Právnik: Mohlo by ísť o trestné činy

  • Spravodajstvo
  • 19. marca 2015, 08:15
  • Autor:jk

V súvislosti s podozreniami ohľadne manipulácie s dátami zamestnancov piešťanskej radnice sme sa spýtali na právny názor advokáta Romana Kvasnicu.

► Môže sa zamestnávateľ oboznamovať s e-mailovou komunikáciou svojho zamestnanca?
– E-mailová komunikácia zamestnanca, hoci vykonávaná na počítači zamestnávateľa, respektíve prostredníctvom e-mailového účtu zriadeného zamestnávateľom, je súčasťou súkromia zamestnanca, takže pokiaľ nie sú splnené zákonné predpoklady, je potrebné vychádzať zo znenia čl. 22 Ústavy Slovenskej republiky a zamestnávateľ takto nemôže sa oboznamovať, zhromažďovať alebo sprístupňovať tretím osobám obsah elektronickej pošty zamestnancov.
► Aké zákonné predpoklady by museli byť splnené, aby sa zamestnávateľ mohol oboznámiť s e-mailovou komunikáciou?
– Tu je potrebné aplikovať zákon o elektronických komunikáciách, v zmysle ktorého je potrebný predchádzajúci súhlas zamestnanca zamestnávateľovi, v ktorom zamestnanec tiež môže určiť rozsah oboznamovania sa s jeho elektronickou poštou. Samozrejme, vždy je treba posudzovať konkrétny prípad.
► Nepostačuje, keď zamestnávateľ zakáže používať PC techniku na osobnú korešpondenciu?
– Takýto zákaz zamestnancovi nie je postačujúci na to, aby v prípade jeho porušenia zamestnávateľ vstúpil alebo zhromažďoval elektronickú poštu. Samozrejme, že nie je podstatné, či sa v nej nachádza iba komunikácia pracovného charakteru, alebo iba súkromného, prípadne oboje spolu. Elektronická pošta zamestnanca tvorí obsah jeho súkromia bez ohľadu na to, akého charakteru správy tam prevažujú.
► Ak predsa k takémuto prístupu príde, aké to má právne dôsledky?
– Ak dôjde k popísanému porušeniu práv zamestnanca, môžeme hovoriť o podozrení z trestného činu porušovania tajomstva prepravovaných správ alebo z trestného činu poškodzovania cudzích práv porušením tajomstva prenášaných informácií a zamestnanci by, samozrejme, mohli mať tiež právny titul na dožadovanie sa ochrany svojho súkromia cez ustanovenia Občianskeho zákonníka s prípadnou úhradou nemajetkovej ujmy.

Viac sa dočítate v Piešťanskom týždni číslo 12, ktoré je v predaji od 17. marca.

0 Shares

Najnovšie správy

Obec si nedávno prostredníctvom svojho Facebooku pripomenula, že 13. novembra 1995, teda pred 25 rokmi, začal na Banke fungovať obecný…
  • 28.11.2020, 00:02
  • Spravodajstvo / Región
sobota, 28. novembra 2020
Meniny má Henrieta, zajtra Vratko