Cyklotrasu zastupiteľstvo schválilo

  • Spravodajstvo / Región
  • 2. decembra 2015, 15:25
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Po mesiacoch nikam nevedúcich diskusií sa konečne k plánovanej cyklotrase jednoznačne vyslovilo aj piešťanské mestské zastupiteľstvo a podľa vzoru samospráv Vrbového, Krakovian a Trebatíc poslanci vo štvrtok 26. novembra schválili realizáciu výstavby cyklotrasy v telese už roky na pravidelnú dopravu nepoužívanej železnice. Fakt, že akákoľvek iná alternatíva nie je pre jej výstavbu z eurodotácií schodná, prišiel vysvetliť starosta Trebatíc Juraj Valo.

Všetky zainteresované strany sa zhodujú, že chcú cyklotrasu z Piešťan do Vrbového. Kameňom sporu vždy bolo jej trasovanie. Kým odporcovia cyklochodníka po telese železnice, spojení najmä občianskym združením Čango, sa snažili o zachovanie železnice a nájdenie inej alternatívy, samosprávy Trebatíc, Krakovian a Vrbového s oporou v referendách a uznesení ich zastupiteľstiev vidia ako jedinú reálnu alternatívu viesť cyklotrasu v telese železnice.

V materiáli, pripravenom na zastupiteľstvo, piešťanská radnica predstavila oba varianty a zadefinovala ich výhody i nevýhody.

Výhody a nevýhody trasy v telese železnice


Výhody vo využití jestvujúcej železničnej trate s upraveným násypom, bez realizácie spodnej stavby, spočívajú vzhľadom na dostatočné zhutnené podložie len vo vybudovaní zvršku cyklistickej cestičky. Premostené sú aj vodné toky a diaľnica. Vlastníctvo pozemkov len Železnicami SR je z pohľadu majetko-právneho vyrovnania tiež veľkou výhodou.

Nevýhodou je odstránenie koľajových polí pri prestavbe na cyklistickú cestičku. Demontážou sa nenávratne zruší železničná trať.
Odhadované náklady na takto zrealizovanú cyklotrasu sú 632 344 eur.

Ilustr. foto

Trasa pozdĺž trate za viac než milión


Vybudovanie cyklistickej cestičky pozdĺž jestvujúcej železničnej trate prináša výhody v komfortnejšom šírkovom usporiadaní cyklotrasy bez limitov v podobe šírky železničného násypu a zachovanie trate.

Autori predloženej správy vidia problémy v rozsiahlych výruboch stromov a kríkov, následnej úprave terénu, realizácii podkladových vrstiev pod cyklistickú cestičku a výstavbe nových premostení vodných tokov a diaľnice. Vzhľadom na mimoúrovňové prekonanie pomerne veľkej vzdialenosti by investícia na tieto premostenia tvorila štvrtinu až tretinu všetkých nákladov.

Nevýhodou sú aj zložité majetkovoprávne vzťahy a záber poľnohospodárskej pôdy. Predpokladané finančné náklady na realizáciu takejto cyklistickej cestičky by sa podľa spracovanej štúdie vyšplhali až na 1,275 mil. eur.

Toto trasovanie cyklistickej cestičky je na súkromných pozemkoch 1056 vlastníkov. Potrebné majetkovo-právne vyrovnanie by si vyžadovalo od samospráv ďalšie finančné náklady na ich odkúpenie.

Zjednotení so susedmi


Verziu cyklotrasy v telese železnice obhajovali listom adresovaným piešťanskému primátorovi starostovia obcí Krakovany a Trebatice s primátorkou Vrbového. Okrem iného v ňom zdôrazňujú zlý technický stav železnice a odmietavé stanovisko podieľať sa na financovaní opráv či modernizácii trate. Na občasný prejazd drezinami či historickým vláčikom považujú utrácanie verejných prostriedkov za neefektívne a nehospodárne.

Po dlhej rozprave s argumentmi za ale i proti likvidácii železničnej trate v prospech cyklocestičky sa piešťanskí poslanci hlasovaním pripojili k variantu, presadzovanom susednými samosprávami.

Ilustr. foto

Prvý krok k dotáciám


Tým však tento proces neskončil, práve naopak, je na úplnom začiatku. K vybudovaniu cyklotrasy vedie ešte dlhá cesta, ale ako po hlasovaní J. Valo potvrdil, pre uchádzanie sa o dotáciu z európskych peňazí je potrebné deklarovať jednotný postoj všetkých zúčastnených k jej výstavbe.

Cyklotrasa v telese železnice má oporu aj v hlasovaní na internetovej stránke Piešťanského týždňa. V našej ankete hlasovalo 13 384 čitateľov a z tohto počtu až 61,2 percenta respondentov sa priklonilo k tomuto variantu.

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 49, ktoré je v predaji od 1. decembra.

0 Shares

Najnovšie správy

Neznámy „dobrák“ narobil zbytočnú prácu hasičom z Piešťan a z Trnavy, ale aj polícii a starostovi Rakovíc. V stredu 27.…
  • 03.06.2020, 00:01
  • Spravodajstvo / Región
Piešťanskí hasiči zasahovali v utorok 26. mája v noci pri požiari opusteného rodinného domu pri diaľnici D1 v katastri obce…
  • 03.06.2020, 00:01
  • Krimi / Spravodajstvo / Región
streda, 3. júna 2020
Meniny má Oxana, Xénia, zajtra Karolína