Rodičia z Úsmevu získali priestory pre deti

  • Spravodajstvo
  • 3. júla 2016, 09:39
  • Autor:V. Dusíková

Jedným z najaktívnejších občianskych
združení, ktoré pôsobia v
Piešťanoch, je Materské centrum
Úsmev. Sídli na Ulici A. Hlinku v
priestoroch bývalej práčovne. Záujem
o aktivity tohto združenia určeného
hlavne pre deti a ich rodičov
stúpa. Herňa je často obsadená,
a tak rodičia dali hlavy dokopy
a požiadali mesto o prenájom väčších
priestorov. Za symbolické euro
získali luxusnú plochu, ktorej ale
chýba luxusné vybavenie.

V našich podmienkach nič nezvyčajné. To však nebráni dobrovoľníkom v plánovaní vydarených akcií, akými sú Prechádzka rozprávkovým parkom či Noc svetiel. Čo budú robiť s novými priestormi? Nielen o tom sme sa porozprávali so šéfkou združenia Marcelou Vrbovou.


Prečo ste požiadali o rozšírenie priestorov vášho občianskeho združenia?

Už dlhší čas vnímame, že priestorové podmienky Materského centra Úsmev sú pre rozsah našich aktivít nepostačujúce. Problémy nastávajú predovšetkým vtedy, keď v centre prebiehajú pravidelné skupinové aktivity, ktoré si vyžadujú, aby boli priestory vyčlenené iba predanú skupinu. Schádzajú sa tu totiž viaceré záujmové skupiny – ženy na podpornú skupinu dojčenia, sídli tu hudobná škola Yamaha i skupina, ktorá sa venuje prevencii plochých nôh. Dali si názov Veselé nožičky. Okrem nich sú tu baby masáže, svojpomocná skupina rodičov s inak obdarovanými deťmi, organizujeme burzy šatstva.

Znamená to, že herňa pre mamičky s deťmi je v tom čase zatvorená?

Áno, veľakrát prichádza k nedorozumeniam. Rodič s dieťaťom sa príde pohrať a priestory sú vyčlenené pre skupinové aktivity. Preto sme uvítali, keď sa vedľajšie priestory uvoľnili a rozhodli sme sa požiadať o prenájom priestorov. Rada by som zdôraznila, že sme mali nadštandardné susedské vzťahy s piešťanským spolkom nepočujúcich aj s trnavskou asociáciou sluchovo postihnutých. Aj touto cestou by som sa im rada poďakovala za ich ústretový a chápajúci prístup. Dokonca nás sami informovali o tom, že sa rozhodli ukončiť zmluvy o prenájme nebytových priestorov s Mestom Piešťany a že vnímajú Materské centrum Úsmev ako aktívnu organizáciu. Budú radi, ak sa priestory v prípade nášho záujmu prenajmú nám. My sme im ponúkli, že im vieme priestory požičať, ak ich budú potrebovať, prípadne ak sa budú chcieť aj naďalej stretávať.

Čo chystáte v získaných priestoroch?

Radi by sme vytvorili vhodné podmienky pre skupinové aktivity. Potom môžu priestory „starého“ materského centra nerušene slúžiť ako herňa pre deti. Taktiež získame sklad na uschovávanie všetkých kulís z našich akcií, ako sú napríklad Prechádzka rozprávkovým parkom, Halloween párty, Čím budem, keď vyrastiem a tiež Noc svetiel.

Plánujete rekonštrukciu priestorov?

Navštevujú nás malé deti, ktoré sa zvyčajne zdržiavajú na zemi. Je tam studená dlažba a výmena krytiny je preto nevyhnutná. Priestory si vyžadujú aj ďalšie úpravy, ktoré sú potrebné na to, aby vznikol jednotný vchod. Snažíme sa využiť všetky dostupné možnosti aj o podporu žiadame aj prostredníctvom participatívneho rozpočtu. Táto položka by nám z veľkej časti riešila financovanie potrebných zmien.

Centrum však nenavštevujú len zdravím obdarené deti, chodia k vám aj také, ktoré by potrebovali bezbariérovosť.
Veľmi sa snažíme poskytnúť podporu rodinám s deťmi so špeciálnymi potrebami a vytvoriť im v centre vhodné podmienky. 
Radi by sme aj pri úpravách priestorov pamätali na nich. Ak sa nám podarí získať financie cez participatívny rozpočet, 
jednotný bezbariérový vchod a prerobenie toalety na bezbariérovú by sme považovali za veľký posun materského centra v ústretovosti k tejto skupine rodín.


Máte odozvu aj vo verejnosti, hlásia sa sponzori?

Pomoc nám prisľúbili aj dobrovoľníci z ON Semiconductor, ktorí by v rámci dobrovoľníckeho programu v práci vymaľovali časť priestorov, natreli vonkajšie mreže a pomohli by so sťahovaním. Taktiež máme našich verných dobrovoľníkov, ktorých môžete stretávať na našich akciách a ktorí sú kedykoľvek ochotní pomôcť pri dobrej veci. Veľmi si ich ochotu a pomoc ceníme. S porozumením a podporou sme sa stretli aj u poslancov. Z nich Martin Cifra je naším dlhoročným Mikulášom, dobrovoľníkom a podporovateľom. Na zasadnutí mestskej rady podal návrh, aby nám celé priestory prenajali za jedno euro na rok. Ako dôvod uviedol sociálno-charitatívny rozmer činnosti materského centra.

Na júnovom mestskom zastupiteľstve návrh M. Cifru uspel, takže ste priestory získali za naozaj symbolickú sumu.

Rada by som sa aj toto cestou poďakovala všetkým, ktorí nám akoukoľvek formou pomáhajú a podporujú nás – či už ide o pomoc formou služieb, financií, zliav, materiálu, morálnej podpory alebo ústretovosťou pri vzájomnej spolupráci. Vedeli by sme si predstaviť aj radikálnejšiu rekonštrukciu priestorov. Zišla by sa výmena okien či zníženie stropu. Tie si však vyžadujú veľké finančné náklady, na ktoré v súčasnosti rozhodne nemáme, ale možno časom – človek nikdy nevie.


Ktoré vaše akcie sa zaraďujú medzi najpopulárnejšie?

Okrem už vymenovaných sa snažíme byť vnímaví k potrebám rodín, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii – robíme zbierky pre konkrétne rodiny. Program sa snažíme spestriť aj rôznymi zábavnými a spoločenskými podujatiami, ako je napríklad karneval, Pirátska párty, Rozprávková jazda, Halloween párty, Mikulášsky večierok, Vystúpenie detí z materského centra v mestskom kultúrnom stredisku.
V poslednom období sme sa rozhodli zamerať na akcie, ktoré pomôžu integrovať deti so špeciálnymi potrebami do našej spoločnosti. Túto oblasť vnímame ako veľmi dôležitú a potrebnú. Nadviazali sme spoluprácu so Slovenskou spoločnosťou pre spina bifida a hydrocefalus a zorganizovali sme začiatkom roku prvý integrovaný karneval. Akcia mala veľký úspech a radi by sme im našimi aktivitami dali najavo, že aj deti so špeciálnymi potrebami patria do nášho centra. Sami uznáte, že len ťažko sa dá vyhodnotiť, ktorá z uvedených aktivít je najpopulárnejšia.

Jednou z obľúbených akcií je Mikuláš.

Koľko matiek či otcov s deťmi k vám chodí?

Materské centrum Úsmev má veľmi dobrú polohu. Tým, že sa nachádza v blízkosti autobusovej a železničnej stanice, služby využívajú nielen matky z Piešťan, ale aj z okolitých obcí. Čomu sa, samozrejme, veľmi tešíme. Návštevnosť určite závisí aj od programu v centre. Sú mesiace, keď ho navštívi asi 250 detí za mesiac. My si vedieme evidenciu návštevnosti detí, ale chcem podotknúť, že deti k mám chodia v sprievode aspoň jedného z rodičov. Sú akcie, na ktoré príde asi dvetisíc ľudí. Takými sú Noc svetiel, Prechádzka rozprávkovým parkom, Čím budem,  keď vyrastiem či Rozprávková jazda. Chcem zdôrazniť, že fungujeme iba vďaka dobrovoľníckej práci a že poskytujeme služby, o ktoré je evidentný záujem zo strany rodín. Vieme si predstaviť, že by sa centrum mohlo stabilizovať aj prostredníctvom stálych platených pracovníkov. Avšak práve takýchto ľudí nedokážeme zaplatiť a celá činnosť je založená na dobrovoľníctve, čo sa určite prejavuje aj v niektorých našich nedostatkoch, ktoré nám z času na čas vyčítajú občania.

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 27, ktoré je v predaji od 4. júla.

0 Shares

Najnovšie správy

Známy slovenský herec Jozef Vajda sa chystá oživiť kúpeľné mesto Piešťany humorom a smiechom. Od 16. do 19. augusta sa…
  • 19.04.2024, 08:32
  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany
Dnes je štvrtok 18. apríla. V tento deň sa v roku 1901 narodil MUDr. Emil Veselý, lekár, prednosta a primár…
  • 18.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 19. apríla 2024
Meniny má Jela, zajtra Marcel