.

Testovania sa zúčastnia všetci žiaci piatych ročníkov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, avšak okrem tých s mentálnym postihnutím. Spomedzi znevýhodnených detí vyskúšajú len vybranú vzorku. Monitory čakajú piatakov zo slovenského jazyka a literatúry i matematiky. Poslúžia na kontrolu nadobudnutých vedomostí na prvom stupni základnej školy. Rodičia si po prezretí výsledkov môžu porovnať úroveň svojho potomka v rámci regiónu i celej republiky.

0 Shares

Najnovšie správy

streda, 30. septembra 2020
Meniny má Jarolím, zajtra Arnold