Mohyla predstaví časť expozície na konci leta

  • Spravodajstvo / Región
  • 14. januára 2016, 10:31
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Očkovská mohyla už má budúcu podobu. Piešťanský týždeň exkluzívne ako prvý dostal možnosť predstaviť čitateľom jej vzhľad po nadchádzajúcej rekonštrukcii. Projekt pochádza z dielne architekta Mareka Šandrika. Podľa slov Miroslava Beňoviča, starostu Očkova, ak všetko pôjde hladko, zrekonštruovaný areál sa návštevníkom predstaví o tri roky. „Krvavú krčmu“ však sprístupnia už na konci leta.

Podrobnosti k návrhu obnovy mohyly vysvetlil Mojmír Choma, predseda občianskeho združenia (OZ) Hrad Tematín. Už viac ako rok sa stará o tento históriou preplnený areál: „Podmienkou na vyhotovenie návrhu bol čo najmenší zásah do už existujúcich konštrukcií s výnimkou samotnej mohyly. Bude prezentovaná prirodzeným tvarom, aký zrejme mala po pohrebe kniežaťa, keď jeho telo pompézne zhorelo na hranici. Popol zhrnuli do nádob a na mieste spáleniska vykopali hrobovú komoru. Tam spopolnené zostatky nebožtíka spolu s posmrtnými darmi umiestnili a nad tým navŕšili kopec hliny s kamennými vrstvami a pätkou dookola.“

Z tejto pravdepodobnej podoby vychádza i návrh na obnovu hrobu náčelníka kmeňa, na časti nášho územia žijúceho 1200 rokov pred naším letopočtom. „Vstup do mohyly navrhujeme ako pozvoľne sa zužujúci. S vnútorným osvetlením a expozíciami navodí mystickú tajomnosť tej doby,“ opísal autor architektonického návrhu M. Šandrik.

Areál rozdelia na tri expozície


Riešenie areálu počíta aj s vybudovaním niekoľkých parkovacích miest, obnovou opusteného domčeka a rekonštrukciu expozičnej miestnosti v takzvanej Krvavej krčme. Pribudne tiež informačná štruktúra s panelmi, umiestnenými pri jednotlivých expozíciách, rozdelených na tri oblasti. Mohyla zmapuje pravek a dobu rímsku. V Krvavej krčme, pozostatku Očkayovského hradu, nájde miesto
stredovek. A bunkre z druhej svetovej vojny priblížia túto temnú stránku v histórii ľudstva.

„Zámerom je nielen zveľadenie národnej kultúrnej pamiatky, ale aj možnosť jej aktívneho začlenenia do života ľudí, a preto napríklad interiéry domčeka uspôsobíme na využitie v rámci spoločenských aktivít na mohyle, prípadne iných očkovských aktivít,“ vysvetľuje M. Choma.

Štúdia aj samotné práce, šesť dobrovoľníckych brigád a dvojtýždňový dobrovoľnícky tábor zahraničných študentov v roku 2015, sa realizovali vďaka dotácii ministerstva kultúry v rámci programu Obnovme si svoj dom.

Roky zanedbávaný areál sa v tomto roku predstaví čiastočne vynovený.

Krvavú krčmu sprístupnia na konci leta


„Do prác sa zapojili najmä samotní občania Očkova na čele so starostom Miroslavom Beňovičom. Bez nich by mohyla naďalej len pustla. Naše združenie hľadá zdroje a niektoré technické a organizačné zabezpečenia, pretože len takto to má dlhodobý význam,“ opisuje spoluprácu s obcou predseda OZ Hrad Tematín.

V roku 2016 areál mohyly čaká stabilizácia južného vojenského bunkra, nakoľko erózia pôdy porušila statika a hrozí mu zrútenie. Zároveň do konca leta by sa mala stihnúť rekonštrukcia expozičnej miestnosti v pozostatkoch Očkayovského hradu tak, aby ju sprístupnili návštevníkom.

„Popritom upravíme zeleň a spustíme škálu podkladových vybavovaní od projektovej dokumentácie po územné a stavebné konanie a podobne. Vízia dokončenia areálu závisí od zozbierania dostatku zdrojov na financovanie, pretože nie všetky práce je možné robiť dobrovoľne. Celkové náklady ešte presne nepoznáme, ale nie je to astronomická suma a zapojenie dobrovoľníkov je mimoriadne efektívne,“ prezradil plány na najbližší rok M. Choma.

Pomôcť môžu i domáci podnikatelia


Občianske združenie spolu s vedením obce chce aj prostredníctvom Piešťanského týždňa osloviť ľudí i firmy v okolí, aby sa zapojili do zveľaďovania prostredia, kde žijú či podnikajú. Podporiť záchranu národného kultúrneho dedičstva je možné aj prostredníctvom venovania dvoch percent z dane alebo priamym finančným či materiálnym darom. „Na oplátku ponúkame pozície ako generálny partner záchrany, hlavní partneri záchrany, partneri a podobne, takže mená spoločností sa zviažu s podporou konkrétneho projektu. Dúfame, že takých nájdeme,“ dodal predseda OZ Hrad Tematín.

Hrob starobylého náčelníka po obnove prekryje prírodná kopula.

Európsky unikát


Nálezisko Očkov patrí k najvýznamnejším objavom slovenskej archeológie. V rokoch 1953, 1955, 1958 a 1959 tu odkryli pracovníci Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied mohylu náčelníka z mladšej bronzovej doby a popolnicové pohrebisko z mladej rímskej doby.

V mohyle pochovali pravdepodobne v 12. storočí pred n. l. knieža tzv. velatickej kultúry. Ľud tejto kultúry obýval územie dolného Rakúska, západného Maďarska a juhozápadného Slovenska. Mohyla v Očkove z obdobia velatickej kultúry bola prvým objavom svojho druhu. Významom ďaleko presahuje rámec Slovenska.

V blízkosti mohyly sa našli i artefakty z obdobia paleolitu takzvanej doby kamennej, čo svedčí o tom, že túto oblasť si človek pre osídlenie vyberal odpradávna. Stredovek reprezentuje pozostatok hradu a novovek pozostatky nemeckých bunkrov z druhej svetovej vojny.

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 2, ktoré je v predaji od 12. januára.

0 Shares

Najnovšie správy

Ak ste sa niekedy prechádzali centrom Piešťan na Štedrý deň v čase, kedy už zamestnanci opustili prevádzky a ľudia dokončujú…
  • 24.10.2020, 15:54
  • Piešťany
sobota, 24. októbra 2020
Meniny má Kvetoslava, zajtra Aurel