Blog Tibora Hlobeňa: Zverejní Radnica informuje takýto paškvil?

  • Blogy / Blogy
  • 5. februára 2016, 14:18
  • Autor:Tibor Hlobeň

Robím to po prvý raz a cítim sa pritom ako onen chlap, reklamujúci pokazenú obuv v inej predajni, ako ju zakúpil. Zaprisahal sa totiž, že do obchodu, kde predávajú šmejdy už v živote nevkročí.

Tento blog je reakciou na editoriál Miloša Tamajku v prvom čísle teraz už mesačníka Radnica informuje, ale po predchádzajúcich komunikačných skúsenostiach s najvyššími predstaviteľmi mesta sa obávam, že jeho zverejnenie vekovo a profesne rôznorodá redakčná rada, zastrešená aj nezávislou žurnalistkou (čo je za slovné spojenie, keď každý je závislý aspoň na vlastnom svedomí?)odmietne alebo sa k nej na stôl vôbec nedostane. Napokon, aj spomínaný editoriál videli jej slovutní členovia až po vytlačení rovnako ako hociktorý čitateľ.

Prečo tá skepsa? Vychádza z vlastných skúseností, aj keď priznávam, že ešte z čias, kedy sme o konštituovaní dákej rady len hmlisto tušili. Niekedy v októbri minulého roku vzhľadom na skutočnosť, že za predchádzajúcich tridsať dní piešťanský primátor dvakrát zrušil už dohodnutý termín nášho stretnutia (mali sme ho venovať rozhovoru o aktuálnom dianí v Piešťanoch), som ho podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov  bezodkladné požiadal o sprístupnenie podrobných, zdôrazňujem podrobných informácií, týkajúcich sa prípravy rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2016. Prostredníctvom prednostu mestského úradu Eduarda Strapatého mi v zákonom stanovenej lehote oznámil, že „v spojitosti s Vami požadovaným vecným i časovým rozsahom predmetných informácií týmto predlžujeme lehotu na vybavenie Vašej žiadosti o ďalších 8 pracovných dní a to z dôvodu vyhľadávania a zberu väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií, požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti“.

Prešlo ďalších osem pracovných dní a hovorkyňa mestského úradu Eva Bereczová konečne zosumarizovala vyhľadaný a pozbieraný väčší počet oddelených alebo odlišných informácií do troch okúzľujúcich viet: „Príjmová aj výdavková časť rozpočtu je ku dňu sprístupnenia požadovaných informácií v stave rozpracovanosti. Ku dňu sprístupnenia požadovaných informácií je finalizované spracovanie príjmovej časti rozpočtu v tabuľkovej forme, komentár zatiaľ spracovaný nie je. Vzhľadom na stav rozpracovanosti výdavkovej časti rozpočtu bude možné na túto otázku odpovedať v okamihu, kedy bude návrh rozpočtu úplne spracovaný, pričom kompletný návrh rozpočtu bude zverejnený aj na webovej stránke mesta.“ Uznal som, spracovať „len“ za šestnásť pracovných dní takúto geniálne stručnú a pritom „vyčerpávajúcu“ odpoveď stálo pána primátora a jeho tím určite nadľudskú námahu a zaprisahal sa, že viac ho od práce pre blaho a rozvoj tohto mesta neodpútam  nejakými žiadosťami o sprístupnenie informácií podľa „dvestojedenástky“.

K dokonalosti mám však ďaleko, opäť som zlyhal a v januári oslovil nielen primátora, ale i jeho zástupcu v podstate s rovnakými otázkami, týkajúcimi sa výberov z bankomatovej karty s názvom Mesto Piešťany. Disponuje s ňou na základe uznesenia ešte z roku 2013 vždy aktuálny prvý muž mesta a moja maličkosť ako novinárska hyena a zapredanec sa dopočula, že ju požičiava aj iným mestským funkcionárom mesta a to i na posedenie vo dvojici. Jasné a stručné otázky bez zmienky o zákone o slobodnom prístupe k informáciám mierili na konkrétne výbery v konkrétne dni, platiteľa a jeho spoločnosť. Predpokladal som, že odpovede našim voleným funkcionárom nezaberú veľa času, veď hádam z vecného i časového rozsahu na hľadanie údajov z jednej platobnej karty postačí jednotný, neoddelený zdroj informácií.

Dnes viem, že podcenenie jasnozrivosti dvoch najvyššie postavených mužov mesta sa nevypláca. Aktívnejšie sa k problému postavil Michal Hynek a v „objektívnejších“ médiách ako je Piešťanský týždeň oznámil celému mestu objavenie dna (rozumej čitateľ – nejedná sa o reumatické či iné ochorenie ale o úplný spodok kvality) žurnalistiky na Slovensku i očkovaciu látku voči nemu – trestné oznámenie so všetkými dôsledkami. Zároveň s Milošom Tamajkom vyhodnotili moje otázky ako "Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle § 14 Zákona č. 211/2000 Z.z. (Zákon o slobodnom prístupe k informáciám)“ Čím ma úplne vyhodili zo sedla a neostalo nič iné, len čakať.

Tušíte správne, po ôsmich dňoch prišla odpoveď, tentokrát podpísaná Evou Bereczovou, ale od slova do slova opísaná od prednostu Strapatého. Vypenil som, ale do toho vyšla nová Radnica informuje a teraz mi je jasné, že boj s na hlavu porazenými duchmi minulosti v posledných komunálnych voľbách i ochrana Piešťancov pred ich mocenskými chúťkami zaberá našim štatutárom toľko času, že na iné zbytočnosti (za všetky spomeniem len základný zákon mesta – rozpočet, či transparentné riadenie samosprávy, aby od poslancov nedostali vysvedčenie v podobe vyslovenia nedôvery)im neostáva už ani minúta. Napriek tomu sa mediálny tím okolo nich, pracovne si ho nazvime hoci Jožko Mrkvička, František Dobrota a spol., opäť prekoná a za ďalších osem dní opäť pošle geniálne stručnú a pritom “vyčerpávajúcu“ odpoveď.

No povedzte, mohla by nezávislá žurnalistka i ostatné kapacity z redakčnej rady mesačníka „Radnica Informuje“ dopustiť, aby sa takýto paškvil objavil na jej stránkach?

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 28. septembra. Tento deň je Svetovým dňom besnoty, Svetovým dňom za právo vedieť a Medzinárodným námorným dňom…
  • 28.09.2020, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 27. septembra. Tento deň je Svetovým dňom cestovného ruchu a Dňom železničiarov. Meniny má Cyprián.
  • 27.09.2020, 01:14
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 28. septembra 2020
Meniny má Václav, zajtra Michal, Michaela