Názory poslancov: Vedenie radnice si neuvedomuje dôsledky svojho konania

  • Spravodajstvo
  • 16. októbra 2015, 10:49
  • Autor:T.H.

Mestské zastupiteľstvo 1. októbra vyslovilo nedôveru primátorovi mesta Piešťany Milošovi Tamajkovi, viceprimátorovi Michalovi Hynekovi a prednostke Dáši Rehákovej na podnet klubu Spoločne pre Piešťany. Ako ukázali výsledky hlasovania, nespokojných s vedením mesta je 84 percent členov zastupiteľstva, ktorí sa hlasovania zúčastnili.

Zo strany klubu Spoločne pre Piešťany po takmer desaťmesačných skúsenostiach s vedením mesta išlo o vyslanie jasného signálu, že nie sme spokojní s tým, kam Piešťany smerujú. Mrzí nás, že vedenie radnice celú situáciu bagatelizuje a vôbec si neuvedomuje zodpovednosť a dôsledky svojho konania.
Vedenie mesta opakovane verejnosť a nás poslancov presviedča, že chce spoluprácu a že zastupiteľstvo je orgán, ktorý nepracuje. Úlohou zastupiteľstva je zo zákona rozhodovať o základných otázkach života obce a kontrolovať. Samotný výkon činností mesta je podľa toho istého zákona na pleciach mestského úradu pod vedením primátora a prednostu. Žiaľ, triumvirát (treba pripočítať viceprimátora) na čele Piešťan si ho vykladá po svojom. Opakovane sa stretávame s neplnením uznesení či s doslova „odfláknutou“ prácou, za ktorú by už šéf v akejkoľvek súkromnej firme „letel“. Vedenie za desať mesiacov nepredstavilo jasnú koncepciu smerovania, a keď sa poslanci dožadujú podkladov a faktov potrebných pre koncepčné rozhodovanie, nemá ich kto na úrade pripraviť, alebo, čo by bol horší prípad, nechce. Primátor deklaruje spoluprácu od zvolenia, ale realita je niekde inde. Zväčša všetko skončí v polohe prísľubov, ktoré sa nenaplnia a nedodržiavanie dohôd zo strany vedenia mesta je tiež pomerne bežnou praxou.
Mesto okrem zákonom stanovených originálnych právomocí vykonáva prenesený výkon štátnej správy. Primátorovi sa však jeho krokmi od bezpečnostného auditu až po zmenu organizačnej štruktúry podarilo dostať úrad do stavu, keď prestáva byť schopný zabezpečiť tieto povinnosti.
Primátor M. Tamajka v reakcii na vyslovenie nedôvery uviedol: „Som presvedčený, že na taký krok, ako vyslovenie nedôvery, by mali existovať naozaj vážne, dokázateľné a preukázané dôvody, ako je porušenie zákona, plytvanie finančnými prostriedkami či zneužitie právomocí na svoj prospech. K ničomu takému ani v náznakoch nedošlo, čo napokon aj poslanci priznali.“
Toto vyjadrenie je opäť zavádzaním. Realita je, že nezávislý orgán, ktorým je hlavný kontrolór, zistil množstvo porušení zákona zo strany vedenia mesta, dokonca došlo k činnostiam, ktoré viedli k mareniu jeho kontroly. Viceprimátor M. Hynek je v konflikte záujmov, keď ako jeden z konateľov firmy dával prácu „poradcu“ na mestskom úrade druhému konateľovi tej istej firmy. Toto sa dialo, samozrejme, s vedomím primátora a kompetentné orgány by mali posúdiť, či nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa.
Ďalej napríklad kroky, ktoré mali priniesť zefektívnenie činnosti MsÚ, reálne prinášajú pre nezvládnutie procesu straty presahujúce desaťtisíc eur, hrozia žaloby zo strany zamestnancov, a tým ďalšie finančné straty pre mesto.
Preto si myslím, že deklarácia vyslovenia nedôvery celému vedeniu mesta Piešťany bola odôvodnená a potrebná. Zastupiteľstvo sa postavilo k situácii čelom a spravilo krok, ktorý, dúfam, povedie k sebareflexii a pomôže k obnove funkčnosti samosprávy.
Tomáš Hudcovič, predseda poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany

Poznámka redakcieTeší nás v poslednom období zvýšený záujem poslancov piešťanského mestského zastupiteľstva o reakciu na dianie v komunálnej politike prostredníctvom Piešťanského týždňa. Je to aj v súlade so smerovaním redakcie poskytnúť občanom čo najširšie spektrum informácií. Preto sme sa rozhodli zaradiť do nášho periodika (ne)pravidelnú rubriku Názory poslancov.
Za prezentovaný obsah však zodpovedajú autori, redakcia Piešťanského týždňa sa s niektorými ich názormi nestotožňuje a nepovažuje ich v niektorých prípadoch ani za faktograficky presné. Vyhradzujeme si však právo nezverejňovať tie, ktoré priamo nesúvisia s problematikou, prerokovávanou na mestskom zastupiteľstve, či hoci aj v štylistickej parabole dotýkajúce sa náboženského presvedčenia, rasovej neznášanlivosti či národnostných urážok.
Tibor Hlobeň, šéfredaktor

1 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 2. decembra. Tento deň je Svetovým dňom zrušenia otroctva. Meniny má Bibiána.
  • 01.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 4. decembra. Tento deň je Sviatkom sv. Barbory, patrónky baníkov a delostrelcov. Meniny má Barbora, Barbara.
  • 03.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 3. decembra. Tento deň je Sviatkom sv. Františka Xaverského, patróna diela šírenia viery (misionárov) a Medzinárodným dňom…
  • 02.12.2023, 22:45
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 4. decembra 2023
Meniny má Barbora, zajtra Oto