Zasadalo mestské zastupiteľstvo

  • Spravodajstvo
  • 27. júna 2014, 08:11
  • Autor:MsÚ

Bohatý 36-bodový program schválilo v úvode včerajšieho 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany v zasadačke mestskej knižnice prítomných dvadsať poslancov, čo predstavovalo 80 % účasť zo všetkých zvolených poslancov mesta.

Poslanci schválili:

– presun finančných prostriedkov vo výške 13 500 eur medzi rozpočtovými kapitolami na nákup nákladného výťahu do Školskej jedálne na ZŠ na Brezovej ul.

– prenájom dvoch tried na ZŠ F. E. Scherera v prospech Materskej školy 8. mája

– program odpadového hospodárstva mesta Piešťany do roku 2015 a poverilo kompetentných pracovníkov vykonať kontroly v hoteloch a reštauráciách na území mesta so zameraním na separovanie odpadu

– štatút Kroniky mesta Piešťany

– vyhodnotenie rozpočtov mestského kultúrneho strediska, mestskej knižnice a Služieb mesta Piešťany za rok 2013

– záverečný účet rozpočtu mesta Piešťany za rok 2013

– predaj bývalého Domu brannej výchovy na Žilinskej ceste oproti letisku prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže

– výkon funkcie primátora mesta Piešťany na roky 2014-2018 opäť v plnom, 100% rozsahu

– mesačný plat primátora Mesta Piešťany podľa platnej legislatívy v sume 3533 eur

– návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Piešťany na II. polrok 2014.

 

Poslanci sa zaoberali aj zmenami v rozpočte, kde schválili:

– zaradiť do rozpočtu 1,5 mil. eur, obdržaných zo štátneho rozpočtu, na výstavbu hokejovej tréningovej haly pri zimnom štadióne

– zvýšenie rozpočtu o 10 000 eur, ktoré mesto obdrží na základe grantu Obnovme si svoj dom na obnovu fasády CVČ AHOJ a tieto navýšiť o 30 000 eur z vlastných zdrojov

– prijatie dividend vo výške 80 000 eur od SLK a.s. Piešťany

– z ušetrených úverových zdrojov presunúť 112 400 eur na zriadenie elokovanej triedy MŠ 8. mája na ZŠ F. E. Scherera aj s detským ihriskom, rekonštrukciu strechy ZUŠ na Štúrovej ul. a rekonštrukciu budovy mestských jaslí, 37 000 eur na vybudovanie spomaľovacieho ostrovčeka na Dlhej ul., 31 000 eur na dokončenie rekonštrukcie strechy na MŠ na Ružovej ul.,

– aj s použitím prostriedkov z Fondu rozvoja bývania 18 958 eur na dobudovanie BMX parčíka, vybudovanie autobusového prístrešku na Bratislavskej ul. a nákup mestského mobiliáru

– navýšenie sumy na dofinancovanie straty mestskej autobusovej dopravy o 29 276 eur

– navýšenie sumy na úhradu energií na zimnom štadióne o 40 000 eur

– vybudovanie parkovísk pri zimnom štadióne a na sídlisku Bodona v hodnote 9500 eur.

Poslanci neschválili investície vo výške 376 500 eur z prebytku v hospodárení mesta za rok 2013 na rekonštrukciu Sládkovičovej ul. a IV. etapu rekonštrukcie miestnych komunikácií na Ul. A. Hlinku a tieto finančné prostriedky na návrh poslankyne Márie Beňovej (Smer –SD) zaradili ako rezervu na budúcu výstavbu letného kúpaliska v areáli futbalového štadióna.

0 Shares

Najnovšie správy

Na Ulici Jána Hollého v Pobedime sa v piatok 3. februára šmyklo osobné auto tak, že ostalo visieť prednou časťou…
  • 06.02.2023, 23:47
  • Krimi / Spravodajstvo / Región
Dnes je streda 8. februára. Tento deň je Dňom pre bezpečnejší internet. Meniny má Zoja.
  • 07.02.2023, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 8. februára 2023
Meniny má Zoja, zajtra Zdenko