Uctili si osemnásť pedagógov, na ktorých sa nezabúda

  • Spravodajstvo
  • 31. marca 2015, 20:24
  • Autor:ts

Pri príležitosti Dňa učiteľov si primátor Miloš Tamajka a predsedníčka komisie školstva a mládeže Iveta Babičová uctili piešťanských pedagógov. Slávnostná akadémia sa konala vo štvrtok 26. marca v Kursalone. Kvety a ocenenia získali nielen učitelia, ale aj riaditelia základných i materských škôl.

Za mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese získali ocenenie títo učitelia:

■ Beáta Antalová pracovala v školstve 31 rokov, je učiteľkou stoviek detí, ktoré vychovala a odprevadila do prvých ročníkov z Materskej školy (MŠ) na Staničnej ulici.

■ Beáta Blahunková zo Základnej školy (ZŠ) na Mojmírovej ulici učila deti k láske k rodnému jazyku, viedla ich k poznávaniu života v nemecky hovoriacich krajinách.

■ Katarína Čermáková patrí medzi najlepších pedagógov klavírnej hry základnej umeleckej školy (ZUŠ) a je vyhľadávaným korepetítorom.

■ Alena Černíková vyučuje na ZUŠ. Absolventi z jej triedy nachádzajú uplatnenie na stredných i vysokých školách v odboroch ako je fotografia, grafika alebo architektúra.

■ Pavlína Garafová pracovala dlhé roky na dnes už zrušenej ZŠ na Rázusovej ulici. Vychovala niekoľko generácií žiakov a vryla sa do pamäti aj ako obetavá členka mestského turistického oddielu.

■ Jana Hetényiová z MŠ Staničná vytvárala podmienky na posilňovanie zdravého sebavedomia detí i v oblasti folklórneho umenia.

■ Oktávia Hlobeňová vyučovala na ZŠ Mojmírova slovenčinu a angličtinu. Škola sa stala pre ňu druhým domovom.

■ Marianna Hromadová, učiteľka z MŠ Staničná, vedela udržať rovnováhu medzi voľnosťou dieťaťa, ktorá umožňuje rozvoj jeho osobnosti s mierou obmedzení, ktoré je pre dieťa nutné a zdravé.

■ Beáta Hudcovičová pôsobí v ZŠ na Holubyho od roku 1996 a okrem iných povinností pripravuje žiakov na olympiády z cudzieho jazyka. Venuje zvýšenú pozornosť žiakom slabšie prospievajúcim a integrovaným.

■ Mária Kinzelová sa celý produktívny vek venovala žiakom na základných a stredných školách. Na dôchodku si kráti čas doučovaním ruského jazyka, zastupuje nemecký a ruský jazyk na ZŠ Holubyho.

■ Ľubica Majtánová pristupuje k svojej pedagogickej práci v ZŠ na Holubyho ulici zodpovedne a s láskou odovzdáva vedomosti žiakom. Je pre nich ako ich druhá mama, prísna a láskavá zároveň.

■ Ľubomíra Melasová pôsobí na ZŠ Brezová. Je pozitívnym vzorom pre mnohých žiakov a trpezlivým sprievodcom pre svojich kolegov. Inšpirujúca je jej neutíchajúca energia, optimizmus a tiež ľudský prístup.

■ Darina Patriková pôsobila ako učiteľka aj ako zástupkyňa riaditeľa na ZŠ Vajanského. Žiakov pripravovala na predmetové olympiády, v ktorých dosahovali výborné výsledky.

■ Sidónia Podhradská pôsobí na ZŠ F. E. Scherera. Svoje vzdelanie si rozšírila o špeciálnu pedagogiku a ukončila štúdium angličtiny. Založila softbalový klub a viedla školské softbalové stredisko. Pripravuje žiakov na matematické, literárne, výtvarné, vlastivedné a telovýchovné súťaže.

■ Eva Pontesová vyučuje na ZŠ Brezová slovenský jazyk a občiansku náuku. Počas svojej praxe pôsobila ako predsedníčka komisie okresného kola olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci pod jej vedením dosahujú každoročne nadštandardné výsledky v testovaní deviatakov.

■ Monika Rotáková vzdeláva na ZŠ F. E. Scherera deti s poruchami učenia v špeciálnych triedach. Vedie rôzne záujmové útvary ako canisterapiu, terapiu hrou a vyučuje deti počítačovej gramotnosti.

■ Beáta Šišková pôsobila v MŠ Staničná, kde vytvárala priaznivú emocionálnu a sociálnu klímu. V plnom rozsahu rešpektovala, zachovávala a presadzovala dodržiavanie práv a povinností dieťaťa.

■ Marta Trgiňová pôsobila na ZŠ Vajanského ako učiteľka prvého stupňa a vychovávateľka. Bola vždy milá, usmiata, láskavá, a plná energie.
0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 29. novembra. Tento deň je Medzinárodným dňom solidarity s ľuďmi Palestíny. Meniny má dnes Vratko.
  • 29.11.2020, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 29. novembra 2020
Meniny má Vratko, zajtra Andrej, Ondrej