Najviac ľudí v kraji pracuje v priemyselnej výrobe

  • Spravodajstvo
  • 1. apríla 2015, 14:33
  • Autor:ŠÚ SR

V uplynulom roku zamestnávali podniky s počtom zamestnancov 20 a viac so sídlom v Trnavskom kraji 110 681 osôb. Medziročne ich počet klesol o 2,3 percenta, t.j. o 2589 osôb.

Z územného hľadiska bolo najviac zamestnaných osôb v okrese Trnava (32 632, t.j. 29,5 %). Nasledovali okresy Dunajská Streda (17,8 %), Galanta (15,6 %), Skalica (12,8 %), Piešťany (11,1 %), Senica (7,8 %) a Hlohovec (5,4 %). Počet zamestnaných osôb sa medziročne zvýšil iba v okresoch Dunajská Streda (o 12,2 %) a Skalica (o 9,1 %). Klesol v okresoch Senica (o 18,4 %), Trnava (o 7,9 %), Galanta (o 3,7 %), Hlohovec (o 3,6 %) a Piešťany (o 2,5 %).
Z hľadiska ekonomických činností bolo v priemere za rok 2014 najviac zamestnaných osôb v priemyselnej výrobe 42 226 (38,2 %). Vo vzdelávaní bolo zamestnaných 12,9 %, v zdravotníctve a sociálnej pomoci 8,8 %, vo veľkoobchode a maloobchode 8,4 %, vo verejnej správe, obrane a povinnom sociálnom zabezpečení 7,8 %, v doprave a skladovaní 6,1 %, v administratívnych a podporných službách 5,4 %, v pôdohospodárstve 3,7 %, v stavebníctve 1,7 %, v odborných, vedeckých a technických činnostiach 1,4 %, v ubytovacích a stravovacích službách 1,3 % a v jednotlivých zostávajúcich činnostiach boli ich podiely nižšie ako jedno percento.
Priaznivý vývoj bol dosiahnutý predovšetkým rastom počtu zamestnancov v doprave a skladovaní o 1471 osôb, v priemyselnej výrobe o 835 osôb, vo veľkoobchode a maloobchode o 388, vo verejnej správe, obrane a povinnom sociálnom zabezpečení o 320 osôb, v dodávke elektriny, plynu a pary o 233 osôb, v umení, zábave a rekreácii o 101 osôb, v zdravotníctve a sociálnej pomoci o 92 osôb a v jednotlivých zostávajúcich činnostiach spolu o 183 osôb.
Situáciu na trhu práce negatívne ovplyvňoval najmä pokles zamestnanosti v pôdohospodárstve o 1535 osôb, v odborných, vedeckých a technických činnostiach o 1372 osôb, v stavebníctve o 1337 osôb, v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 1178 osôb, v ubytovacích a stravovacích službách o 372 osôb, v administratívnych a podporných službách o 310 osôb a v ostatných činnostiach o 108 osôb.

0 Shares

Najnovšie správy

Pred dvomi týždňami sme v Piešťanskom týždni uverejnili sériu fotografií, na ktorých sme zachytili výtlky na cestách v Piešťanoch. Netrvalo…
  • 04.03.2021, 00:02
  • Piešťany / Spravodajstvo
štvrtok, 4. marca 2021
Meniny má Kazimír, zajtra Fridrich