Skončí Základná škola F. E. Scherera v rukách súkromníka?

  • Mladí dnes / Školy
  • 18. novembra 2016, 10:25
  • Autor:vd

Medzi pedagógov i rodičov Základnej školy F. E. Scherera v Piešťanoch zavítajú zástupcovia nemeckej súkromnej školy Deutsch – Slowakische Akademien (DSA), aby im predostreli svoj model vzdelávania. Mestu Piešťany totiž ponúkli prevziať zriaďovateľské práva nad niektorou zo základných škôl. Zo štátneho do súkromného sektoru by tak podľa radnice mohla prejsť práve „devinka“ škola na sídlisku Adam Trajan. Súkromník by ju viedol pätnásť rokov.

„Radi predstavíme projekt, jeho koncepciu, výhody pre školu aj mesto a fungovanie na príklade z praxe po zmene zriaďovateľa,“ uviedol Marek Nikel, predseda predstavenstva DSA.

Učitelia, rodičia i samotní žiaci majú zatiaľ zmiešané pocity. Viac sa dozvedia priamo z rozhovorov počas plánovaného stretnutia. Prvé bude v pondelok 21. novembra o tretej hodine popoludní s pedagógmi a radou školy, o piatej prídu na rad rodičia. „Máme z toho zmiešané pocity. Nebránime sa, no uvidíme. Mesto sa už rozhodlo – i keď to budú musieť ešte schvaľovať poslanci. Máme z toho dojem, že sa nás s radosťou zbavujú, no nechceme predbiehať udalosti,“ uviedla pre Piešťanský týždeň jedna z dotknutých osôb.

Nemci už u nás vedú viacero škôl


DSA sa stala zriaďovateľom viacerých stredných škôl na Slovensku. Súkromnú školu má v Humennom, v Brezne, v Žiari nad Hronom a v Trnave, základnú školu vedie v Považskej Bystrici a v Prešove.

Na stretnutie s piešťanskými pedagógmi i rodičmi má prísť práve jeden z riaditeľov uvedených škôl Miroslav Tóth, riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy DSA v Trebišove. Okrem spomínaného predsedu predstavenstva DSA M. Nikela si Piešťanci vypočujú argumenty riaditeľa pre komunikáciu Slavomíra Maličkaya, predsedu dozornej rady Juraja Leláka a poverenca pre rozvoj Andreja Huttu.

Práve M. Nikel na rokovaní so zástupcami mesta zdôraznil, že aj po nástupe nového zriaďovateľa zostáva štúdium na základnej škole bezplatné. Ako nový zriaďovateľ deklaruje DSA záujem posilniť technické zameranie výučby vo väzbe na prax a duálne vzdelávanie. Plánuje tiež rozšíriť výučbu nemeckého jazyka. „Nepôjde však o klasické bilingválne štúdium, aj naďalej zostane zachovaný doterajší rozsah výučby jazyka anglického,“ vysvetlil zástupca spoločnosti. DSA takisto sľubuje investície do mestského majetku v podobe modernizácie budovy, technického vybavenia učební a podobne. Spoločnosť okrem jazykovej prípravy a poradenstva žiakov pri výbere strednej školy plánuje aj podporu športových aktivít. V tejto súvislosti budú môcť školy spolupracovať s partnerskými školami nemeckej materskej spoločnosti EBG, ale aj so športovými klubmi v Nemecku. Žiakom chce poskytnúť tiež možnosť stáží a exkurzií na partnerských školách a odborných strediskách v Nemecku i na Slovensku.

Podľa hovorkyne mestského úradu Evy Bereczovej sú všetky podmienky ešte v štádiu rokovania a musí ich odobriť mestské zastupiteľstvo. „Škola by v prípade dohody zostala v majetku mesta, DSA by dočasne prevzala zriaďovateľské práva. Pre Mesto Piešťany by bolo prínosom to, že DSA by zabezpečovala bežnú údržbu aj investície do majetku. Pre žiakov vidíme prínos v rozšírenej výučbe cudzích jazykov a nadštandardnom vybavení učební. Pedagogického zboru by sa personálne zmeny dotknúť nemali,“ uviedla E. Bereczová.

Dohodu musí schváliť zastupiteľstvo aj ministerstvo


„Na úvod musím povedať, že nemám žiadne informácie o podmienkach zmeny zriaďovateľa, na základe ktorých by som vedela zaujať zodpovedné stanovisko a vyjadriť sa, či to bude prospešné pre všetky zúčastnené strany. Dôležité je vypočuť si prezentáciu zo strany DSA a ich víziu a plány, dohodnúť sa o podmienkach zmluvy a diskutovať predovšetkým s rodičmi detí a s učiteľmi, či si takúto zmenu naozaj želajú. Zmenu zriaďovateľa sme na zastupiteľstvách v Trnavskom samosprávnom kraji schvaľovali dvakrát. V jednom prípade išlo o naozaj správne rozhodnutie a škola, ktorá prešla do súkromného sektoru, prosperuje oveľa lepšie ako predtým. V druhom prípade sme zmenu zriaďovateľa neschválili, lebo si to nepriali rodičia žiakov a zamestnanci školy. Treba dôrazne pripomenúť, že k tomu, aby sa štátna škola dostala do súkromného sektoru, je potrebný vzájomný dohovor. Súhlas rady školy, rady rodičov, odporúčanie komisie školstva, mestskej rady a v závere schválenie prechodu kompetencií poslancami mestského zastupiteľstva. Konečné slovo bude mať ministerstvo školstva,“ zdôraznila dlhoročná pedagogička a zároveň poslankyňa mesta i kraja Iveta Babičová.

Upozornila, že je dôležité neunáhliť sa pri rozhodovaní, lebo krok späť bude možný až po uplynutí doby, na ktorú bude zmluva podpísaná. Ako príklad uviedla možné trampoty rodičov žiakov, ktorí sa budú musieť učiť aj nemčinu. Čo ak zrazu pocítia príliš veľký nápor učiva, ktorý ich deti nezvládnu, a potom budú hľadať inú školu?

Tiež pripomenula, že slovenskí učitelia majú svoj zabehnutý systém, ktorý funguje a je dobrý. Prípravy, opravovania písomných prác i testov si zvyčajne pedagógovia nerobia v zborovni, kde je ďalších päťdesiat ľudí, ale si prácu prinášajú do pokojnejšieho prostredia domova. V povahe Nemcov je disciplína, ktorá môže ovplyvniť aj túto oblasť a nový zriaďovateľ môže trvať na tom, aby aj prípravy či kontroly písomiek robili jej zamestnanci v škole. Učitelia môžu zareagovať na systém, na ktorý neboli doposiaľ zvyknutí, odchodom na inú školu. Alebo ostanú a budú nespokojní.

Čo bude so škôlkou, kuchyňou a centrom voľného času?


I. Babičová upozornila i na to, že v priestoroch školy funguje veľmi dobre centrum voľného času, ktoré je v tejto časti mesta nevyhnutnosťou. Učiteľov, pedagógov i nepedagogických zamestnancov však zaujíma i to, ako bude nastavený školský klub, materská škola a jedáleň, pričom si uvedomujú, že to bude vecou dohody. V budove sa nachádza materská škola, ktorá využíva kuchyňu aj exteriér školy. Zrekonštruovanú telocvičňu využívajú po vyučovaní športovci a verejnosť.

„V neposlednom rade je fakt, že budova školy je značne schátraná a vyžaduje veľkú investíciu do rekonštrukcie. Neviem, aké plány v tomto smere má záujemca o školu. Mesto ako zriaďovateľ môže čerpať nenávratné finančné prostriedky z Európskej únie a neviem, či DSA má záujem budovu rekonštruovať a či vôbec môže čerpať eurofondy. Záverom musím skonštatovať, že po zodpovedaní mnohých otázok a po dôkladnej analýze je potrebné s chladnou hlavou a s rozvahou prijať zodpovedné rozhodnutie v prospech najmä detí, ktoré školu navštevujú,“ uzavrela I. Babičová.

Deutsch Slowakische Akademien je dcérskou spoločnosťou združenia Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft EBG (Európske vzdelávacie centrum pre povolanie a spoločnosť) so sídlom v Magdeburgu, ktoré od roku 1990 pôsobí vo viacerých nemeckých spolkových krajinách v oblasti prípravy pre povolanie. Prevádzkuje 34 škôl a vzdelávacích centier.

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 46, ktoré je v predaji od 15. novembra.


0 Shares

Najnovšie správy

streda, 30. septembra 2020
Meniny má Jarolím, zajtra Arnold