Seriál: Svatí za dedinu

  • Kultúra a spoločnosť
  • 12. marca 2015, 15:20
  • Autor:jk

Mnohé z nich kedysi stávali za dedinou, no časy sa menia a cesty sa inak kľukatia. Mlčky sledovali minulosť a nekomentujú ani súčasnosť. Nemí svedkovia doby. Sochy pri cestách.

V borovskej kaplnke majú privilegovaný oltár

V obci Borovce, tak trochu nenápadne ukrytá medzi stromami, stojí stavba, na streche ktorej sa týči ohnutý kríž. Akoby sa už-už chystal padnúť…
Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie z roku 1846 sa nachádza na dolnom konci dediny na kraji takzvaného morového cintorína. Jej históriu nám ochotne odkryl miestny farár Patrik Katrinec. Kaplnka vďačí za svoj vznik urodzenému pánovi Imrichovi Alagovičovi a niekoľkým zemanom. „Základninu“ na kaplnku zložil I. Alagovič spolu s Máriou Vietorisovou. Posvätená bola na sviatok svätej Anny 26. júla 1846.
Nad dverami kaplnky možno objaviť latinský nápis: „Gloria Deo Creatori Meo Conditori Universi In Aeternum: Gratia Salutis Animabus Sepultorum! Die 27. Aprili Anno 1846.“ V preklade do slovenčiny to znamená: „Sláva Bohu Stvoriteľovi, pôvodcovi všetkého naveky! Vďaka Spasiteľovi duší mŕtvych! 27. apríla 1846.“


V krypte pod kaplnkou je pochovaný vnuk Imricha Alagoviča (syn jeho dcéry Anny a Jozefa Vietorisa) Alexander Vietoris. Bol to cisársko-kráľovský nadporučík, statkár a syn zakladateľa kúpeľov v Smrdákoch. Podľa epitafu zomrel 16. apríla 1860 vo veku 33 rokov.
Interiéru kaplnky dominuje oltár Lurdskej Panny Márie. Ostrihomský arcibiskup na základe povolenia pápeža Pia X. zo dňa 28. októbra 1905 vyhlásil oltár za privilegovaný. Sochu Lurdskej Panny Márie darovala v roku 1908 barónka Ida Watenwyllová. Posvätil ju farár Jozef Jankola a o tri roky ju korunoval pán dekan Teodor Jedinák z Drahoviec. Nad oltárom visí obraz Vzkriesenia Pána.
V minulosti bola kaplnka svedkom procesií na druhý deň krížových dní na pobožnosť a na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta. Pri tej príležitosti sa vždy konala aj svätá omša. „Aj v súčasnosti obnovujeme tieto púte ku kaplnke,“ uviedol pre Piešťanský týždeň P. Katrinec. Okolo 22. augusta, čo je sviatok Panny Márie Kráľovnej, kroky veriacich smerujú od borovského Kostola sv. Vavrinca ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie.

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 11, ktoré je v predaji od 10. marca.

1 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 30. novembra. Tento deň je Dňom počítačovej bezpečnosti. Meniny majú dnes Ondrej a Andrej.
  • 30.11.2021, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 30. novembra 2021
Meniny má Andrej, Ondrej, zajtra Edmund