Michal Fiala: Obnova prírodného kina pokračuje

  • Spravodajstvo
  • 19. februára 2016, 09:27
  • Autor:Michal Fiala

Rád by som týmto príspevkom vysvetlil verejnosti aktuálnu situáciu s prírodným kinom v Piešťanoch. Naša aktivita ohľadom prírodného kina odštartovala projektom „Piešťanské nakúkanie“, keď sa Piešťanci mali možnosť pozrieť pomocou rebríka aj za plot pri kine Fontána.

V decembri 2014 som sa už ako novozvolený poslanec stretol s riaditeľkou Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Piešťanoch Martou Jurčovou a vedúcim Kina Fontána Jozefom Valachovičom. Navrhol som im, aby sme v prírodnom kine skúšobne obnovili prevádzku. Mali sme na mysli nejaké jednorazové premietanie, prípadne klubové projekcie. S pani Jurčovou sme sa boli pozrieť, ako to v areáli prírodného kina vyzerá. Hoci riaditeľka vysvetlila, že pravidelne odstraňujú náletovú zeleň, v čase našej návštevy bolo hľadisko prerastené náletovou zeleňou do výšky dvoch metrov. Dohodli sme sa, že začneme dôkladným vyčistením.

V januári 2015 sme požiadali MsKS ako správcu priestoru o umožnenie zorganizovania verejnej brigády – hrabania listov, odstránenia náletových drevín, odstránenia spojovacích prvkov a zhnitých dosiek, vybratie koreňov z už predtým odstránených drevín. Po ich súhlase sme zorganizovali dobrovoľníkov. Brigádu pripravili občianske združenia Sĺňava Piešťany, ktorého som predsedom, a Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany. Občerstvenie sme zabezpečili za pomoci OZ Kvas. V čase brigády bol prítomný aj zamestnanec MsKS. Na naše veľké prekvapenie prišlo viac ako 60 dobrovoľníkov. Bezpečnostný technik ich hneď ráno oboznámil s pravidlami bezpečnosti v objekte.

Po úspešnej brigáde sme mali  na pôde úradu stretnutie s viceprimátorom Michalom Hynekom, ktorého sa zúčastnili aj M. Jurčová a J. Valachovič. Tu sme dohodli nasledujúci postup: zástupcovia MsKS sa ponúkli, že pripravia žiadosť o nenávratný príspevok na premietaciu techniku z Audiovizuálneho fondu, zorganizujeme ďalšiu brigádu, na ktorú zabezpečil Ján Baranovič, vtedajší vedúci referátu životného prostredia mestského úradu, aj aktivačných pracovníkov. Tí priestor dočistili.

Na zastupiteľstve vo februári som navrhol uznesenie (118/2015), na základe ktorého bola vytvorená pracovná skupina. Tvorili ju prednostka MsÚ Dáša Reháková, vedúca odboru správy Eva Pobjecká, poslankyňa Eva Wernerová, riaditeľka MsKS M. Jurčová a ja ako poslanec. Pracovná skupina sa stretla v marci a dohodla, že z projektovej dokumentácie, vypracovanej v roku 2009, treba vybrať nevyhnutné časti potrebné pre obnovenie prevádzky prírodného kina. (Vtedy mesto zaplatilo za ňu 25 000 eur.)

Listom zo 4. marca 2015 sme požiadali primátora mesta Piešťany Miloša Tamajku o jeho názor, resp. o podporu. Odpovedal nám 24. júna a v stanovisku okrem iného uvádza, že kino je od roku 1996 mimo prevádzky a ďalší postup je treba riešiť buď jestvujúcim projektom (ktorého realizácia by stála mesto 1 559 181 eur), alebo zjednodušenou projektovou dokumentáciou. Ako poslancovi MsZ mi bolo jasné, že na realizáciu takej nákladnej investície mesto nikdy nebude mať zdroje a projekt by zostal iba na papieri. Preto kolegyňa poslankyňa E. Wernerová začala oslovovať odborníkov z profesií, ktoré sa mali podieľať na vytvorení zjednodušeného projektu.

Snaha našich občianskych združení potom viedla k spracovaniu zjednodušenej projektovej dokumentácii, ktorej E. Wernerová obetovala množstvo času.

S dobrovoľníkmi momentálne pripravujeme obnovenie dreveného sedenia. Tieto aktivity robíme nad rámec našich poslaneckých povinností.

Nedávno sme prednostovi mestského úradu Eduardovi Strapatému odovzdali novú zjednodušenú projektovú dokumentáciu. Vďaka nej môže byť prírodné kino obnovené, samozrejme, za kooperácie všetkých zúčastnených strán. V projekte chýba už iba jedna časť – technické vybavenie premietacej kabíny.

Som presvedčený, že kino môže slúžiť ako multifunkčný kultúrno-spoločenský priestor, čiastočne nahrádzajúci aj chýbajúci amfiteáter.

Na záver ďakujem všetkým, ktorí podporili a podporujú myšlienku obnovy prírodného kina v Piešťanoch.

Michal Fiala, poslanec MsZ

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 18. apríla. V tento deň sa v roku 1901 narodil MUDr. Emil Veselý, lekár, prednosta a primár…
  • 18.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je streda 17. apríla. Tento deň je Svetovým dňom hemofílie. Meniny má Rudolf.
  • 17.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 19. apríla 2024
Meniny má Jela, zajtra Marcel