Piešťanskí mestskí poslanci vyslovili nedôveru primátorovi M. Tamajkovi

  • Spravodajstvo
  • 1. októbra 2015, 17:51
  • Autor:ben

Poslanci piešťanského Mestského zastupiteľstva dnes na svojom zasadnutí vyslovili nedôveru primátorovi Milošovi Tamajkovi, jeho zástupcovi Michalovi Hynekovi a prednostke MsÚ Dáše Rehákovej. Zároveň odporučili štatutárovi mesta odvolať z postu viceprimátora M. Hyneka.

I keď toto uznesenie nemá oporu v zákone, primátora môže odvolať len ľudové referendum, poslanci tak vyslali vážny signál najvyšším predstaviteľom samosprávy, že spôsob, akým ho riadia, nevedie k rozvoju kúpeľného mesta, čo potvrdili i pri hlasovaní, keď z devätnásť prítomných poslancov hlasovalo 16 za vyslovenie nedôvery.
Návrh predkladal v mene skupiny poslancov Juraj Brna, prinášame vám jeho zdôvodnenie v plnom znení:

„Ja tu len v krátkosti vyjadrím dôvody, ktoré ma viedli k zaradenie tohto bodu programu.
Dá sa konštatovať, že situácia vo fungovaní samosprávy mesta Piešťany sa od marca 2015 zhoršuje. Ja ako poslanec MsZ sa dištancujem  od krokov podnikaných vedením mesta, ktoré vznikli v súvislosti s tzv. bezpečnostným auditom, s optimalizáciou organizačnej štruktúry a  niektorými ďalšími ich rozhodnutiami.
Spôsob vykonania bezpečnostného auditu mal a má negatívny vplyv na chod MsÚ. Mnohé skutočnosti, ktoré neboli v tejto súvislosti korektne vykonané, boli pomenované aj v médiách a sú všeobecne známe.
Na ilustráciu celej situácie len fakt, že existujú 2 záznamy z 20.4.2015 s rôznym obsahom v určitej časti od Inšpektorátu práce v Trnave práve na vykonanú kontrolu na MsÚ v súvislosti s bezpečnostným auditom, ktoré boli prijaté na MsÚ pod rovnakým číslom. Aká je ich dôveryhodnosť a výpovedná hodnota? Je dôveryhodné, ak sa nevyužil kamerový záznam na objasnenie sporných skutočností ? Ak sa kauza nedorieši, budeme ju tlačiť ako balvan pred sebou počas celého volebného obdobia.
Spôsob a realizácia optimalizácie organizačnej štruktúry MsÚ je ďalší traumatizujúci projekt vykonaný vedením mesta. Nielen formou, ale aj obsahom je to nevydarené. Dôsledky je vidno prakticky denne, kde noví alebo premiestnení pracovníci nemajú vyšpecifikovanú pracovnú náplň a niektorí ani skúsenosti z pridelenej agendy. Vedenie mesta nemá odvahu na priznanie si svojich pochybení a činnosti, z ktorých niektoré sú na hranici zákonov Slovenskej republiky. Hrozí, že mesto Piešťany čakajú v dôsledku postupov, resp. dôvodov na zmenu organizačnej štruktúry súdne spory, ktoré môžu mať negatívny dopad na financie mesta Piešťany a tým na jeho ďalší rozvoj. Už dnes je  vysoko pravdepodobné, že takýto spôsob podávania výpovedí bude stáť nás daňových poplatníkov ďalšie prostriedky. Zase na malú ilustráciu, zamestnanci s ktorými sa vedenie rozhodlo ukončiť pracovný pomer sú pre prekážky na strane zamestnávateľa doma a poberajú plat, viacerým neboli do konca septembra doručené výpovede a tak sa celý proces predĺži o ďalší mesiac.

Nezvládnutá časovo a obsahovo je aj tvorba rozpočtu na rok 2016, kde prvé stretnutie ohľadom jeho tvorby sa uskutočnilo až 28. septembra napriek od marca trvajúcim upozorneniam niektorých poslancov. Je to veľmi neskoro na jeho vybalansovaný obsah.
Ako ďalšie negatíva v činnosti vedenia mesta vnímame :
–    netransparentné prijímanie nových zamestnancov bez výberových konaní
–    opakované porušovanie zákona číslo 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
–    neplnenie niektorých uznesení zastupiteľstva a zbytočné predlžovanie ich plnenia – príloha č.1
–    nedostatočná komunikácia vedenia mesta s poslancami aj mimo MsZ, čoho dôsledkom je nízka informovanosť o problémoch a z toho potom vyplývajúce aktivity pána primátora s dopadmi na rozpočet bez predchádzajúcej diskusie

Zahmlievanie, zavádzanie, nehovorenie vždy pravdy, vyhýbanie sa jednoznačnej odpovedi, v nepríjemných záležitostiach odkazovanie na hovorkyňu, nerealizované sľuby sa žiaľ často stávajú metódami práce.
Odporučenie k odvolaniu viceprimátora preto, lebo primátor sa nedá odvolať. Zodpovednosť za chod Msú je v prvom rade na primátorovi, on je zodpovedný aj za viceprimátora.“

Komplexný materiál aj s vyjadrením všetkých dotknutých strán čítajte v najbližšom vydaní Piešťanského týždňa

0 Shares

Najnovšie správy

Z dôvodu pretrvávajúcej situácie zo šírenia ochorenia COVID-19 a očakávaných prognóz súvisiacich s epidémiou koronavírusu sa Mesto Piešťany rozhodlo podujatie…
  • 06.04.2020, 16:52
  • Podujatia / Piešťany
Mestská polícia 4.apríla 2020 prijala telefonické oznámenie, že za železným mostom popri kanále na Hornú Stredu v katastri mesta Piešťan,…
  • 06.04.2020, 18:21
  • Piešťany / Spravodajstvo
pondelok, 6. apríla 2020
Meniny má Irena, zajtra Zoltán