Kraj ocenil pracovníkov školstva ku Dňu učiteľov

  • Mladí dnes / Školy
  • 6. apríla 2016, 10:22
  • Autor:ik

Výnimoční pedagogickí i nepedagogickí pracovníci z Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) si vo štvrtok 31. marca pri príležitosti Dňa učiteľov prevzali v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave od predsedu TTSK Tibora Mikuša ocenenia. Spolu s krajskými podpredsedami odovzdal pamätné medaily za celoživotné mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a pamätné listy za obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie.

Medzi ocenenými sa ocitli aj pedagógovia z okresu Piešťany. Pamätné medaily získali Ľubomír Fapšo, učiteľ matematiky Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE) v Piešťanoch, Štefan Hrnčár, učiteľ elektrotechnických predmetov na Strednej odbornej školy technickej v Piešťanoch, Eva Jurčová, učiteľka nemeckého jazyka na Gymnáziu Jána Baltazára Magina vo Vrbovom, Edita Kohutovičová, učiteľka spoločenskovedných predmetov na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch, Gabriela Pikusová, učiteľka spoločenskovedných predmetov Strednej odbornej školy obchodu a služieb (SOŠOaS) v Piešťanoch, a Marta Rybová, učiteľka Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch za pedagogickú prácu v aranžérskych súťažiach.

Pamätný list si prevzali Ladislav Bednárik, učiteľ ekonomických predmetov Strednej odbornej školy v Rakoviciach, Lýdia Sarvašová, učiteľka anglického jazyka na SPŠE, a Anna Urbanová, majsterka odborného výcviku SOŠOaS za pedagogickú prácu v odbore cukrár.

0 Shares

Najnovšie správy

V aktuálnom vydaní Piešťanského týždňa, ktorý je v predaji od utorka nájdete množstvo najmä regionálnych udalostí. 
  • 21.01.2020, 05:00
  • Piešťanský týždeň / Spravodajstvo
utorok, 21. januára 2020
Meniny má Vincent, zajtra Zora