Pobedimčania jej vzdali úctu za 12 rokov starostovania

  • Kultúra a spoločnosť
  • 12. júna 2014, 10:10
  • Autor:Ivan Pastorek/(red)

V Pobedime sa rozlúčili s bývalou starostkou Máriou Vavrovou. Pohreb sa konal v utorok 3. júna a pochovali ju na miestnom cintoríne. Občania sa s úctou rozlúčili so ženou, ktorej prejavili dôveru opakovane v troch volebných obdobiach.

M. Vavrová sa narodila 18. júla 1947. V roku 1968 sa vydala za Michala Vavru, do rodiny pribudli dve dcéry, neskôr vnuk Michal a potom vnučka Mária. Spolu s manželom bývala častou návštevníčkou a obdivovateľkou krásnej slovenskej prírody, predovšetkým Vysokých Tatier.
Po absolvovaní strednej priemyselnej školy stavebnej pracovala v piešťanskom podniku Tvorba. Svoje verejné účinkovanie ako starostka obce Pobedim začala v roku 1994. Počas dvanástich rokov, ako ona hovorila „starostovania“, sa v obci uskutočnila náročná rekonštrukcia svadobnej siene, vydláždili sa chodníky aj verejná komunikácia na cintoríne. Z jej iniciatívy vznikla teraz hojne používaná parková plocha pred zdravotným strediskom, oddychová plocha pri rybníku Zástodolie a zabezpečila rekonštrukciu strechy obecného múzea Roľníckeho domu, v ktorom potom vznikla stála expozícia. Iniciovala a úspešne ukončila získanie časti objektu nového kultúrneho domu do majetku obce.
Zosnulá mala úprimný vzťah ku kultúre. S jej menom sú spojené oslavy výročí básnika Jána Hollého, pripomienka výročia vzniku dychovej hudby, ako aj folklórnej skupiny Pobedimčan. Bola zakladateľkou a prvou zodpovednou redaktorkou obecných novín Pobedimčan.
Ako starostka podporovala spoločenské a športové organizácie. Podieľala sa na rekonštrukcii obecnej kolkárne. Pre hasičský zbor zabezpečila novú zástavu zboru a organizáciu pobedimských hasičov všemožne podporovala aj po skončení jej funkčného obdobia. Sama bola dobrovoľnou hasičkou. Iniciovala vznik seniorskej organizácie Jednoty dôchodcov, pracovala ako členka výboru a kronikárka organizácie. Nemožno zabudnúť ani na jej aktivity pre pobedimskú farnosť. Postarala sa o rekonštrukciu časti fary a počas jej funkčného obdobia sa vykonávali rozsiahle opravy Kostola sv. Michala a pamätnej budovy fary.
M. Vavrová sa svojou aktivitou a starostlivosťou o obec natrvalo zapíše do moderných dejín Pobedima.
Česť jej pamiatke!

0 Shares

Najnovšie správy

S veľkou bolesťou v srdci nám naša čitateľka z Piešťan poslala smútočné oznámenie o skone jej milovaného manžela a otca…
  • 28.01.2023, 08:00
  • Kultúra a spoločnosť / Piešťanský týždeň / Piešťany
Dnes je sobota 28. januára. Tento deň je Európskym dňom ochrany osobných údajov, Medzinárodným dňom mobilizácie proti jadrovej vojne a…
  • 27.01.2023, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 29. januára 2023
Meniny má Gašpar, zajtra Ema